Anti-pulskor manifestatie Nieuwpoort

Anti-pulskor manifestatie Nieuwpoort

Beste leden,

Vandaag zal er in Nieuwpoort een manifestatie plaats vinden tegen het gebruik van de pulskor door de Nederlandse beroepsvissers. Sportvisserij Vlaanderen zal niet nadrukkelijk aanwezig zijn op dit gebeuren om een welbepaalde reden.  Niettegenstaande wij ons naar de gedachtegang volledig aansluiten bij het anti-pulskorkamp, kiezen wij er bewust voor om de lopende inspanningen om tot een bemiddelde consensus te komen met de Nederlandse vissersbond, niet in het gedrang te brengen.

Wij wensen jullie alvast te bedanken om begrip te tonen voor deze situatie en nodigen jullie uit om hieronder onze motivatie te lezen.

Vandaag, 18 juni vindt in Nieuwpoort een manifestatie plaats, georganiseerd door een groep uit de kleinschalige beroepsvisserij, om te protesteren tegen het verder gebruik van de pulskor en aandacht te vragen voor de gevaren ervan op het volledige ecosysteem.

Niettegenstaande wetenschappelijke onderzoeken blijven beweren dat het gebruik van elektrische pulsen om voornamelijk tong en in mindere mate schol van de bodem op te schrikken en zodoende deze makkelijker te vangen, geen invloed heeft op andere zee- en bodemorganismen, is de sepsis bij velen heel erg groot.
Ook is er een onmiskenbare parallelliteit tussen enerzijds het overmatig gebruik van de pulskor en anderzijds de terugloop van grotere rondvis zoals kabeljauw en zeebaars.

Verder baart de toegenomen visserijdruk van voornamelijk Nederlandse kotters die uitgerust zijn met de pulskor in het gebied van de Vlaamse Banken alle recreatieve vissers grote zorgen.

Alhoewel Sportvisserij Visserij Vlaanderen heel erg begaan is met voormelde problematiek en het als een van haar kerntaken beschouwd om de visgebieden van alle recreatieve vissers op een realistische en door alle betrokkenen gedragen overeenkomst te beheren, is zij van mening dat overleg nog altijd de beste manier is om tot een oplossing te komen.

Overleg dat sinds begin dit jaar gevoerd wordt tussen vertegenwoordigers van Sportvisserij Vlaanderen, LIFSN (Low Impact Fisherij Southern North Sea) Rederscentrale en Stad Nieuwpoort en de Nederlandse Visserbond.
Vanuit België werden verschillende voorstellen geformuleerd die recent hebben geleid tot een tegenvoorstel vanwege de Nederlandse Vissersbond.  Een voorstel dat blijkbaar nog verder kan bijgeschaafd en aangepast worden en dat uiteindelijk zou moeten leiden tot afspraken omtrent het sterk verminderen van de visserijdruk op de Vlaamse Banken en een gesloten periode voor de pulskor.

Daarom wil Sportvisserij Vlaanderen eerst nog deze finale gesprekken verder voeren in een klimaat van wederzijdse verstandhouding en begrip en hopend op een aannemelijk compromis voor iedere partij.