Bestuur

Bestuur

De afgelopen jaren heeft de Jeugdcel een heuse metamorfose ondergaan. Na het vertrek van voorzitter én oprichter Eddy Vanderwaeren nam na een korte pauze zonder voorzitter niemand minder dan Peter Deheyder de fakkel over. Zoals meteen aangegeven wou Peter met de Jeugdcel enkel een goede doorstart maken, iets waar hij bijzonder goed in geslaagd is en waarvoor we hem oprecht willen bedanken – om zich daarna door een waardevolle vervanger te laten opvolgen. En in 2014 kwam in zijn plaats dan ook Eddy Schelkens, die momenteel de Jeugdcel met veel toewijding opvolgt.

Opzet
Bedoeling van de Jeugdcel is in eerste instantie de organisatie van de Sport Vlaanderen Initiatorcursussen Hengelen en van jeugdinitiaties over gans Vlaanderen te coördineren en ondersteunen. Het uiteindelijke hoofddoel? Méér jongeren naar de hengelsport en – bijgevolg – naar onze federatie trekken.

Ondertussen is al heel wat werk verricht. U kunt het telkens nalezen in de gepubliceerde Jeugdcel Jaarverslagen

Structuur
Het Jeugdcel bestuur ziet er momenteel als volgt uit:

• Voorzitter Jeugdcel: Eddy Schelkens
• Ondervoorzitter Jeugdcel: Christiaan Werbrouck
• Secretaris Jeugdcel: Giovanni Vanhooren

• Verantwoordelijke W-Vl: Christiaan Werbrouck
• Verantwoordelijke O-Vl: Robert Roef
• Verantwoordelijke Antwerpen: Jan Gotink en Guido Broses
• Verantwoordelijke Limburg: –
• Verantwoordelijke Vlaams-Brabant: Jan Decorte, Jos De Meersman
• Disciplineverantwoordelijke karper: Rony Muylaert
• Disciplineverantwoordelijke vlieg: Eddy Coffyn
• Disciplineverantwoordelijke roofvis: Maarten Roegiers
• Disciplineverantwoordelijke zout: Marcel Audenaert

Provinciale Jeugdhengeldagen
Ter vervanging van de vroeger gekende Nationale Jeugdhengeldag worden vanaf 2012, mede door de uitbouw van een provinciale structuur, Provinciale Jeugdhengeldagen ingericht in plaats van één enkele Nationale. En met succes. De precieze datums van deze dagen vindt u steeds terug in ons magazine HengelSport en hier op de website onder de Jeugdcel kalender.
Voor al uw vragen betreffende jeugdhengelen contacteer onze coördinator Jeugd Giovanni Vanhooren op
tel. 050 41 40 77.

IMG_0415