Brief aan Minister Schauvliege omtrent beperking vangst van zeebaars

Brief aan Minister Schauvliege omtrent beperking vangst van zeebaars

Zoals Dhr. Daniël Wintein – expert zoutwater voor Sportvisserij Vlaanderen- in de brief aan minister Schauvliege schrijft:

“De recreatieve visserij heeft met bovenstaande maatregelen, zonder dat zij medeverantwoordelijk kan gehouden worden voor de drastische achteruitgang van de zeebaars, buiten elke verhouding ingeleverd ten opzichte van de beroepsvisserij.” 

Net om die reden vonden we het hoogtijd om de minister te duiden op de inspanningen die de recreatieve visserij de afgelopen jaren deed om de achteruitgang van het zeebaars bestand tegen te gaan. 

Hieronder de volledige brief:

Betreft: beperking vangst van zeebaars

Geachte Mevrouw Schauvliege,

Het zal u niet onbekend zijn dat de Europese Commissie recent adviseerde om de visserijsterfte onder zeebaars met 60 % te reduceren. En zoals het er nu naar uit ziet zal er op de Europese Raad voor Ministers, half december een voorstel van ICES besproken worden waarin de recreatieve visserij op zeebaars voor 2018 bijna in zijn geheel zou moeten verboden worden. Dat zou niet alleen een terugzettingsverplichting inhouden zoals sinds enkele jaren reeds van toepassing is (van 1 januari tot 30 juni) maar een totaal verbod om gericht met de hengel op zeebaars te vissen.

 U zult begrijpen, Mevrouw de Minister, dat wij als enige vertegenwoordiger van de georganiseerde hengelsport in Vlaanderen deze eventuele maatregel met grote ongerustheid tegemoet zien. 

Tot circa vijftien jaar geleden werd het zeebaarsbestand in de Zuidelijke Noordzee bijna uitsluitend door sportvissers bevist. Sindsdien heeft zich een explosieve toename voorgedaan van vrijwel ongereguleerde en ongelimiteerde beroepsmatige visserij op zeebaars, waardoor de biomassa drastisch is teruggelopen. In zoverre dat de Europese Commissie via noodmaatregelen heeft moeten ingrijpen. 

 Wees er echter van overtuigd dat ook de sportvisserij in Vlaanderen de zorgen van de wetenschap en de Europese Commissie deelt en in het verleden steeds bereid is geweest om mee te werken aan beschermende en beperkende maatregelen.

Zo werden afgelopen jaren volgende maatregelen genomen ten opzichte van de recreatieve visserij op zeebaars: 

– sinds 2002 geldt een bag limit van 20 kilogram zeebaars en of kabeljauw

– vanaf begin 2015 werd de bag limit voor zeebaars beperkt tot 3 stuks per dag per persoon

– vanaf april  2015 is er de verhoging van de minimummaat van 36 naar 42 cm

– vanaf 2016 werd een meeneemverbod ingesteld voor de periode tussen 1 januari en 30 juni en een nieuwe bag limit van 1 stuk per dag.

De recreatieve visserij heeft met bovenstaande maatregelen, zonder dat zij medeverantwoordelijk kan gehouden worden voor de drastische achteruitgang van de zeebaars, buiten elke verhouding ingeleverd ten opzichte van de beroepsvisserij.

Het nu voorliggende voorstel van de Commissie is niet alleen niet uitvoerbaar, maar is vooral onwaardig voor een sector die het hardst heeft bijgedragen om de zeebaarstand te beschermen. Deze nieuwe maatregel zou niet alleen buiten elke proportie zijn maar een quasi totaal verbod inhouden op een belangrijk onderdeel van de recreatieve visserij op zee, Zowel vanaf het strand als vanaf de kleine hengelsportboot.

Als men beseft dat de recreatieve visserij de meest duurzame vorm van vistechniek is en dat een door een sportvisser gevangen zeebaars een 19 x grotere economische waarde genereert dan een zeebaars die commercieel wordt gevangen, is het vrijwel niet te begrijpen dat de Commissie tot een dergelijk voorstel komt.

Wij hopen dan ook, Mevrouw de Minister, dat u al uw invloed zult aanwenden om een dergelijk voorstel af te blokken. We zijn er immers van overtuigd dat een rist van technische maatregelen een vele malen grotere impact in de bescherming van een bedreigde en momenteel commercieel overbeviste soort zal hebben dan nog maar eens een beperking voor de recreatieve visserij op te leggen.

Met hoogachting,

Dhr. Daan Wintein

Vertegenwoordiger Sportvisserij Vlaanderen vzw afdeling zout water