Algemeen

Geachte lezer,

Na lang wachten en veel berichten op “socialmedia” staat vandaag eindelijk een stemming gepland door de EU Ministerraad, deze beslist of jullie vanaf 1 oktober terug 1 zeebaars per persoon per dag mogen houden.

Op basis van het  ICES rapport verwachten we een gunstige stemming, hopende jullie straks goed nieuws te kunnen brengen als de resultaten gekend zijn.

Blijf onze berichtgeving in de gaten houden,

Groeten vanwege

Het Sportvisserij Vlaanderen- Team!

 

269

Zin in een toffe dag op en aan zee met de boot?

Kom dan op zaterdag 22 september naar de Jachthaven van Blankenberge voor de vierde editie van het maritieme evenement “Blankenberge Onder Zeil“, georganiseerd door Jachthaven Blankenberge vzw (de koepelvereniging van alle Blankenbergse jachtclubs en het stadsbestuur).

Klik hier voor het volledige dagprogramma en alle details:

https://www.blankenberge.be/onderzeil

 

Beste leden,

 

Op 06 juni jongstleden werd een nieuwe aanvraag ingediend door het E.A.A en het E.F.T.T.A.  bij  Commissionaris Karmenu Vella voor Leefmilieu, Maritieme aangelegenheden en Visserij (Europees Parlement) om het verbod op het behouden van zeebaars op te heven/ te herzien.

https://www.eaa-europe.org/news/12641/sea-bass-eaa-and-eftta-ask-fisheries-commissioner-vella-for-a-bag-limit-now.html

Deze aanvraag werd gedaan na de herziening van het ICES-rapport waarin adviezen geformuleerd worden om de zeebaarsbestanden te beschermen.  Dit rapport is de basisreferentie inzake de beleidsbeslissingen voor het Europees visserijbeleid.

In een eerdere versie van dit rapport werd steeds uitgegaan van een veel te hoge aanlanding door de recreatieve zeevisserij en een te hoog sterftecijfer bij zeebaars die terug gezet werd. Dit sterftecijfer is nu met 74% omlaag herzien.  Een positieve herziening voor de recreatieve visser die hopelijk kan zorgen voor een postieve herziening van de 0-baglimit voor 2018 naar een baglimit van één zeebaars per man per dag in de resterende maanden van 2018 en de “open tijd” in 2019.

Wij houden jullie alvast op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en beslissingen,

Met vriendelijke groeten,

Het Sportvisserijvlaanderen team

 

 

Beste boothengelaar, schipper,

Zonet kregen wij de melding via het ILVO dat er aan de WK4 een testzone voor aquacultuur in gebruik genomen werd. Deze installatie is niet zichtbaar boven het wateroppervlak en werd daarom gemarkeerd met boeien.

Gelieve testzone niet te doorkruisen wegens gevaar op ernstige schade aan uw vaartuig en de installatie.  Hierbij de  coördinaten van de betreffende zone die gemarkeerd werd met boeien:

 

Bijgevoegd kan u de informatieve tekst terug vinden over het project:

INFO_testzone_aquacultuur

 

Deze zomer start het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) met het zenderen van zeebaars via combinatiezenders, een echte wereldprimeur. Deze combinatiezenders zijn zo bijzonder omdat ze behalve de aanwezigheid van de vis in een bepaald gebied ook continue metingen bijhouden over de watertemperatuur alsook de zwemdiepte.

Dit onderzoek zal waardevolle metingen en cijfers genereren die een goed gefundeerd herstelplan voor de zeebaars moet helpen uitstippelen.  Dit prachtige project is een samenwerking tussen het VLIZ, het Instituut voor natuur en bosonderzoek (INBO) en de Universiteit Gent, met als doel het in kaart brengen van de verspreiding en de verplaatsingen van de Europese zeebaars in de Zuidelijke Noordzee (inclusief het Belgisch deel).

Om voldoende zeebaarzen te kunnen zenderen is de medewerking van commerciële en recreatieve vissers een absolute noodzaak.

Vanuit Sportvisserij Vlaanderen roepen wij dan ook maar al te graag op om jullie medewerking te verlenen aan dit bijzondere project om een van onze topsportvissen van het zilte die extra kans te geven in haar voortbestaan.

Heb jij interesse om de onderzoekers actief te helpen aan dit unieke project door zeebaarzen te vangen en die vervolgens door de onderzoekers te laten onderzoeken en zenderen? Aarzel dan niet en neem rechtstreeks contact op met de onderzoekers jan.reubens@vliz.be.

Heb je een fel oranje gekleurde zender gevonden? Richt je dan tot info@lifewatch.be

Heb je nog vragen over de werkwijze of de zenders raadpleeg dan de onderstaande geïllustreerde affiche.

20180601_Zeebaars

 

Voor de twijfelaars en sceptici onder ons, er werd mij persoonlijk verzekerd in een gesprek met beide onderzoekers dat de vangstlocaties ten alle tijde geheim blijven…

 

 

 

Beste leden,

Vandaag zal er in Nieuwpoort een manifestatie plaats vinden tegen het gebruik van de pulskor door de Nederlandse beroepsvissers. Sportvisserij Vlaanderen zal niet nadrukkelijk aanwezig zijn op dit gebeuren om een welbepaalde reden.  Niettegenstaande wij ons naar de gedachtegang volledig aansluiten bij het anti-pulskorkamp, kiezen wij er bewust voor om de lopende inspanningen om tot een bemiddelde consensus te komen met de Nederlandse vissersbond, niet in het gedrang te brengen.

Wij wensen jullie alvast te bedanken om begrip te tonen voor deze situatie en nodigen jullie uit om hieronder onze motivatie te lezen.

Vandaag, 18 juni vindt in Nieuwpoort een manifestatie plaats, georganiseerd door een groep uit de kleinschalige beroepsvisserij, om te protesteren tegen het verder gebruik van de pulskor en aandacht te vragen voor de gevaren ervan op het volledige ecosysteem.

Niettegenstaande wetenschappelijke onderzoeken blijven beweren dat het gebruik van elektrische pulsen om voornamelijk tong en in mindere mate schol van de bodem op te schrikken en zodoende deze makkelijker te vangen, geen invloed heeft op andere zee- en bodemorganismen, is de sepsis bij velen heel erg groot.
Ook is er een onmiskenbare parallelliteit tussen enerzijds het overmatig gebruik van de pulskor en anderzijds de terugloop van grotere rondvis zoals kabeljauw en zeebaars.

Verder baart de toegenomen visserijdruk van voornamelijk Nederlandse kotters die uitgerust zijn met de pulskor in het gebied van de Vlaamse Banken alle recreatieve vissers grote zorgen.

Alhoewel Sportvisserij Visserij Vlaanderen heel erg begaan is met voormelde problematiek en het als een van haar kerntaken beschouwd om de visgebieden van alle recreatieve vissers op een realistische en door alle betrokkenen gedragen overeenkomst te beheren, is zij van mening dat overleg nog altijd de beste manier is om tot een oplossing te komen.

Overleg dat sinds begin dit jaar gevoerd wordt tussen vertegenwoordigers van Sportvisserij Vlaanderen, LIFSN (Low Impact Fisherij Southern North Sea) Rederscentrale en Stad Nieuwpoort en de Nederlandse Visserbond.
Vanuit België werden verschillende voorstellen geformuleerd die recent hebben geleid tot een tegenvoorstel vanwege de Nederlandse Vissersbond.  Een voorstel dat blijkbaar nog verder kan bijgeschaafd en aangepast worden en dat uiteindelijk zou moeten leiden tot afspraken omtrent het sterk verminderen van de visserijdruk op de Vlaamse Banken en een gesloten periode voor de pulskor.

Daarom wil Sportvisserij Vlaanderen eerst nog deze finale gesprekken verder voeren in een klimaat van wederzijdse verstandhouding en begrip en hopend op een aannemelijk compromis voor iedere partij.

 

 

In de media was er voorbije dagen veel te doen over wijzigingen aan de visserijwetgeving. Het ANB informeerde ons daarnet hierover, om correcte info te geven en verwarring te vermijden.

“Het klopt dat het nieuwe visserijbesluit afgelopen vrijdag een eerste principiële goedkeuring kreeg van de Vlaamse Regering. Dat maakt het echter nog geen wet: dit is slechts het begin van het traject. De volgende stap is het inwinnen van advies van de Minaraad (Mina = Milieu en Natuur). De eindfase is een 2e principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering, en die wordt pas binnen enkele maanden verwacht. De zaken die je in de pers hierover vernam, zijn dus NOG NIET van kracht. We verwachten dat deze pas op 01/01/2019 effectief in voege zullen zijn.”

De hengelaars zullen door het ANB worden geïnformeerd worden via het infomagazine Vislijn en via het Reglement Openbare Visserij dat als bijlage bij Vislijn wordt gevoegd.

Het ANB houdt ook Sportvisserij Vlaanderen op de hoogte zodat wij ook onze leden tijdig de juiste info kunnen bezorgen.

Het is reeds enkele weken geleden dat de grote vijver, de roeivijver, van zijn bewoners ontdaan is. Het provenciaal domein heeft in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de karperwerkgroep van het domein de afsleping besproken en uitgevoerd.

De roeivijver wordt gebruikt voor roeiboten en pedalo’s. Hierop werd door het reguliere publiek niet gehengeld. Er bevindt zich hiernaast een vijver, de hengelvijver, waarop je tegen een democratisch bedrag wel kan vissen.

De gesleepte karpers zijn, in samenspraak met ANB, verhuisd naar de hengelvijver in het Provinciaal Domein, de vijvers van het BLOSO-domein te Hofstade en de Halve Maan te Diest. De snoek wordt deels gebruikt voor het kweekprogramma van het Instituut voor Natuur -en Bosonderzoek (INBO).
Het resterende deel is overgeplaatst naar het kanaal Leuven-Mechelen. Het baarsbestand werd verdeeld over enkele openbare wateren, beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. De rietvoorn werd overgezet naar de aangrenzende hengelvijver.

De afvissing gebeurde door de vrijwilligers van de karperwerkgroep van het domein en het ANB. Deze laatste engageerde ook de roofvisfederatie en een vliegvisclub, voor het afvissen van de roofvis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doet ons deugd te zien dat steeds meer domeinen en instanties inzetten op een actief water- en visstandbeheer. Graag vermelden wij daarom nog eens dat leden van Sportvisserij Vlaanderen steeds beroep kunnen doen op de expertise en begeleiding van onze mileucel.

Sociale media

1,302VolgersLiken!
80VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe