Hengelsport

Deze zomer start het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) met het zenderen van zeebaars via combinatiezenders, een echte wereldprimeur. Deze combinatiezenders zijn zo bijzonder omdat ze behalve de aanwezigheid van de vis in een bepaald gebied ook continue metingen bijhouden over de watertemperatuur alsook de zwemdiepte.

Dit onderzoek zal waardevolle metingen en cijfers genereren die een goed gefundeerd herstelplan voor de zeebaars moet helpen uitstippelen.  Dit prachtige project is een samenwerking tussen het VLIZ, het Instituut voor natuur en bosonderzoek (INBO) en de Universiteit Gent, met als doel het in kaart brengen van de verspreiding en de verplaatsingen van de Europese zeebaars in de Zuidelijke Noordzee (inclusief het Belgisch deel).

Om voldoende zeebaarzen te kunnen zenderen is de medewerking van commerciële en recreatieve vissers een absolute noodzaak.

Vanuit Sportvisserij Vlaanderen roepen wij dan ook maar al te graag op om jullie medewerking te verlenen aan dit bijzondere project om een van onze topsportvissen van het zilte die extra kans te geven in haar voortbestaan.

Heb jij interesse om de onderzoekers actief te helpen aan dit unieke project door zeebaarzen te vangen en die vervolgens door de onderzoekers te laten onderzoeken en zenderen? Aarzel dan niet en neem rechtstreeks contact op met de onderzoekers jan.reubens@vliz.be.

Heb je een fel oranje gekleurde zender gevonden? Richt je dan tot info@lifewatch.be

Heb je nog vragen over de werkwijze of de zenders raadpleeg dan de onderstaande geïllustreerde affiche.

20180601_Zeebaars

 

Voor de twijfelaars en sceptici onder ons, er werd mij persoonlijk verzekerd in een gesprek met beide onderzoekers dat de vangstlocaties ten alle tijde geheim blijven…

 

 

 

Beste leden,

Vandaag zal er in Nieuwpoort een manifestatie plaats vinden tegen het gebruik van de pulskor door de Nederlandse beroepsvissers. Sportvisserij Vlaanderen zal niet nadrukkelijk aanwezig zijn op dit gebeuren om een welbepaalde reden.  Niettegenstaande wij ons naar de gedachtegang volledig aansluiten bij het anti-pulskorkamp, kiezen wij er bewust voor om de lopende inspanningen om tot een bemiddelde consensus te komen met de Nederlandse vissersbond, niet in het gedrang te brengen.

Wij wensen jullie alvast te bedanken om begrip te tonen voor deze situatie en nodigen jullie uit om hieronder onze motivatie te lezen.

Vandaag, 18 juni vindt in Nieuwpoort een manifestatie plaats, georganiseerd door een groep uit de kleinschalige beroepsvisserij, om te protesteren tegen het verder gebruik van de pulskor en aandacht te vragen voor de gevaren ervan op het volledige ecosysteem.

Niettegenstaande wetenschappelijke onderzoeken blijven beweren dat het gebruik van elektrische pulsen om voornamelijk tong en in mindere mate schol van de bodem op te schrikken en zodoende deze makkelijker te vangen, geen invloed heeft op andere zee- en bodemorganismen, is de sepsis bij velen heel erg groot.
Ook is er een onmiskenbare parallelliteit tussen enerzijds het overmatig gebruik van de pulskor en anderzijds de terugloop van grotere rondvis zoals kabeljauw en zeebaars.

Verder baart de toegenomen visserijdruk van voornamelijk Nederlandse kotters die uitgerust zijn met de pulskor in het gebied van de Vlaamse Banken alle recreatieve vissers grote zorgen.

Alhoewel Sportvisserij Visserij Vlaanderen heel erg begaan is met voormelde problematiek en het als een van haar kerntaken beschouwd om de visgebieden van alle recreatieve vissers op een realistische en door alle betrokkenen gedragen overeenkomst te beheren, is zij van mening dat overleg nog altijd de beste manier is om tot een oplossing te komen.

Overleg dat sinds begin dit jaar gevoerd wordt tussen vertegenwoordigers van Sportvisserij Vlaanderen, LIFSN (Low Impact Fisherij Southern North Sea) Rederscentrale en Stad Nieuwpoort en de Nederlandse Visserbond.
Vanuit België werden verschillende voorstellen geformuleerd die recent hebben geleid tot een tegenvoorstel vanwege de Nederlandse Vissersbond.  Een voorstel dat blijkbaar nog verder kan bijgeschaafd en aangepast worden en dat uiteindelijk zou moeten leiden tot afspraken omtrent het sterk verminderen van de visserijdruk op de Vlaamse Banken en een gesloten periode voor de pulskor.

Daarom wil Sportvisserij Vlaanderen eerst nog deze finale gesprekken verder voeren in een klimaat van wederzijdse verstandhouding en begrip en hopend op een aannemelijk compromis voor iedere partij.

 

 

In de media was er voorbije dagen veel te doen over wijzigingen aan de visserijwetgeving. Het ANB informeerde ons daarnet hierover, om correcte info te geven en verwarring te vermijden.

“Het klopt dat het nieuwe visserijbesluit afgelopen vrijdag een eerste principiële goedkeuring kreeg van de Vlaamse Regering. Dat maakt het echter nog geen wet: dit is slechts het begin van het traject. De volgende stap is het inwinnen van advies van de Minaraad (Mina = Milieu en Natuur). De eindfase is een 2e principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering, en die wordt pas binnen enkele maanden verwacht. De zaken die je in de pers hierover vernam, zijn dus NOG NIET van kracht. We verwachten dat deze pas op 01/01/2019 effectief in voege zullen zijn.”

De hengelaars zullen door het ANB worden geïnformeerd worden via het infomagazine Vislijn en via het Reglement Openbare Visserij dat als bijlage bij Vislijn wordt gevoegd.

Het ANB houdt ook Sportvisserij Vlaanderen op de hoogte zodat wij ook onze leden tijdig de juiste info kunnen bezorgen.

Beste lezer,

Net zoals vorig jaar blijft de uitzonderlijke nationale maatregel voor de bescherming van tong waarbij de minimummaat verhoogd werd naar 25 cm van kracht. Deze maatregel werd stilzwijgend verlengd.

Meer info kan je vinden via onderstaande link:

https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/niet-beroepsvisserij/minimum-instandhoudingsreferentiegroottes-recreatieve-zeevisserij

 

 

Als organisator van de Visma Nieuwe Stijl 2018 verricht Publishing House & Facilities de aftrap voor de aanloop naar de vijftigste (!) Visma in Ahoy Rotterdam op 23, 24 en 25 maart a.s. Zorg dat je erbij bent op dit jubileum en bestel op tijd je parkeer- en entreekaarten online met 20% korting. Let’s go Visma!

www.visma.nl

Visma

Voorjaar, Vissen, Visma! Drie V’s die je in één adem noemt. Van oudsher is de Visma dé hengelsportbeurs waar elke visser naar uitkijkt als ‘het seizoen’ weer gaat aanbreken. Dit jaar wordt het een extra feestelijke editie wanneer de beurs de vijftigste verjaardag viert. De koers die in 2016 werd ingezet naar een Visma ‘Nieuwe Stijl’ met méér beleving, méér demonstraties, méér interactie, standhouders en meer bassins met water waarin je echt een hengel kunt uitgooien en nieuwe materialen kunt uitproberen en vasthouden, viel bij de bezoekers erg in de smaak – bekijk hieronder de promo-video van 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=H5QHP3WJEz4

Facebook

Vanaf komende week kan iedereen via de website www.visma.nl artikelen en voorbeschouwingen verwachten omtrent het programma, de standhouders, primeurs, demonstraties en interessante weetjes over de Visma 2018. Kom in de stemming met onderstaande trailer en vergeet niet het nieuws te volgen op de Facebookpagina en de website. Nu alvast online kaarten bestellen, kan hier. Tot de Visma!

Klik hieronder om de video te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=onR52SkqJqM&feature=youtu.be

Voor elk van de meanders die door ANB beheerd worden is op de website van ANB informatie te vinden.

Bij de meeste meanders is op de betreffende pagina ook de toegankelijkheidsregeling te bekijken via een download-link.

De ANB-website wordt steeds zo actueel mogelijk gehouden. Toegankelijkheid is natuurlijk veel ruimer dan hengelen alleen, wat voor de hengelaar vooral van belang is, zijn o.a.: de uren waarbinnen de meander toegankelijk is, het gebruik van bootjes of belly boat, zoneringen, vispaaiplaatsen, enz…

Voor de Leiemeander te Machelen werd geadviseerd door zowel de Provinciale Visserijcommissie (PVC) van Oost-Vlaanderen als ANB dat hier de nachtvisserij ook toegestaan zou worden. Momenteel is het nog even wachten op de officiële aanpassing in het Visserijbesluit, nog even geduld dus…om aldaar ’s nachts te vissen.

Voor Machelen, Grammene, Oeselgem en Gottem werden de toegankelijkheidsregelingen voorbije jaren opgemaakt en finaal door de minister ondertekend. De PVC OVL heeft daarin geadviseerd ook visserij een plaats te geven zodat een aantal zaken goed en duidelijk vastgelegd zijn, wat voor hengelaars meer zekerheid biedt op de lange termijn.

Merk op dat voor Grammene ook bootvisserij (dus ook belly boat) is opgenomen voor de zone tussen Koffiebeekstraat en de spoorwegbrug. Opgelet: In de andere hierboven vermelde meanders is bootvissen niet mogelijk!

Hier enkele links voor meanders:

Kerkhove en omgeving:

https://www.natuurenbos.be/westvlaamsescheldemeersen

Grammene:

https://www.natuurenbos.be/oude-leiearm-grammene

Gottem:

https://www.natuurenbos.be/oude-leiearm-gottem

Machelen:

https://www.natuurenbos.be/oude-leie-machelenput

Oeselgem:

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/bag_tr_oude_leie_oeselgem_beukenbos_18_jul_2016.pd

Wie ook voor andere ANB-domeinen info wil opzoeken, kan dat doen via deze startpagina: https://www.natuurenbos.be/ontdek-onze-natuurgebieden

Sociale media

1,126VolgersLiken!
78VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe