Jeugdcel

dav

Tijdens de Fortiviteiten, een volksfeest aan het Fort van Bornem, organiseerden de Fortvissers van Bornem naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een jeugdinitiatie. Met een twintigtal deelnemende kids kunnen we zeker van een succes spreken!

Aan het einde van de dag volgde een wedstrijdje en na afloop ontving elke deelnemer een jeugdpakket, gesponsord door de Belgische Federatie van Hengelsportbedrijven (BFHB).

Ook geïnteresseerd in het organiseren van een jeugdinitiatie? Meer info vind je via deze link .

Jaarlijks doet de gemeente Beveren een beroep op Sportvisserij Vlaanderen om tijdens de Paasvakantie en tweemaal tijdens de zomervakantie een jeugdinitiatie hengelen in te richten. Daarvoor maken ze gebruik van onze formule van initiatiesets, die we in samenwerking met onze beroepsvereniging BFHB voor een spotprijsje kunnen aanbieden. Meer info over deze initiatiesets en hoe je zelf een initiatie op poten zet, vind je op onze website.

 

Ook de laatste initiatie die eind augustus plaatsvond, was met twintig deelnemers alweer een schot in de roos. Ondanks de hitte werd er toch volop vis gevangen en dat leverde een pak blije gezichten en mooie foto’s op.

Op zaterdag 5 augustus 2017 organiseren de Grasduinvissers op hun visvijver te Bredene een hengelinitiatie voor kinderen tussen 6 & 18 jaar. De deelnemers worden lid van Sportvisserij Vlaanderen en zijn dus automatisch verzekerd. Enkele plaatselijke handelszaken voorzien ’s middags een broodje en frisdrankje voor de kids. Na afloop krijgen ze een initiatiepakket aangeboden door de Belgische Federatie van Hengelsport Bedrijven (BFHB) bestaande uit een hengel, een tuigje, een onthaker, een zak lokvoer en een emmer.

Inschrijven kan tot 16 juli 2017 door 10 euro te storten op rekeningnummer BE73 7350 3895 2760 met vermelding van de naam, voornaam, adres en het rijksregisternummer van het kind. Bij aanwezigheid wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald!

Meer info via Daniël Spîllier, de voorzitter van de Grasduinvissers, op nummer: 0478/26.14.32 of via de website van de Grasduinvissers.

413
Hier vindt u een overzicht van alle geplande jeugdkampen en -initiatiedagen 2015:

Wilt u zelf een initiatiedag of -kamp organiseren binnen uw club of federatie? De Jeugdcel Sportvisserij Vlaanderen kan u ondersteunen! Contacteer onze coördinator Jeugd Giovanni Vanhooren vandaag nog op 050 41 40 77 of giovanni@sportvisserijvlaanderen.be voor meer info.

0

Aan gefedereerde clubs die de jeugd willen leren vissen op initiatiedagen of –kampen biedt Sportvisserij Vlaanderen vzw in samenwerking met de Belgische Federatie van Hengelsport Bedrijven B.F.H.B. vzw – de Belgische hengelsportfabrikanten en – groothandel zeg maar – initiatie hengelsets voor slechts 10 euro/deelnemer.

Dit pakket omvat:

 • 1 hengel van 4 of 5 meter (afhankelijk van aanbod)
 • 1 kg voeder
 • 1 tuigje
 • 1 voederemmer
 • 1 onthaker
 • 1 jeugdcursus hengelen Sportvisserij Vlaanderen
 • 1 jeugddiploma

Tevens voorziet elke aanvraag in een verzekering voor deelnemers, monitors én begeleiders, dit voor álle cursusdagen. Alsook een abonnement op het Hét Hengelblad voor het lopende jaar (tot 31 maart van het volgende kalenderjaar).

De voorwaarden:

 • Gefedereerde club
 • Minstens 10 deelnemers
 • Leeftijd deelnemers 6-18 jaar
 • Club betaalt kosten monitors (tenzij bij subsidies in samenwerking met BLOSO, sportdiensten,…)
 • Club zorgt voor 1 volwassen begeleider per 5 deelnemers
 • Zorgen voor publiciteit (aankondigen op affiches, websites,…) met vermelding van logo’s Sportvisserij Vlaanderen vzw en BFHB vzw
 • Innen van een onkostenvergoeding per deelnemer om uit de kosten te komen (eventueel zoeken sponsoring)

Hoe aanvragen en inrichten?

Simpel. U richt een schrijven of e-mail naar het Sportvisserij Vlaanderen-secretariaat uiterlijk 2 weken op voorhand met vermelding van datum, plaats, club en verantwoordelijken. Een 5-tal dagen voor de activiteit faxt of e-mailt u de deelnemers + geboortedatum door en schrijft u per deelnemer 10 euro over op rekeningnr. 775-5376737-48 met vermelding: Promopakketten Jeugd. Let wel, de afrekening gebeurt rechtstreeks naar Sportvisserij Vlaanderen op bovenvermeld rekeningnummer en niet via uw federatie.

Voor de distributie van de pakketten neemt u contact op met giovanni@sportvisserijvlaanderen.be op het Sportvisserij Vlaanderen-secretariaat.

En er is meer… B.F.H.B Jeugdactie 2015

Hengelsportfederaties, -clubs of -jeugdclubs die de ambitie hebben een grootse jeugdhengelsportdag te organiseren in hun streek kunnen hiervoor aankloppen bij de B.F.H.B. vzw. Deze hengelsportdag wordt dan georganiseerd in samenwerking met de overkoepelende organisaties Sportvisserij Vlaanderen (voor Vlaanderen) of F.S.P.F.B. (voor Wallonië). De bedoeling bestaat erin om zowel in Vlaanderen als in Wallonië een aantal jeugdhengelsportdagen te organiseren in de loop van 2012.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten de organiserende federaties of clubs een voorstel en een begroting opmaken. Federaties of clubs die willen deelnemen kunnen voor informatie en afspraken inzake technische ondersteuning (o.a. promotiepakketten en verzekering) contact opnemen met het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen (voor Vlaanderen) of F.S.P.F.B. (voor Wallonië).

Het voorstel met begroting moeten vóór 15 februari 2015 overgemaakt worden aan het secretariaat B.F.H.B./F.B.I.A.P., Astridlaan 30, 8370 Blankenberge.

De Belgische Federatie van Hengelsport Bedrijven zal per organisatie maximaal euro 1240 werkingskosten sponsoren (deze begrotingskosten dienen gerechtvaardigd te worden via facturen en/of onkostennota’s). Men moet gebruik maken van de promotiepakketten B.F.H.B./F.B.I.A.P. en ander hengelmateriaal van bedrijven aangesloten bij deze beroepsfederatie.

Bij de secretariaten Sportvisserij Vlaanderen en F.S.P.F.B. kunnen invulformulieren aangevraagd worden waarin o.a. enkele richtlijnen staan voor het organiseren van dergelijke jeugdinitiaties.

410

Om de toekomst van de hengelsport in Vlaanderen veilig te stellen wil de VVHV vzw continu kwalitatieve jeugdbegeleiders scholen. Dat doet ze in samenwerking met BLOSO en de Vlaamse Trainerschool VTS. Op geregelde tijdstippen worden daartoe cursussen met bijhorende examens georganiseerd. Voor de precieze data van deze cursussen verwijzen we u graag door naar de desbetreffende pagina. Ondertussen zetten we de voordelen van het erkende BLOSO-statuut even in de verf.

De voordelen op een rijtje
Visclubs die een of meerdere erkende BLOSO Initiators in hun rangen hebben, genieten van tal van voordelen. Vooreerst bent u in staat jeugdleden en andere nieuwelingen de kwalitatieve ondersteuning te bieden die ze verdienen. De Initiatorcursus Hengelen is er immers op gericht ‘leken’ optimaal te begeleiden met informatieve initiatielessen die tegelijk boeiend en plezant zijn.

De officiële erkenning van het diploma is bovendien een belangrijke troef voor deze cursus. Zo kan de visclub waarin u actief bent, aantonen dat ze kwalitatief werkt. Wanneer de gemeente, provincie of andere organisatoren van sportevenement u of uw visclub vervolgens inschakelen als Hengelsportinitiator, kunnen zij dankzij uw diploma rekenen op subsidies van BLOSO en daaraan de gepaste verloning verbinden.
Meer werkingsbudget dankzij impulssubsidies
En er is meer! Vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 kan de gemeente via impulssubsidies jaarlijks 0,8 euro per inwoner ontvangen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen te verhogen. Momenteel beslisten 262 gemeenten om vanaf 2009 in het impulssubsidieverhaal in te stappen en beslisten 14 gemeenten om hiervoor één jaar uitstel te vragen.Gemeenten zijn verplicht om minstens 51% te besteden aan directe financiële ondersteuning van de sportclubs. De overige budgetten (max. 49%) kunnen vrij besteed worden aan hetzelfde thema. Gemeenten zullen dit vooral gebruiken om jeugdsportbegeleiders te stimuleren een opleiding te volgen. Want daar wringt het schoentje, uit onderzoek is gebleken dat slechts 30% van de jeugdsportbegeleiders in sportclubs gekwalificeerd is.

Vanaf 2010 kunnen impulssubsidies bovendien enkel toegekend worden aan sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.Ook BLOSO erkend jeugdmonitor in de hengelsport worden? Contacteer onze coördinator Jeugd Giovanni Vanhooren op 050 41 40 77 of mail giovanni@sportvisserijvlaanderen.be

0
Na het vertrek van VVHV Jeugdcel voorzitter én oprichter Eddy Vanderwaeren wegens andere verplichtingen eerder 2009 – een taak die Eddy vele jaren met bijzonder veel toewijding uitgevoerd heeft en waarvoor het VVHV-bestuur hem dan ook langs deze weg nog eens wenst te bedanken – is de VVHV dringend op zoek gegaan naar nieuwe mensen om een heus VVHV Jeugdcel bestuur te vormen.
Opzet
Bedoeling is in eerste instantie de organisatie van de BLOSO Initiatorcursussen Hengelen en van jeugdinitiaties over gans Vlaanderen te coördineren en ondersteunen. In 2010 stond vervolgens een Nationale Jeugdhengeldag op het programma en ondertussen konden de leden van de Jeugdcel een structureel VVHV jeugdbeleid op lange termijn helpen uitstippelen. Het uiteindelijke hoofddoel? Méér jongeren naar de hengelsport en – bijgevolg – naar onze federatie trekken. Ondertussen is in 2010 al heel wat werk verricht. U kunt het hier allemaal nalezen in het VVHV Jeugdcel jaarverslag 2010, VVHV Jeugdcel jaarverslag 2011, VVHV Jeugdcel jaarverslag 2012 en het VVHV Jeugdcel jaarverslag 2013.

De nieuwe Jeugdcel
Medio 2010 is – na de nodige vergaderingen – uit de binnengekomen kandidaturen volgende nieuwe structuur vastgelegd en ondertussen gewijzigd:

 • Voorzitter VVHV Jeugdcel: Eddy Schelkens
 • Ondervoorzitter VVHV Jeugdcel: Christiaan Werbrouck
 • Secretaris VVHV Jeugdcel: Giovanni Vanhooren
 • Verantwoordelijke W-Vl: Christiaan Werbrouck, Ludo Rosseel en Tom Schutyser
 • Verantworodelijke O-Vl: 
 • Verantwoordelijke Antwerpen: Jan Gotink en Filip Rypens
 • Verantwoordelijke Limburg:
 • Verantwoordelijke Vlaams-Brabant: Jan Decorte en Jos De Meersman (voor Pajottenland)
 • Disciplineverantwoordelijke karper: Rony Muylaert
 • Disciplineverantwoordelijke vlieg: Eddy Coffyn
 • Disciplineverantwoordelijke roofvis:
 • Disciplineverantwoordelijke zout: Marcel Audenaert
Provinciale Jeugdhengeldagen
In 2012 werden vervolgens, mede door de uitbouw van een provinciale structuur, Provinciale Jeugdhengeldagen ingericht in plaats van één enkele Nationale. En met succes. Zo wist de Provinciale Jeugdhengeldag in Antwerpen maar liefst 53 kinderen te trekken, die in Oost-Vlaanderen 12, West-Vlaanderen op 14 kinderen, Vlaamse-Brabant 55 en de editie Limburg op het Schulensmeer vond niet plaats.

Voor al uw vragen betreffende jeugdhengelen contacteeonze coördinator Jeugd Giovanni Vanhooren op giovanni@sportvisserijvlaanderen.be 
of tel. 050 41 40 77.

379

Hier vindt u alle info over de geplande BLOSO/VTS Initiatorcurs Hengelen in samenwerking met de Sportvisserij Vlaanderen vzw.

Sociale media

572VolgersLiken!
16VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe