Milieucel

Vrijwillige handen uit de mouwen! V.l.n.r. Valentijn Despeghel, Paul Temperville en Steve Salomez.

Gisteren ging Sportvisserij Vlaanderen samen met enkele lokale vrijwilligers de schuilkooien voor Dikkebus vijver maken. Dergelijke kooien dienen ter bescherming van de (kleine) vissen tegen aalscholver predatie.

Normaal gezien kunnen deze visjes zich schuil houden in enkel grote rietkragen die de oevers van de vijver sieren. Echter doet de vijver ook dienst als drinkwater voorziening waardoor het waterpeil in het najaar na de kenmerkende droge zomers van de laatste jaren dikwijls onder deze rietvelden komt te staan.  Op dat moment hebben de vissen geen schuilplaatsen meer en worden ze door de aalscholvers opgejaagd en en masse opgevreten. De schuilkooien voor Dikkebus vijver zijn gemaakt van geplooide betonnetten die we per twee verbonden en waarvan we beide koppen dichtten met schapendraad. Bovenop deze constructie monteerden we een zwart doek om de kooien te verduisteren zodat de aalscholvers er niet durven in duiken.

 

Een woord van dank aan de stad Ieper is hier zeker op zijn plaats want we mochten de kooien maken in een magazijn van de Groendienst en bovendien zorgde de stad voor alle nodige materiaal. Ook willen we de vrijwilligers nog even apart bedanken: Paul Temperville (steward dikkebus), Valentijn Despeghel (vanaf januari 2019 schepen voor o.a. Leefmilieu) en Steve Salomez (Hengelsport De Wedstrijdvisser).

De kooien worden half januari op verschillende plaatsen te water gelaten. We houden de lokale vissers via onze website en Facebook pagina op de hoogte van de plaats waar de kooien liggen en markeren de kooien met een boei op beide koppen zodat ze vanop de kant duidelijk te zien zijn.

Ondertussen werden de aangepaste reglementen voor 2019 ook aan de vijver geafficheerd. Alle info over het vissen op Dikkebus vijver vind je hier (klik op de link).

Sinds 2 jaar is Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw (VVVA) actief in de Vlaamse Ardennen en dat vooral op de Zwalm en de Maarkebeek.  Ze zetten zich als vereniging in te gunste van biotoop en vissen, met een mooiere visserij tot gevolg.  Omdat ze na deze korte termijn al heel wat vooruitgang zien op hun werkterrein zijn sinds kort gesprekken gestart met alle hengelverbonden in de Vlaamse Ardennen om dit project open te trekken naar de volledige Vlaamse Ardennen.

Waarom?  Het is het ultieme antwoord op de vraag voor meer en beter hengelwater, inmengen van de hengelaar in het beheer van het openbaar domein en meer controle langs de oever.  Het netwerk dat zo ontstaat in de streek zorgt ook voor een sterke stem bij het aanbrengen van punten bij de overheid.  De resultaten die nu al te merken zijn langs bijvoorbeeld de Zwalm bewijzen alleen maar dat een dergelijk project niets dan goede gevolgen heeft.

Geïnteresseerd? Lees dan vlug het volledige artikel op de nieuwspagina van VVVA vzw (klik op de link) en geef je op als vrijwilliger want zoals de mannen van VVVA vzw zelf zeggen: “Kijk de kat niet uit de boom.  Hoe sneller je bij het project betrokken raakt, hoe sneller je mee kan werken aan een uniek project en mee kunt helpen om de lijnen uit te stippelen voor de toekomst van de openbare visserij.”

 

Vorige week voerde de Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen een afvissing uit in opdracht van de gemeente Knokke-Heist. Aangezien het parkje en de vijver in de gemeente binnenkort helemaal omgebouwd worden, wilde de gemeente dierenleed voorkomen en contacteerde ze ons om dit werk op een professionele manier uit te voeren. Van ons krijgt de gemeente alvast een pluim.  Hoeveel vijvers worden niet gedempt zonder daarbij naar rekening te houden met de vissen (en andere dieren) die er zwemmen?

Op de relatief kleine, ondiepe vijver zwommen tot onze verbazing meer vissen dan verwacht. In totaal werden een 50-tal karpers van gemiddeld 50cm, een tiental kleine karpers van gemiddeld 10cm en een 15-tal giebels van gemiddeld 25cm buitgemaakt. Alle vissen werden, met toelating van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) uitgezet op openbaar water in de buurt.

Meer info over onze Milieucel vind je hier.

 

 

 

 

Via Tim Veeckman en Jan De Cooman (beiden VBK-leden) bereikte ons de melding van een vissterfte in de Spettekraai. Wij lichtten op onze beurt de plaatselijke visserijdeskundige en boswachter in, die onmiddellijk actie ondernomen hebben.

De dode vissen werden en worden nog verwijderd. Op vraag van Xavier is ook het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (Pieter Boets) ter plaatse stalen komen nemen. Daaruit bleek dat het zuurstofgehalte erg laag was. Vermoedelijk is de oorzaak te vinden in het gelijktijdig massaal afsterven van de onderwaterplanten (gedoornd hoornblad, waterpest), wat tijdelijk een enorme zuurstofverbruik genereert.

Er worden nu beluchters geplaatst om het zuurstofpeil terug op te trekken.

We zouden willen vragen om de boodschap te verspreiden aan de hengelaars om voorlopig liever niet in de Spettekraai te gaan vissen. Vissen die in zuurstofnood zitten zijn doorgaans ook niet happig om in aas of kunstaas te bijten, dus vangsten zullen sowieso niet goed zijn de komende dagen.

De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven starten – binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ – met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig, ‘de Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde.

Tijdens het kick-offevent op 13 november in Diksmuide lichtten de projectpartners de concrete werking en talrijke voordelen van dit innovatief navigatieconcept toe. Het gebruik van autonome vaartuigen biedt heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie onderhoud, daling aantal ongevallen, vermindering brandstofkosten, zoektocht naar geschikt personeel …

Lees het volledige artikel op de website van de Vlaamse Waterweg

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Roeselare-Leie wordt nu ook ingetrokken in de zone tussen de Schaapbrug in Roeselare tot de aansluiting met de Leie in Ooigem. Eerder werd de rest van het kanaal al vrijgegeven. Dit gebeurt op basis van de resultaten van recente staalnames.

Eind juli werden er blauwalgen vastgesteld in het kanaal Roeselare-Leie. Om alle risico’s uit te sluiten werd een captatieverbod ingesteld en een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie.

Eind september werd al een beperkte zone van het kanaal Roeselare-Leie, tussen de Schaapbruggestraat en de Kop van de vaart in Roeselare, vrijgegeven. Uit de stalen die deze week genomen en gecontroleerd werden, blijkt dat het ook niet langer nodig is om het captatie- en recreatieverbod op de rest van het kanaal aan te houden. Het water uit het kanaal kan dus opnieuw gebruikt worden voor het besproeien van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast wordt het verbod op waterrecreatie eveneens ingetrokken.

De Vlaamse Waterweg nv blijft de situatie op het terrein goed opvolgen en vraagt om waakzaam te blijven omdat blauwalgen altijd opnieuw kunnen opduiken. Het blijft dus beter om onnodig contact met het water te vermijden.

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Ieper-IJzer wordt nu ook ingetrokken in de zone tussen Boezinge-Dorp en Boezinge-Sas. Eerder werd de rest van het kanaal al vrijgegeven.

Eind augustus werden er blauwalgen vastgesteld in het kanaal Ieper-IJzer in de zone tussen Boezinge-sas en de jachthaven van Ieper. Om alle risico’s uit te sluiten werd een captatieverbod ingesteld en een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie.

In september werd de zone tussen de jachthaven van Ieper en Boezinge-Dorp al opnieuw vrijgegeven. Uit de stalen die deze week genomen en gecontroleerd werden, blijkt dat het ook niet langer nodig is om het captatie- en recreatieverbod in de zone tussen Boezinge-Dorp en Boezinge-Sas aan te houden. Het water uit het kanaal kan dus opnieuw gebruikt worden voor het besproeien van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast wordt het verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie, zoals kajak, waterski en wakeboarden eveneens ingetrokken.

De Vlaamse Waterweg nv blijft, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, de situatie op het terrein goed opvolgen en vraagt om waakzaam te blijven omdat blauwalgen altijd opnieuw kunnen opduiken. Het blijft dus beter om onnodig contact met het water te vermijden.

Met dank aan de Vlaamse Waterweg om ons hierover snel in te lichten!

Het Waasmunsterse gemeentebestuur heeft een negatief advies uitgesproken voor de renovatie van het overstromingsgebied ‘Potpolder IV’ nabij de E17. “Net als de burgers die een bezwaar indienden, stellen wij ons vragen bij de noodzakelijkheid van deze ingrijpende werken”, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V).

In de vorige editie van ons magazine Hengelsport plaatsten we een artikel over visclub Ten rijen die door de renovatie van dit overstromingsgebied dreigt onteigend te worden. Dit krantenartikel is alvast goed nieuws in deze lopende zaak!

Lees het volledige artikel op de website van HLN

Sociale media

1,324VolgersLiken!
80VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe