Vissoorten

De laatste maanden werd er op meerdere Vlaamse kanalen een recreatieverbod ingesteld omwille van blauwalgen. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over en net daarom willen we hier even uit de doeken doen hoe zo’n verbod tot stand komt.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) neemt stalen en analyseert deze op aanwezigheid van blauwalgen. Dat resulteert in een eerste beoordeling: “geen”, “matig” en “veel”. Verder wordt ook gekeken naar concentraties giftige stoffen die de blauwalgen afscheiden in het water. Op basis van deze meetresultaten neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) de beslissing om al dan niet een verbod in te laten stellen. Enkel het AZG is bevoegd om te oordelen of de gemeten waarden veilig zijn dan wel een risico inhouden. Het is dan de gouverneur die bij politiebesluit een verbod instelt. Voor de hengelsport een probleem, zeker als je een hengelwedstrijd wil organiseren, maar wel een logisch gevolg van het onvoorspelbare karakter van de bloei van die blauwalgen: Op zo’n verbod kan onmogelijk al meteen een einddatum worden gezet. Daarom kan een verbod op waterrecreatie ten gevolge van blauwalg op dit moment enkel en alleen door een nieuw politiebesluit opgeheven worden. Na het instellen van een verbod, blijft VMM regelmatig waterstalen nemen en analyseren. Wanneer de waarden van blauwalgen duidelijk dalen of onder een bepaalde grenswaarde komen, geeft AZG positief advies voor het opheffen van het verbod en volgt het politiebesluit dat dit verbod opheft.

Op dit moment staat er een overzicht van de verboden op bevaarbare waterlopen op de website van de Vlaamse Waterweg: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/update-blauwalgen-vlaamse-waterwegen

Voor het kanaal Gent-Oostende is het recreatieverbod recent opgeheven. Ik vermoed dat de signalisatieborden nog weggehaald moeten worden. Meer hierover op: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/captatie-en-recreatieverbod-ingetrokken-op-kanaal-gent-oostende

Met dank aan Alain dillen, visserijdeskundige voor Oost- en West-Vlaanderen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, voor de nuttige info.

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Gent-Oostende in de zone tussen de Sint-Jorisbrug in Beernem tot de Hoge Plassendalebrug in Oostende is sinds 31/08/2018 ingetrokken. Uit de meest recente staalnames op verschillende locaties blijkt dat de waarden voor de blauwalgbacterie ver onder de norm liggen en een verbod is dus niet langer noodzakelijk.

Lees meer op de website van De Vlaamse Waterweg

 

29/08/2018

De Vlaamse Waterweg nv neemt verschillende maatregelen om het zoutgehalte in het Leopoldkanaal zo snel mogelijk te verlagen. Door een defect aan een van de uitwateringsschuiven in Heist is er afgelopen weekend een grote hoeveelheid zeewater in het Leopoldkanaal gelekt.

Verschillende maatregelen

In de nacht van vrijdag 24 augustus op zaterdag 25 augustus 2018 is er, door een defect aan een van de uitwateringsschuiven, een grote hoeveelheid zeewater in het Leopoldkanaal gelekt. Dit defect is ondertussen hersteld, maar het zoutgehalte in het kanaal blijft hoog. De Vlaamse waterwegbeheerder overlegde gisteren samen met het bestuur van de Oostkustpolder en alle belanghebbenden om de situatie en de mogelijke maatregelen te bespreken.

Er worden dan ook verschillende maatregelen getroffen. Door het verhoogde zoutgehalte zijn er opnieuw een groot aantal vissen gestorven in het Leopoldkanaal. Deze dode vissen worden zo snel mogelijk opgeruimd. Naast het ruimen van de dode vissen, wordt een technische ingreep uitgewerkt om zoet water van het Afleidingskanaal van de Leie over te hevelen naar het Leopoldkanaal ter hoogte van Strobrugge, in Maldegem. De Vlaamse Waterweg nv werkt samen met experten in waterkwaliteit, hydrologie, visbestand… om verder een optimale strategie te bepalen voor het verlagen van het zoutgehalte in het kanaalwater.

Oorzaak defect aan uitwateringsschuif in Heist

De uitwateringsschuiven zorgen ervoor dat, bij laagtij, het kanaalwater wordt afgevoerd naar de zee. Door een kortsluiting in een smeerpomp is de aandrijving van een van de uitwateringsschuiven uitgevallen. Hierdoor is de schuif blijven open staan en is er zeewater gelekt in het Leopoldkanaal. De smeerpomp is vervangen en de goede automatische werking is getest. Op het terrein zelf wordt de werking verder opgevolgd bij de verschillende lozingsmomenten van het kanaal.

Daarnaast wordt er eveneens onderzocht hoe de installatie technisch geoptimaliseerd kan worden om problemen in de toekomst te vermijden en om de opvolging van de goede werking van de uitwateringsschuiven te verbeteren.

Opgelet met capteren van kanaalwater

Aangezien het water van het Leopoldkanaal, de Damse Vaart en het Afleidingskanaal van de Leie zouter is dan normaal, roept De Vlaamse Waterweg nv op om voorzichtig om te springen met het water. Dit geldt uiteraard ook voor het water van de zijwaterlopen die uitmonden in deze kanalen. Door het hoge zoutgehalte kan het water schadelijk zijn voor dieren en gewassen.

 

© Foto Joke Couvreur – V.l.n.r. Tom Decraene, Patrick Bardoel, Maiko Busschaert en Glenn Demeyere kwamen helpen om de vissen uit de stadsvijver in het Blauwhuispark te redden.

 – In de blakende zon hebben vrijwilligers gisteren met vereende krachten ruim 40 karpers gered uit de vijver van het Blauwhuispark. Het water van de vijver had nooit eerder zo laag gestaan. De gevangen vissen werden losgelaten in de vaart.

Lees het volledige artikel op de website van HLN

© Foto Thomas Vandewalle

HITTE EN WEINIGE REGEN EISEN TOL IN HET WATER

 – Op de Zwalmbeek drijven ter hoogte van de Boembekemolen minstens 100 dode vissen. De warme temperaturen en het gebrek aan wind zorgen ervoor dat er te weinig zuurstof in het water zit, waardoor de vissen massaal sterven. De provincie liet er nu een beluchter plaatsen om erger te voorkomen.

Lees het volledige artikel op de website van HLN

© Foto Flamand – Deze kinderen hebben hun eerste lijntje alvast uitgegooid.
 – Voor een tweede keer vond gisteren langs het kanaal Ieper-Komen een initiatie hengelen voor kinderen plaats.

“We leren de kinderen de basisprincipes van het vissen”, zegt visser Valentijn Despeghel, die samen met Kristof Verlinde de bezieler is van het project. “Eerst krijgen de kinderen wat uitleg over hoe je een vislijn moet maken en hoe je aas aan de haak bevestigt. Daarna voeren we uit in de praktijk.

Lees het volldige artikel op de website van HLN

 

Afgelopen maandag 9 en dinsdag 10 juli namen bijna 40 kinderen deel aan de Provinciale Jeugddag te Melle. Dat deze initiatie onder leiding van Robert Roef en zijn super enthousiaste bende vrijwilligers een daverend succes werd, kun je zelf beleven dankzij onderstaande, schitterende foto’s van de hand van Ton en Rita Marisael. Een uitgebreider verslag vind je in de volgende editie van ons magazine Hengelsport. Tot aan de waterkant kids!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale media

1,253VolgersLiken!
80VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe