Vissoorten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto Janny Bosman

De afgelopen twee decennia hebben verschillende grondelsoorten zich in hoog tempo verspreid en gevestigd in veel Europese wateren, ook in Nederland. Een boeiende, maar lastig te beantwoorden vraag is welke impact dergelijke invasies van exoten hebben op het ecosysteem. Tsjechische onderzoekers hebben daarom de relatie baars – marmergrondel in het Musov stuwmeer verder in kaart gebracht.

Lees het volledige artikel op de website van Sportvisserij Nederland

Foto Visserijonderzoek P. Kalkman

In dit filmpje van Plattelands TV  kun je zien hoe men bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) kwabaal kweekt in de viskwekerij van Linkebeek en hoe het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die kwabaaltjes uitzet in de Grote Nete. Met Johan Auwerx (INBO, viskwekerij) en Rudi Yseboodt (ANB, visserij Antwerpen en Limburg) in nevenrollen en de kwabaal in de hoofdrol.

Bekijk het filmpje hier (klik op de link)

Wil je het filmpje via de TV bekijken? Dan vind je hieronder het uitzendschema Plattelands TV:

Ma: 08:00 –10:00 – 13:00 – 17:00 – 00:30
Di: 11:00 – 13:30 – 18:30 – 20:30 – 21:30
Wo: 07:00 – 13:00 – 23:00
Do: 08:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 21:30
Vr: 10:00 – 13:30 – 00:30
Za: 14:30 – 22:30

 

 

 

 

 

 

Voor de aandachtige lezer, het gaat hier om de visserij op zeebaarzen die binnentrekken in openbare wateren. Dit Ministerieel besluit heeft dus niets te maken met de geldende wetgeving voor de zeevisserij.

Ter herinnering, op zee is er een volledig meeneemverbod voor zeebaars en dit voor het volledige kalenderjaar van 2018.

Ministerieel besluit “Maatregelen zeebaars” voor de riviervisserij,

Beste sportvisser, recent verscheen de volgende aanpassing op de wetgeving in verband met het recreatief vissen op zeebaars in de zogenaamde verbindingswateren tussen zee en binnenland.

Voorlopig is hier sprake van een totaal meeneemverbod of catch&release van 1 januari tot en met 30 juni 2018 en van 1 juli tot 31 december 2018 een meeneembeperking van één zeebaars per hengelaar en per dag.

Bijkomend werden er ook enkele zones afgebakend waarin er een algeheel visserijverbod van kracht is.  Raadpleeg voor deze zones de bijlagen uit het Ministerieel besluit door op de link onderaan te klikken.

Klik op onderstaande link voor het volledige Ministerieel besluit zoals gepubliceerd in het Staatsblad.

MB 1 december 2017 – Maatregelen zeebaars

 

 

Foto Belga Image

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken tegen de elektrische pulsvisserij. Door de stemming is de toekomst onzeker van vooral Nederlandse vissers die met een elektrisch geladen sleepnet op platvis vissen.

Anderzijds wordt beduidend meer kabeljauw met gebroken rug of met onderhuidse bloedingen aangeland, heeft onderzoek bevestigd. Ook over de impact van de techniek op de lange termijn zijn nog vragen.

Lees het volledige artikel op de website van De Standaard

Vorige vrijdag 13 januari  werd bij De Wemmelse Vissers hun vijver aan het gemeentehuis afgevist. Deze vijver wordt namelijk binnenkort door de gemeente gebaggerd en daarom wilden de leden van de visclub hun geliefde vissen graag overplaatsen naar een andere vijver.

Aangezien de club lid al jaren lid is van Sportvisserij Vlaanderen kunnen ze aan voordelig tarief beroep doen op onze Milieucel, de afdeling binnen Sportvisserij Vlaanderen die instaat voor alle advies op het vlak van vijverbeheer. Het afvissen, overplaatsen van visbestanden en visstand onderzoeken voeren wij momenteel uit met behulp van onze Nederlandse partner en expert Visserijbedrijf Kalkman. 

Er werd ongeveer 500kg vis gevangen een mix van 50/50 karper en brasem die tijdelijk, in aparte zuurstoftanks werden bewaard. Na het afvissen werden alle vissen netjes en gezond naar een nieuwe thuis overgebracht.

Meer info over onze milieucel? Klik op deze link: Tarieven en diensten Milieucel 2018 .

Op de Facebook pagina van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kwamen we onderstaand bericht tegen:

Enthousiaste hengelaarster Els Van Baelen ving op 2 januari een volwassen Atlantische Zalm op het kanaal Bocholt-Herentals, met een lengte van 72 cm. Experts bevestigden dat het inderdaad om deze uiterst zeldzame en mythische vissoort ging. Ze heeft die daarna uiteraard weer netjes verder laten zwemmen #catchandrelease. Een mooi begin van 2018voor onze vissers!

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 27 oktober ll. een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij.

Schriftelijke vraag nr. 98

van Francesco Vanderjeugd

datum: 27 oktober 2017

aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw

Recreatieve visserij  –  Overbevissing

Er blijkt onder hobbyvissers ongenoegen te bestaan over mensen die de openbare wateren leegvissen. In Facebookgroepen laten veel recreatieve Vlaamse vissers zich kritisch uit over mensen die de vijvers haast letterlijk leegroven. Er is zelfs sprake van bendes, die volgens sommige bronnen vaak uit Polen en Bulgaren zouden bestaan. De praktijk zou zijn om ’s nachts in groep te gaan vissen en alle vangsten mee naar huis te nemen. Om de vangsten te verhogen, wordt ook gebruik gemaakt van pulstechnologie. Ook in het buitenland blijken deze fenomenen zich voor te doen. In Duitsland is er bijvoorbeeld een meertje dat al meerdere keren leeggevist werd door ‘vissers’ die zich bedienden van elektrische technologie. Er loopt momenteel een petitie waarin de minister wordt verzocht een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren op te leggen. Vanzelfsprekend kan het niet de bedoeling zijn dat goedmenende recreatieve vissers het slachtoffer worden van een beperkte groep die te kwader trouw handelt.

  1. Heeft de minister kennis van groepen die openbare wateren zouden leegvissen?
  2. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van pulstechnologie of andere elektrische toepassingen?
  3. Is er duidelijkheid over het profiel van die groepen? Zo neen, zal hiertoe een onderzoek worden opgestart?
  4. Welke schade wordt aan het visbestand in de openbare wateren aangericht door deze praktijken?
  5. Op welke manier wordt er gecontroleerd in hoeverre recreatieve vissers niet aan overbevissing doen?
  6. Werden de afgelopen jaar recreatieve vissers gesanctioneerd omdat ze de voorschriften niet naleefden? Zo ja, hoeveel en welke sancties werden uitgedeeld?
  7. Werd de minister reeds gevat door de lopende petitie waarin haar onder meer wordt gevraagd over te gaan tot een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren? Zo ja, hoe reageert de minister hierop?
  8. Is de minister al dan niet voorstander van de invoering van een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren?

Antwoord

op vraag nr. 98 van 27 oktober 2017

van Francesco Vanderjeugd

1-4. Een van de vaakst gehoorde klachten bij Natuurinspectie gaat over het meenemen van vissen en het ter plaatse consumeren van vis. Dit betreft vooral individuele gevallen. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen bekend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat er systematische en georganiseerde circuits hieromtrent actief zouden zijn op openbaar water.

5. Op dit ogenblik kan een leefnet worden gebruikt waarin de vissen gedurende de hengelbeurt onbeperkt in aantal kunnen worden bewaard. Dat betekent dat het vaststellen van de meeneembeperking van 5 vissen per hengelaar alleen kan wanneer de vissen na de hengelbeurt effectief worden meegenomen.

6. In 2016 werden 3.642 vissers gecontroleerd door het ANB. Er werden 118 aanmaningen en 281 processen-verbaal opgesteld, voornamelijk voor het vissen in gesloten tijd, het vissen zonder visverlof of het vissen met méér dan 2 hengels. Bijna alle visserijdelicten worden door het parket doorgestuurd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De afdeling Handhaving legt in alle gevallen een bestuurlijke boete op. De bestuurlijke boetes bedragen in de regel tussen de 50 en de 125 euro.

7-8. Een petitie met de vraag om een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren is mij niet bekend. Wel heb ik recent overlegd met de vertegenwoordigers van de hengelsector over voorstellen om te komen tot een betere handhaafbaarheid van de visserijwetgeving. Op basis van het overleg met de hengelsector en de resultaten van de enquête zal het ANB een voorstel tot aanpassing van de visserijregelgeving uitwerken.

Sociale media

954VolgersLiken!
71VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe