Wetgeving

Voor elk van de meanders die door ANB beheerd worden is op de website van ANB informatie te vinden.

Bij de meeste meanders is op de betreffende pagina ook de toegankelijkheidsregeling te bekijken via een download-link.

De ANB-website wordt steeds zo actueel mogelijk gehouden. Toegankelijkheid is natuurlijk veel ruimer dan hengelen alleen, wat voor de hengelaar vooral van belang is, zijn o.a.: de uren waarbinnen de meander toegankelijk is, het gebruik van bootjes of belly boat, zoneringen, vispaaiplaatsen, enz…

Voor de Leiemeander te Machelen werd geadviseerd door zowel de Provinciale Visserijcommissie (PVC) van Oost-Vlaanderen als ANB dat hier de nachtvisserij ook toegestaan zou worden. Momenteel is het nog even wachten op de officiële aanpassing in het Visserijbesluit, nog even geduld dus…om aldaar ’s nachts te vissen.

Voor Machelen, Grammene, Oeselgem en Gottem werden de toegankelijkheidsregelingen voorbije jaren opgemaakt en finaal door de minister ondertekend. De PVC OVL heeft daarin geadviseerd ook visserij een plaats te geven zodat een aantal zaken goed en duidelijk vastgelegd zijn, wat voor hengelaars meer zekerheid biedt op de lange termijn.

Merk op dat voor Grammene ook bootvisserij (dus ook belly boat) is opgenomen voor de zone tussen Koffiebeekstraat en de spoorwegbrug. Opgelet: In de andere hierboven vermelde meanders is bootvissen niet mogelijk!

Hier enkele links voor meanders:

Kerkhove en omgeving:

https://www.natuurenbos.be/westvlaamsescheldemeersen

Grammene:

https://www.natuurenbos.be/oude-leiearm-grammene

Gottem:

https://www.natuurenbos.be/oude-leiearm-gottem

Machelen:

https://www.natuurenbos.be/oude-leie-machelenput

Oeselgem:

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/bag_tr_oude_leie_oeselgem_beukenbos_18_jul_2016.pd

Wie ook voor andere ANB-domeinen info wil opzoeken, kan dat doen via deze startpagina: https://www.natuurenbos.be/ontdek-onze-natuurgebieden

Foto Jef WijckmansRUMST – Het bericht dat de provincie het gebied tussen buurgemeente Boom en Terhagen dorp gaat ophogen, zorgt bij de Terhaagse visclub voor ongenoegen. Ze dreigen hun visvijver, die hun eigendom is, te verliezen.

Lees het volledige artikel op de website van Gazet Van Antwerpen

Ter verduidelijking: Deze club is jammer genoeg niet aangesloten bij Sportvisserij Vlaanderen en is daardoor ook geen erkende Vlaamse sportclub. Moest dat wel het geval zijn, konden ze via ons op gratis advies en juridische ondersteuning rekenen.

Meer info over het aansluiten als club bij Sportvisserij Vlaanderen vind je hier 

Voor de aandachtige lezer, het gaat hier om de visserij op zeebaarzen die binnentrekken in openbare wateren. Dit Ministerieel besluit heeft dus niets te maken met de geldende wetgeving voor de zeevisserij.

Ter herinnering, op zee is er een volledig meeneemverbod voor zeebaars en dit voor het volledige kalenderjaar van 2018.

Ministerieel besluit “Maatregelen zeebaars” voor de riviervisserij,

Beste sportvisser, recent verscheen de volgende aanpassing op de wetgeving in verband met het recreatief vissen op zeebaars in de zogenaamde verbindingswateren tussen zee en binnenland.

Voorlopig is hier sprake van een totaal meeneemverbod of catch&release van 1 januari tot en met 30 juni 2018 en van 1 juli tot 31 december 2018 een meeneembeperking van één zeebaars per hengelaar en per dag.

Bijkomend werden er ook enkele zones afgebakend waarin er een algeheel visserijverbod van kracht is.  Raadpleeg voor deze zones de bijlagen uit het Ministerieel besluit door op de link onderaan te klikken.

Klik op onderstaande link voor het volledige Ministerieel besluit zoals gepubliceerd in het Staatsblad.

MB 1 december 2017 – Maatregelen zeebaars

 

 

Foto Belga Image

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken tegen de elektrische pulsvisserij. Door de stemming is de toekomst onzeker van vooral Nederlandse vissers die met een elektrisch geladen sleepnet op platvis vissen.

Anderzijds wordt beduidend meer kabeljauw met gebroken rug of met onderhuidse bloedingen aangeland, heeft onderzoek bevestigd. Ook over de impact van de techniek op de lange termijn zijn nog vragen.

Lees het volledige artikel op de website van De Standaard

Foto De Standaard

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakte een handleiding voor overlastbeheersing van de Chinese wolhandkrab op. Het document dat je op de website van ANB (klik op de link) kan inkijken, bevat een pak handige tips gaande van herkenning en duiding, over de Wettelijke status, tot preventie en beheer.

Met dank aan Alain Dillen, bioloog bij ANB.

Op datum van 1 december 2017 schreef Daan Wintein de volgende brief aan Minister Schauvliege in verband met de mogelijke verdere restricties voor de recreatieve zeebaarsvissers.

Brief aan Minister Schauvliege omtrent beperking vangst van zeebaars

Onlangs ontvingen we het officiële schrijven van de Minister in navolging van de brief van Dhr. Wintein.

Lees hier het antwoord van de Minister

 

 

Foto Karel Heymerijckx

HERK-DE-STAD – Vrijdagvoormiddag werden brandweer, ambulance en politie opgeroepen voor twee mannen die in het Schulensmeer in Herk-de-Stad terecht kwamen nadat hun bootje kantelde. Een zestiger geraakte op eigen krachten aan wal, de andere werd kritiek naar het ziekenhuis afgevoerd.

Lees het volledige artikel op de website van Het Belang Van Limburg

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 27 oktober ll. een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij.

Schriftelijke vraag nr. 98

van Francesco Vanderjeugd

datum: 27 oktober 2017

aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw

Recreatieve visserij  –  Overbevissing

Er blijkt onder hobbyvissers ongenoegen te bestaan over mensen die de openbare wateren leegvissen. In Facebookgroepen laten veel recreatieve Vlaamse vissers zich kritisch uit over mensen die de vijvers haast letterlijk leegroven. Er is zelfs sprake van bendes, die volgens sommige bronnen vaak uit Polen en Bulgaren zouden bestaan. De praktijk zou zijn om ’s nachts in groep te gaan vissen en alle vangsten mee naar huis te nemen. Om de vangsten te verhogen, wordt ook gebruik gemaakt van pulstechnologie. Ook in het buitenland blijken deze fenomenen zich voor te doen. In Duitsland is er bijvoorbeeld een meertje dat al meerdere keren leeggevist werd door ‘vissers’ die zich bedienden van elektrische technologie. Er loopt momenteel een petitie waarin de minister wordt verzocht een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren op te leggen. Vanzelfsprekend kan het niet de bedoeling zijn dat goedmenende recreatieve vissers het slachtoffer worden van een beperkte groep die te kwader trouw handelt.

  1. Heeft de minister kennis van groepen die openbare wateren zouden leegvissen?
  2. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van pulstechnologie of andere elektrische toepassingen?
  3. Is er duidelijkheid over het profiel van die groepen? Zo neen, zal hiertoe een onderzoek worden opgestart?
  4. Welke schade wordt aan het visbestand in de openbare wateren aangericht door deze praktijken?
  5. Op welke manier wordt er gecontroleerd in hoeverre recreatieve vissers niet aan overbevissing doen?
  6. Werden de afgelopen jaar recreatieve vissers gesanctioneerd omdat ze de voorschriften niet naleefden? Zo ja, hoeveel en welke sancties werden uitgedeeld?
  7. Werd de minister reeds gevat door de lopende petitie waarin haar onder meer wordt gevraagd over te gaan tot een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren? Zo ja, hoe reageert de minister hierop?
  8. Is de minister al dan niet voorstander van de invoering van een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren?

Antwoord

op vraag nr. 98 van 27 oktober 2017

van Francesco Vanderjeugd

1-4. Een van de vaakst gehoorde klachten bij Natuurinspectie gaat over het meenemen van vissen en het ter plaatse consumeren van vis. Dit betreft vooral individuele gevallen. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen bekend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat er systematische en georganiseerde circuits hieromtrent actief zouden zijn op openbaar water.

5. Op dit ogenblik kan een leefnet worden gebruikt waarin de vissen gedurende de hengelbeurt onbeperkt in aantal kunnen worden bewaard. Dat betekent dat het vaststellen van de meeneembeperking van 5 vissen per hengelaar alleen kan wanneer de vissen na de hengelbeurt effectief worden meegenomen.

6. In 2016 werden 3.642 vissers gecontroleerd door het ANB. Er werden 118 aanmaningen en 281 processen-verbaal opgesteld, voornamelijk voor het vissen in gesloten tijd, het vissen zonder visverlof of het vissen met méér dan 2 hengels. Bijna alle visserijdelicten worden door het parket doorgestuurd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De afdeling Handhaving legt in alle gevallen een bestuurlijke boete op. De bestuurlijke boetes bedragen in de regel tussen de 50 en de 125 euro.

7-8. Een petitie met de vraag om een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren is mij niet bekend. Wel heb ik recent overlegd met de vertegenwoordigers van de hengelsector over voorstellen om te komen tot een betere handhaafbaarheid van de visserijwetgeving. Op basis van het overleg met de hengelsector en de resultaten van de enquête zal het ANB een voorstel tot aanpassing van de visserijregelgeving uitwerken.

Sociale media

954VolgersLiken!
71VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe