Jeugd

1221

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 19 mei een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege over de visverloven.

 • Schriftelijke vraag
 • nr. 681
  van FRANCESCO VANDERJEUGD
  datum: 19 mei 2017

  aan JOKE SCHAUVLIEGE
  VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

  Visverloven – Online aanvragen

  In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 554 van 12 april 2017 ontving ik van de minister de cijfers van het aantal visverloven dat online en via de post werd aangevraagd in de periode 2007-2016. Daaruit blijkt dat momenteel nog maar 11,9% van de visverloven online wordt aangevraagd. Helaas ontving ik geen antwoord op mijn vraag naar een opsplitsing per type visverlof.

  1.
  a) Hoe valt het geringe aandeel van de online aanvragen van visverloven te verklaren?
  b) Zijn er ter zake verschillen vast te stellen tussen aanvragen voor jeugdvisverloven en andere?
  2. Worden er speciale inspanningen gedaan om online aanvragen bekend te maken en te stimuleren?
  Zo ja, welke en hoe worden de visclubs hierbij betrokken?
  3. Graag kreeg ik voor de periode 2007-2016 een overzicht van het jaarlijkse aantal visverloven dat werd uitgereikt per type: jeugd-, gewone en grote visverloven.
  4. Voor de periode 2010-2016 ontving ik graag een overzicht van het jaarlijkse aantal jeugd-, gewone en grote visverloven dat online werd aangevraagd en welk aandeel dit vertegenwoordigde in het totaal aantal aanvragen.

 • Antwoord
 • JOKE SCHAUVLIEGE
  VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

  ANTWOORD
  op vraag nr. 681 van 19 mei 2017
  van FRANCESCO VANDERJEUGD

  1. a) In een enquête over de openbare visserij die eind 2015 werd uitgevoerd, gaven veel hengelaars aan dat ze graag hun visverlof online wensten aan te vragen op voorwaarde dat ze het ook onmiddellijk digitaal zouden ontvangen. Nu wordt bij een online aanvraag en pas na online betaling het visverlof afgedrukt en opgestuurd. Op het postkantoor ontvangt men het visverlof direct na betaling.

  b) Voor het jeugdvisverlof bedraagt het aandeel online 21% tegenover 11% tot 12% voor het gewone en grote visverlof. Vermits het jeugdvisverlof gratis is, moet men in tegenstelling tot de andere visverloven geen online betaling verrichten, hetgeen de drempel verlaagt voor een online aanvraag.

  2. Zowel in de brochure Vislijn als in het infoblad over de openbare visserij en in het Reglement Openbare Visserij dat elke visser krijgt bij het visverlof, wordt promotie gemaakt voor het online visverlof. Rekening houdend met de resultaten van de enquête ontwikkelt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een nieuwe applicatie om het visverlof online aan te vragen waarbij de hengelaar na aanvraag en betaling het visverlof onmiddellijk digitaal zal ontvangen. De nieuwe toepassing zal vanaf 2018 in werking treden en hierover zal uitgebreid gecommuniceerd worden naar de visclubs en de provinciale visserijcommissie, zodat zij het online visverlof bij hun achterban verder kunnen promoten.

  3-4. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage.

  BIJLAGE

  Overzicht 2007-2016 van de uitgereikte visverloven online en via het postkantoor antw.681.bijl.1

160

Afgelopen zaterdag kon het Kampioenschap van België Strandvissen voor Jeugd doorgaan op het strand van Oostende / Bredene. Via VFK jeugdcoördinator Bram Nayaert kwam volgende fotoreeks binnen, een verslag volgt nog in de komende editie van HSport magazine:

Op zaterdag 5 augustus 2017 organiseren de Grasduinvissers op hun visvijver te Bredene een hengelinitiatie voor kinderen tussen 6 & 18 jaar. De deelnemers worden lid van Sportvisserij Vlaanderen en zijn dus automatisch verzekerd. Enkele plaatselijke handelszaken voorzien ’s middags een broodje en frisdrankje voor de kids. Na afloop krijgen ze een initiatiepakket aangeboden door de Belgische Federatie van Hengelsport Bedrijven (BFHB) bestaande uit een hengel, een tuigje, een onthaker, een zak lokvoer en een emmer.

Inschrijven kan tot 16 juli 2017 door 10 euro te storten op rekeningnummer BE73 7350 3895 2760 met vermelding van de naam, voornaam, adres en het rijksregisternummer van het kind. Bij aanwezigheid wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald!

Meer info via Daniël Spîllier, de voorzitter van de Grasduinvissers, op nummer: 0478/26.14.32 of via de website van de Grasduinvissers.

181
Aikido black belt on the white kimono

De laatste weken is enorm veel te doen rond een zaak van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in de judosport. De zaak kwam volop in de media, en heeft ertoe geleid dat ook op hogere echelons heel wat lampjes zijn gaan branden. Wij van Sportvisserij Vlaanderen zijn al jaren bezig met een lijvige aanpak rond Ethisch Verantwoord Sporten, waarbij een van de voorzorgsmaatregelen is dat kandidaat-initiators/jeugdbegeleiders bij ons een bewijs van goed zedelijk gedrag moeten kunnen voorleggen. Maar daarbij stopt het uiteraard niet. Onze betrokkenheid gaat verder. Veel verder.

Regelmatig krijgen wij te maken als: Wat doe je als een trainer een jonge atleet individueel traint? Kunnen jongeren en volwassenen samen in een kleedkamer? Zijn in de gedragscode van jouw club afspraken opgenomen betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden in het bijzijn van kinderen? Wat doe je als een onbekende toeschouwer ongewenst foto’s neemt van jouw atleten? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Is er een meldpunt in de club? Waar kan je als vertrouwenspersoon terecht voor extra ondersteuning?

Wie met dergelijke zaken zit, kan steeds terecht bij info@sportvisserijvlaanderen.be

696

West-Vlaams wondervliegviskind Giani Devooght mag naar het WK in Slovenië, dat kon u al lezen in onze vorige editie van HengelSport magazine. Dat met zo’n deelname heel wat kosten gepaard gaan en je die als 16-jarige niet zomaar zelf kan dragen, spreekt voor zich. Daarom deden we in ons magazine en ook hier een warme oproep tot steun van deze jonge rakker.

Goed nieuws en misschien nog een verrassing voor Giani zelf is dat het bestuur van Sportvisserij Vlaanderen zelf ook heeft beslist een aardige duit in de zak te doen. Wij hebben ervoor gekozen om hem 250 euro tegemoet te komen.

Uiteraard is alle steun welkom en daarom ook nog eens warme oproep naar onze leden en sympathisanten: steun Giani ook. Dat kan op rekening ‘Het Visvliegerke’ rekeningnummer BE93 6528 5167 7967

Doen!

325

Gelet op de blijvende nood aan Initiators Hengelen / Jeugdwerkers bij onze clubs en federaties nodigt Robert Roef, Provinciaal Verantwoordelijke O-Vl, iedere geïnteresseerde in onze Initiatieopleiding Hengelen uit op zijn eigen Jeugddagen op 10 en 11 juli te Melle.  Op die manier kunnen gegadigden in jeugdwerking eens proeven van zo’n dag en hoe alles in zijn werk gaat. Robert zal iedereen maximaal ondersteunen met eigen kennis, expertise en materiaal. Ook een hapje en een drankje is voorzien.

Graag maximaal 1 afgevaardigde per club (uitzonderingen kunnen) en tegen eind doorgeven aan gio.vanhooren@sportvisserijvlaanderen.be 

231

Komende zondag wordt van 9u30 tot 16u de jaarlijkse grandioze jeugddag op het domein van Hélécine gehouden. Deelnemen kost 10 euro, waarbij een gans initiatiepakket ter beschikking gesteld door de BFHB vzw zit. Hélécine ligt op de taalgrens en is ook voor onze leden een absolute aanrader! Er zijn initiaties vaste stok, karper en vliegvissen voorzien.

Meer info vind je hier.

Sociale media

191VolgersLiken!
16VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe