Magazine

Afgelopen maandag 9 en dinsdag 10 juli namen bijna 40 kinderen deel aan de Provinciale Jeugddag te Melle. Dat deze initiatie onder leiding van Robert Roef en zijn super enthousiaste bende vrijwilligers een daverend succes werd, kun je zelf beleven dankzij onderstaande, schitterende foto’s van de hand van Ton en Rita Marisael. Een uitgebreider verslag vind je in de volgende editie van ons magazine Hengelsport. Tot aan de waterkant kids!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby’s
Contact: mail info@vchhd.be of bel 050 41 40 77

Datum: zaterdag 13 oktober 2018

Tijdstip: 09:00 tot 12:00

Locatie: Sint-Niklaas

Type bijscholing: De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub!

PROGRAMMA: 

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR”). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Tijdens deze bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je vereniging. Geen gegoochel met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een stappenplan en tools op maat van je vereniging.

Dankzij het Dynamo Project kan je sportclub zich met een minimum aan extra administratie in regel stellen met de nieuwe privacywetgeving.

LOCATIE EN WEGBESCHRIJVING: 

De Graanmaat

Grote Markt 24
9100 Sint-Niklaas

VOORDEELTARIEF

Bestuurders van sportclubs, aangesloten bij de Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobbys, kunnen gratis aan deze opleiding deelnemen

Voordeeltarief:  0.00€

Klik op deze link om in te schrijven: https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-sint-niklaas-13102018

 

G Hengelen, say what!? Jawel, vissen voor mensen met een beperking. Dat kan sinds kort op Domein Polderwind van Rode Kruis-Vlaanderen! In samenspraak met Sportvisserij Vlaanderen vzw werd er een aangepaste rolstoelsteiger gebouwd, dit zowel voor hotelgasten op het domein, als door buitenstaanders (leden van Sportvisserij Vlaanderen) met een beperking.

Momenteel zijn we nog druk bezig met de diverse modaliteiten uit te schrijven, deze zomer vliegen we er alvast in!

Op de foto een gelukkig man die in een mum van tijd een hele reeks dikke voorn wist te strikken gisteren!

139

We wisten al een tijdje dat het met Robert Dooms – Fly Only bestuurslid – niet meer goed ging. Vrijdag, 29 juni is hij stilletjes van ons heengegaan…

Robert was één van de voortrekkers sinds de oprichting van Fly Only en wekelijks op onze bindlessen of andere activiteiten. Robert heeft ook vele jaren de organisatie van onze bindlessen op zich genomen en hoewel door zijn handicap dikwijls gehinderd, was hij steeds behulpzaam waar kon. Hij was een uitstekend vliegbinder en alles wat met veren en dierenhuiden te maken had, prepareerde Robert tot mooie producten zodat we ze bij het vliegbinden konden gebruiken.

We zullen je missen, Robert.

De afscheidsplechtigheid met urne zal plaatsvinden in de aula Van Hove, Grote Markt 44, Westerlo op donderdag 5 juli 2018 om 10.00 uur.
Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

164

Tijdens het herdenkingsproject Waterfront op vrijdag 29 juni mogen er geen brandingsporten uitgeoefend worden. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft een verbod uitgevaardigd. Het verbod geldt tussen de havengeul van Oostende en de havengeul van Zeebrugge.

Op 29 juni vindt het herdenkingsproject Waterfront van de provincie West-Vlaanderen plaats. Drieduizend bootjes zullen dan tussen Oostende en Zeebrugge te water gelaten worden om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.

Om de openbare orde en veiligheid aan de Kust en op zee te vrijwaren en de veiligheid van de deelnemers aan dit evenement te verzekeren, vaardigt gouverneur Decaluwé een verbod op brandingsporten uit. Het verbod gaat in om 16 uur en geldt tot 20.30 uur. Zwemmen is verboden en ook de insteekzones zullen niet toegankelijk zijn. Hierdoor is het onder meer verboden tijdens die periode in die zone te surfen, zeilen, kitesurfen of jetskiën.

De gouverneur vraagt de bevolking zich hier aan te houden om de eigen veiligheid, maar ook die van andere personen, niet in het gedrang te brengen.

(Belga)

215

Zoals jullie misschien weten, zijn oude nummers van HengelSport magazine steeds digitaal beschikbaar via onze Issuu account. Daarop vind je steeds al onze uitgaves behalve de meest recente, ideaal om iets op na te slaan of om uzelf misschien wel te overtuigen om ook lid te worden. Vorige week hebben we de account geüpdated met de laatste nummers.

Bekijk ze hier:

https://issuu.com/sportvisserijvlaanderen

201

INLEIDING

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. GDPR, ofwel General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. Sportvisserij Vlaanderen vzw stelt zijn beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.
Sportvisserij Vlaanderen vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, contacten, stakeholders en bezoekers van de websites. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe Sportvisserij Vlaanderen vzw omgaat met het behandelen en het beveiligen van de persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens Sportvisserij Vlaanderen vzw verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of verwijderen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sportvisserij Vlaanderen vzw.
Adres: Astridlaan 30, 8370 Blankenberge
Telefoonnummer: +32 (0)50 41 40 77

Indien u vragen heeft over de manier waarop Sportvisserij Vlaanderen vzw met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@sportvisserijvlaanderen.be. Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Sportvisserij Vlaanderen vzw is een belangenorganisatie voor hengelaars binnen de sportsector. Onze doelstellingen zijn de volgende:

 • Promoten;
 • Een unieke hengelsportverzekering voor persoonlijke lichamelijke schade en lichamelijke en materiële schade aan derden (België + Nederland);
 • Gratis Hengelsport magazine, het ledenblad van de Vlaamse hengelsport;
 • Professionele ondersteuning bij allerhande hengelsportproblemen;
 • Belangenbehartiging van de hengelsport naar alle overheidsniveaus;
 • Talloze diensten naar aangesloten clubs:
 • beheer viswater via Milieucel
 • jeugdopleiding via Jeugd-Cursus-Pakket-Hengelen
 • hengelsportcompetitie via C.C.C.V.
 • ledenadministratie en begeleiding via ons Secretariaat

De belangrijkste activiteiten van Sportvisserij Vlaanderen vzw zijn te omschrijven als volgt:

 • Promotie van de weidelijke sportvisserij aan de hand van de uitgifte van brochures, inrichten van studiedagen en vertegenwoordiging op hengelsportbeurzen;
 • Uitgave van ons tweemaandelijks ledenblad Hengelsport;
 • Organisatie en coördinatie van club-, nationale en internationale wedstrijden;
 • Opleiding van jeugdmonitoren en begeleiden van jeugdige hengelaars;
 • Organisatie en ondersteuning van Jeugdhengeldagen;
 • Verdediging van de visrechten en de hengelsportbelangen in het algemeen op zowel gewestelijk, nationaal als internationaal niveau;
 • Bescherming van de waterkwaliteit en het natuurlijk milieu van onze Vlaamse openbare viswaters;
 • Advies en wetenschappelijke ondersteuning inzake visstandsbeheer van viswateren beheerd door aangesloten verenigingen;
 • Uitgave van educatieve publicaties inzake water- en visstandsbeheer;
 • Algemene ombudsdienst naar de sportvisserij via het secretariaat.

Sportvisserij Vlaanderen vzw houdt enkel gegevens bij over personen, clubs en bedrijven die noodzakelijk zijn voor:

 • Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, deelname aan cursussen en events, bestellingen van boeken, advertenties, standen, banners, ed.
 • het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Sportvisserij Vlaanderen vzw zoals hierboven beschreven nodig voor het bestaan van Sportvisserij Vlaanderen vzw te garanderen.
 • Onze websites, nieuwsbrieven en social media te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan Sportvisserij Vlaanderen vzw onderhevig is (onder meer personeelsbeleid en vzw-wetgeving)
 • De beslechting van eventuele geschillen.

Sportvisserij Vlaanderen vzw bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doelstellingen. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

(PERSOONS)GEGEVENS DIE SPORTVISSERIJ VLAANDEREN VZW VERWERKT

De gegevens die Sportvisserij Vlaanderen vzw verzamelt, zijn steeds gerelateerd aan uw federatie/club, behoudens in het geval van een individueel lidmaatschap en. Ook van Sportvisserij Vlaanderen vzw personeelsleden en bestuurders worden specifieke persoonlijke gegevens verzameld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door en voor HR, de VZW-wetgeving, ed.

Hierna volgt een opsomming:

 • Federatie/clubnaam en gegevens ten behoeve van algemene administratie en facturatie;
 • Contactpersonen met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
 • Leden met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
 • Gegevens van personeelsleden om personeelsdossier te vervolledigen;
 • Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers van Sportvisserij Vlaanderen vzw (i.e. bestuurders).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Sportvisserij Vlaanderen vzw zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van specifieke campagnes.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Sportvisserij Vlaanderen vzw registreert enkel gegevens die u zelf beslist om ons, uw club en federatie toe te vertrouwen en door u zelf, uw club of federatie zijn opgegeven.

BEWARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:

 • inzage in uw gegevens;
 • verbetering van deze gegevens;
 • uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging Sportvisserij Vlaanderen vzw.

Deze zaken kan u melden via mail aan: info@sportvisserijvlaanderen.be.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Sportvisserij Vlaanderen vzw toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S

Foto’s gebruikt en/of genomen tijdens de events van Sportvisserij Vlaanderen vzw en waarop nadrukkelijk bepaalde personen herkenbaar zijn, zullen enkel gebruikt worden mits toestemming van de betreffende personen. Dezelfde maatregel geldt eveneens voor specifieke detailfoto’s van processen en/of producten tenzij de firma deze zelf ter publicatie aanbiedt. Overzichtsfoto’s worden wel gebruik zonder toestemming.

LINKS

Op de websites van Sportvisserij Vlaanderen vzw vindt u links naar websites van andere partijen. Sportvisserij Vlaanderen vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Sportvisserij Vlaanderen vzw heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Ga daarom regelmatig dit document na.
Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd: 12 juni 2018.

 

510

Vorig jaar gepubliceerd als Milieucelgids naar onze Milieucelclubs toe, maar nu ook voor iedereen te consulteren: onze gloednieuwe gedragscode!

De erkende sportfederatie Sportvisserij Vlaanderen verwacht en verlangt van
haar bestuursleden, leden van commissies, werkende- en toegetreden leden,
dat zij deze gedragscode en overige richtlijnen kennen en toepassen.
De Sportvisserij Vlaanderen gedragscode is ontleend aan wat in de statuten is
omschreven en de uitwerking daarvan in het huishoudelijk reglement.
Een Federatie, club of het aangesloten lid van de federatie Sportvisserij
Vlaanderen die bij de toepassing van deze gedragscode twijfelt over de te
kiezen handelwijze, dient tijdig en vóóraf contact op te nemen met één van de
leden van het bestuur. Het bestuur zal de vraag met de uiterste zorgvuldigheid
en met alle zorg en respect behandelen.

Lees/download onze gedragscode hier

204

Achter de schermen is onze redactie druk in de weer om jullie weer een topmagazine boordevol up-to-date info over alle hengeldisciplines heen klaar te stomen. Veel kunnen we daar nog niet over prijsgeven omdat onze leden exclusieve voorrang krijgen uiteraard, maar de prachtige cover – met daarbij al enkele tips van de sluier – wilden we jullie alvast niet onthouden.

Wie onze oude nummers gratis wil raadplegen kan dat op issuu.com/sportvisserijvlaanderen

245

Noteer alvast in jullie agenda’s: studiedag VCHHD/Sportvisserij Vlaanderen rond de nieuwe GDPR wetgeving, op maat van je sportclub, gaat door op 13 oktober 2018. Locatie: Graanmaat, St Niklaas. Meer informatie in ons volgende magazine!

Sociale media

1,165VolgersLiken!
80VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe