Milieu

100
ZWALM peil van de Zwalm staat heel laag

Het waterpeil van de Zwalm, een bijrivier van de Schelde en één van de belangrijkste waterlopen in de regio, staat door de aanhoudende hitte en weinige regen bijzonder laag.

“En dat zal gevolgen hebben voor de fauna en de flora”, vreest communicatieverantwoordelijke Katrien Smet. “Aangezien de waterkwaliteit van de Zwalm de voorbije jaren heel wat verbeterd is, zit er veel leven in het water. De vissen hebben echter voldoende debiet nodig, zeker nu met deze hitte het zuurstofgehalte zo laag is. We hebben gelukkig nog geen melding gekregen van vissterfte, maar we houden er wel rekening mee. Aan onze rattenbestrijders wordt in elk geval gevraagd om uit te kijken. Indien nodig kunnen we dan eventueel beluchters plaatsen.” Zwalms milieuschepen Eric De Vriendt (CD&V) zag alvast heel wat vissen aan het wateroppervlak naar lucht happen. “Het is dus vooral hopen dat het snel begint te regenen en dan liefst niet te veel ineens. Anders lopen we het risico dat de rioleringen het vele regenwater niet kunnen slikken en ook het vervuild water in de Zwalm terecht komt. Dat komt de vissen nog minder ten goede”, aldus de schepen. (TVR)

Bron: HLN.be

67
Illustration picture shows de 'Ijzer' river and as the weather continues to be hot and dry in most parts of Belgium, Sunday 18 June 2017. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Diksmuide – De politie Polder (Diksmuide, Koekelare, Houthulst) heeft dit weekend de handen vol gehad met landbouwers die ondanks het captatieverbod van de gouverneur toch water uit de IJzer of zijvertakkingen pompten om hun gewassen te besproeien. De politie heeft al minstens een dertigtal landbouwers geregistreerd en aangesproken. “We krijgen veel meldingen binnen van landbouwers die zich aan het verbod houden en anderen toch zien pompen. Dat leidt tot ongenoegen. We doen patrouilles langs de IJzer en merken ook dat het erg druk is in Heernisse. Daar rijden de boeren af en aan om water op te pompen en dat veroorzaakt zelfs files. We verhoren niemand, maar doen wel vaststellingen. Het is niet zeker of er boetes volgen. Maandag beslist de procureur wat we met de overtredingen moeten doen”, zegt korpschef Johan Geeraert. Ook in de naburige politiezones Kouter en Spoorkin heeft de politie al verschillende landbouwers betrapt.

115

Via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kregen we volgende stand van zaken door betreffende de Kruibeekse Polders:

1. onderzoek vismigratie

De vrijwilligers van Kruin doen nog verder voor zo lang het nog gaat (en ze nog willen). Als je besluit er mee op te houden, laat de fuik aub liggen onder water aan de stuw, met de achterkant geopend natuurlijk.

Ik heb met Wim afgesproken dat hij op 31 mei een ander stuwtje komt openzetten en dat hij dan de fuik zelf opnieuw zet aan de andere stuw. Op 1 juni kom ik de fuik legen en weer terugzetten, op 2 juni haal ik ze dan definitief uit het water. Op die manier hebben we nog twee dagen bijkomende gegevens voor een andere stuw, wat nuttig is om goede aanbevelingen te maken voor optimalisatie van de vismigratie.

Belangrijk: vergeet niet af te spreken intern wie de veldformulieren voor het onderzoek vismigratie kan meebrengen, je kan ze dan op 1 of op 2 juni aan mij meegeven.

2. onderzoek visbestand in watergangen

Op 1 en 2 juni vis ik samen met Pieter Boets (PCM) de watergangen af langsheen de Blauwe Gaanweg. De eerste dag gaan we fuiken zetten op verschillende plaatsen (niet in de omgeving waar de otters en bevers regelmatig gezien worden) en kijken hoever we geraken met elektrisch vissen. Op dag 2 halen we de fuiken op en vissen we de nog resterende trajecten af.

We zetten op 1 juni ook fuiken in de L-vormige vijver die naast de Bazelse Kreek ligt. Die vijver gaat later dicht begroeid geraken en is niet bevisbaar (eerder bedoeld voor amfibieën en libellen). Bedoeling is de gevangen vissen over te zetten naar de Bazelse Kreek waar wel gehengeld kan worden.

Start afvissingen op 1 juni: afspraak om 10u aan de L-vormige vijver. Daarna (vermoedelijk rond 11u-11u30) aan het stroomafwaartse stuk van de watergang langs de Blauwe Gaanweg.

3. onderzoek Rupelmondse Kreek

Dit najaar gaat er opnieuw een visonderzoek gebeuren in de Rupelmondse Kreek. Dit wordt uitgevoerd door ATKB uit Nederland, in opdracht van het Visserijfonds. Zij maken gebruik van afslepingen en elektrisch vissen (en zijn gewend aan dit soort onderzoeken in omgeving van bevers en otters, die zitten in NL iets dikker gezaaid dan bij ons J ). Hier heb ik nog geen concrete datum voor maar ik laat iets weten zodra ik zelf meer weet.

106

Voor het eerst werden in Vlaanderen parende beekprikken gefilmd. Beekprikken zijn palingachtige visachtigen, die hoge eisen stellen aan de waterkwaliteit en hun leefomgeving. De parende vissen werden gefilmd in een beek in de Vlaamse Ardennen. Dit bewijst dat de grote inspanningen die de waterbeheerders de voorbije jaren deden, renderen.

Tijdens een onderzoek van de waterlopen in de Vlaamse Ardennen merkten collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos de parende beekprikken op. Visserijbioloog Alain Dillen en regiobeheerder Xavier Coppens waren er op onderzoek in het kader van de Europese natuurdoelen.

Paaiende beekprikken werden in Vlaanderen nooit eerder gefilmd. Beekprikken zijn erg zeldzame vissen – rondbeksoorten om precies te zijn – die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Ze vereisen een extreem goede waterkwaliteit en stellen ook hoge eisen aan de bodem van de beek. De bodem moet een goede zandbodem zijn zonder slib.

Beekprikken zijn erg speciale vissen. Ze leven zeven jaar lang als larve in het sediment van de bodem van de rivieren. Na die leeftijd zijn ze pas rijp om te paaien. Op dat moment maakt hun spijsverteringsstelsel plaats voor het voortplantingsstelsel. De vissen leggen dan eitjes, die bevrucht worden, waarna zowel de mannelijke als de vrouwelijke vissen sterven. Ze paren dus slechts éénmaal in hun leven, wat de soort wel kwetsbaar maakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beekprikken Europees beschermde dieren zijn. In het kader van de Europese natuurdoelen streven het agentschap en de andere waterbeheerders ernaar de juiste omstandigheden te creëren in het leefgebied waarin deze dieren leven. Het feit dat deze vissen voorkomen én paren in bronbeken van de Vlaamse Ardennen, toont aan dat het beschermen, herstellen en goed beheren van deze beekstelsels cruciaal zijn voor het voortbestaan van deze uiterst zeldzame vissen.

Parende beekprikken krijg je bijna nooit te zien. Dit maakt deze beelden ook zo uniek.

Bron: ANB

139

Het afvalwater van de gevangenis in Oudenaarde stroomt niet langer rechtstreeks in de Schelde. Een lozingspunt ter hoogte van de ingang van de gevangenis aan de Bourgondiëstraat, dat tot voor kort al het vuil water uit dit gebied – en dus ook van de gevangenis – verzamelde, is bij de heraanleg van de straat afgekoppeld.

Het vuil water stroomt voortaan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Drijf in Eine.

Bron: HLN.be

Recent wateronderzoek wees uit dat er in de vijver cyanobacteriën (blauwalgen) ontwikkelden. Aangezien deze giftig zijn, werd een waterrecreatie verbod ingesteld. Dit verbod geldt tot de drijflaag verdwijnt en de concentraties aan microcystines opnieuw onder de drempel liggen.

Hengelen blijft toegelaten, maar de vissers moeten elk contact met het water vermijden.

Hieronder enkel aandachtspunten:

  • Was je handen grondig na het vissen
  • Bij gezondheidsklachten (rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, …) contacteer je huisarts
  • Vermijd de zone waar de drijflaag met blauwalgen zich bevindt
  • Indien je dode vissen of vogels aantreft, verwittig de stad Ieper of Sportvisserij Vlaanderen
  • Huisdieren (honden) mogen het water niet betreden

361

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) voeren vanaf morgen tot en met vrijdag een grootschalig visonderzoek uit in de Zwalm.

Het hele gebeuren speelt zich voornamelijk af op het grondgebied van Zwalm en buurgemeente Brakel. De onderzoekers maken gebruik van elektrovisserij. Dat is een techniek met gespecialiseerde apparatuur die de vissen in de directe omgeving van het schepnet tijdelijk verdooft. Zo kunnen ze gemakkelijk opgeschept worden. Van elke vis wordt bepaald welke soort het is en wordt de lengte en het gewicht gemeten. Daarna worden de vissen terug in de Zwalm gezet op de plaats waar ze werden gevangen. Het doel van het onderzoek is een duidelijk beeld te krijgen van de huidige visstand evenals de verandering in de visstand doorheen de jaren. Daarenboven lopen er ook herstelprogramma’s voor zeldzame vissoorten in het Zwalmbekken.

Bron: HLN.be

195

“Een van de beste vissers van Nederland is momenteel zeer succesvol in de Biesbosch en weet met grote regelmaat flinke vissen uit de ondieptes te vangen. Sinds kort zijn hier namelijk – naast meerdere zeearenden – twee paartjes visarenden actief die beide ook al nesten hebben gebouwd. Vorig jaar leidde een broedpoging in de Biesbosch voor het eerst sinds jaren in Nederland tot het uitvliegen van een jonge visarend. Een kleine sensatie voor natuurbeschermers.”

Lees hier meer: Zeehengelsport.nl

322

Deze morgen is de brandweer en de Civiele Bescherming opnieuw opgeroepen voor mazoutvervuiling op de Duinkerkevaart tussen Adinkerke en Veurne.

Dat is al de derde interventie in één week tijd. Eerder sijpelde de stookolie uit een kleine gracht aan de grensovergang. Ook in drie straten in Avekapelle moest de brandweer een oliespoor opruimen.

Bron: Focus-WTV

Sociale media

133VolgersLiken!
16VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe