Milieu

224

De brandweer van Brugge heeft tientallen vissen geruimd uit het Boudewijnkanaal in Brugge.

Ze zwommen aan de oppervlakte, happend naar lucht. Door het onweer van gisteren is er zuurstofgebrek in het water van het Boudewijnkanaal. Dat blijkt uit metingen van de milieudienst van de stad Brugge en de Vlaamse milieumaatschappij.

De brandweer en de civiele bescherming haalden ook diklipharder en zeebaars uit het water. Zeevissen die door het openen van de sluizen in het kanaal zijn beland. Er moest water bijkomen omdat de kritieke diepte van zes meter niet meer werd bereikt. De brandweer kreeg steun van de Civiele bescherming bij het opruimen van de dode vissen. Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot een paar tientallen vissen, omdat de toestand van het water in de namiddag weer normaliseerde.

Bekijk de video hier: Focus/WTV

153

“Een echte uitputtingsslag.” Zo noemt Jelle Grintjes uit het Nederlandse Tolkamer ‘de vangst van z’n leven’. Liefst vier uur (!) had de man nodig om een meerval van 1,79 meter groot uit de rivier de Rijn te halen. “Het was een echt monster. Het leek alsof mijn hengel in de grond vastzat”, vertelt de 41-jarige hobbyvisser aan de Nederlandse media. “Rond 19 uur gisteravond hing het dier aan mijn hengel. Pas vier uur later haalden we ‘m binnen. Het was wachten tot het dier bekaf was. Daarna kon ik hem met vrienden op het droge krijgen.” De meerval weegt 50 kilogram, heeft een kopomvang van 78 centimeter en een lengte van 1,79 meter. “Ikzelf ben een 1,72 meter…”, lacht Jelle nog. Na het fotomoment kreeg ‘het monster’ z’n vrijheid terug.

Bron: HLN.be

265
ZWALM peil van de Zwalm staat heel laag

Het waterpeil van de Zwalm, een bijrivier van de Schelde en één van de belangrijkste waterlopen in de regio, staat door de aanhoudende hitte en weinige regen bijzonder laag.

“En dat zal gevolgen hebben voor de fauna en de flora”, vreest communicatieverantwoordelijke Katrien Smet. “Aangezien de waterkwaliteit van de Zwalm de voorbije jaren heel wat verbeterd is, zit er veel leven in het water. De vissen hebben echter voldoende debiet nodig, zeker nu met deze hitte het zuurstofgehalte zo laag is. We hebben gelukkig nog geen melding gekregen van vissterfte, maar we houden er wel rekening mee. Aan onze rattenbestrijders wordt in elk geval gevraagd om uit te kijken. Indien nodig kunnen we dan eventueel beluchters plaatsen.” Zwalms milieuschepen Eric De Vriendt (CD&V) zag alvast heel wat vissen aan het wateroppervlak naar lucht happen. “Het is dus vooral hopen dat het snel begint te regenen en dan liefst niet te veel ineens. Anders lopen we het risico dat de rioleringen het vele regenwater niet kunnen slikken en ook het vervuild water in de Zwalm terecht komt. Dat komt de vissen nog minder ten goede”, aldus de schepen. (TVR)

Bron: HLN.be

196
Illustration picture shows de 'Ijzer' river and as the weather continues to be hot and dry in most parts of Belgium, Sunday 18 June 2017. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Diksmuide – De politie Polder (Diksmuide, Koekelare, Houthulst) heeft dit weekend de handen vol gehad met landbouwers die ondanks het captatieverbod van de gouverneur toch water uit de IJzer of zijvertakkingen pompten om hun gewassen te besproeien. De politie heeft al minstens een dertigtal landbouwers geregistreerd en aangesproken. “We krijgen veel meldingen binnen van landbouwers die zich aan het verbod houden en anderen toch zien pompen. Dat leidt tot ongenoegen. We doen patrouilles langs de IJzer en merken ook dat het erg druk is in Heernisse. Daar rijden de boeren af en aan om water op te pompen en dat veroorzaakt zelfs files. We verhoren niemand, maar doen wel vaststellingen. Het is niet zeker of er boetes volgen. Maandag beslist de procureur wat we met de overtredingen moeten doen”, zegt korpschef Johan Geeraert. Ook in de naburige politiezones Kouter en Spoorkin heeft de politie al verschillende landbouwers betrapt.

239

Via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kregen we volgende stand van zaken door betreffende de Kruibeekse Polders:

1. onderzoek vismigratie

De vrijwilligers van Kruin doen nog verder voor zo lang het nog gaat (en ze nog willen). Als je besluit er mee op te houden, laat de fuik aub liggen onder water aan de stuw, met de achterkant geopend natuurlijk.

Ik heb met Wim afgesproken dat hij op 31 mei een ander stuwtje komt openzetten en dat hij dan de fuik zelf opnieuw zet aan de andere stuw. Op 1 juni kom ik de fuik legen en weer terugzetten, op 2 juni haal ik ze dan definitief uit het water. Op die manier hebben we nog twee dagen bijkomende gegevens voor een andere stuw, wat nuttig is om goede aanbevelingen te maken voor optimalisatie van de vismigratie.

Belangrijk: vergeet niet af te spreken intern wie de veldformulieren voor het onderzoek vismigratie kan meebrengen, je kan ze dan op 1 of op 2 juni aan mij meegeven.

2. onderzoek visbestand in watergangen

Op 1 en 2 juni vis ik samen met Pieter Boets (PCM) de watergangen af langsheen de Blauwe Gaanweg. De eerste dag gaan we fuiken zetten op verschillende plaatsen (niet in de omgeving waar de otters en bevers regelmatig gezien worden) en kijken hoever we geraken met elektrisch vissen. Op dag 2 halen we de fuiken op en vissen we de nog resterende trajecten af.

We zetten op 1 juni ook fuiken in de L-vormige vijver die naast de Bazelse Kreek ligt. Die vijver gaat later dicht begroeid geraken en is niet bevisbaar (eerder bedoeld voor amfibieën en libellen). Bedoeling is de gevangen vissen over te zetten naar de Bazelse Kreek waar wel gehengeld kan worden.

Start afvissingen op 1 juni: afspraak om 10u aan de L-vormige vijver. Daarna (vermoedelijk rond 11u-11u30) aan het stroomafwaartse stuk van de watergang langs de Blauwe Gaanweg.

3. onderzoek Rupelmondse Kreek

Dit najaar gaat er opnieuw een visonderzoek gebeuren in de Rupelmondse Kreek. Dit wordt uitgevoerd door ATKB uit Nederland, in opdracht van het Visserijfonds. Zij maken gebruik van afslepingen en elektrisch vissen (en zijn gewend aan dit soort onderzoeken in omgeving van bevers en otters, die zitten in NL iets dikker gezaaid dan bij ons J ). Hier heb ik nog geen concrete datum voor maar ik laat iets weten zodra ik zelf meer weet.

216

Voor het eerst werden in Vlaanderen parende beekprikken gefilmd. Beekprikken zijn palingachtige visachtigen, die hoge eisen stellen aan de waterkwaliteit en hun leefomgeving. De parende vissen werden gefilmd in een beek in de Vlaamse Ardennen. Dit bewijst dat de grote inspanningen die de waterbeheerders de voorbije jaren deden, renderen.

Tijdens een onderzoek van de waterlopen in de Vlaamse Ardennen merkten collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos de parende beekprikken op. Visserijbioloog Alain Dillen en regiobeheerder Xavier Coppens waren er op onderzoek in het kader van de Europese natuurdoelen.

Paaiende beekprikken werden in Vlaanderen nooit eerder gefilmd. Beekprikken zijn erg zeldzame vissen – rondbeksoorten om precies te zijn – die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Ze vereisen een extreem goede waterkwaliteit en stellen ook hoge eisen aan de bodem van de beek. De bodem moet een goede zandbodem zijn zonder slib.

Beekprikken zijn erg speciale vissen. Ze leven zeven jaar lang als larve in het sediment van de bodem van de rivieren. Na die leeftijd zijn ze pas rijp om te paaien. Op dat moment maakt hun spijsverteringsstelsel plaats voor het voortplantingsstelsel. De vissen leggen dan eitjes, die bevrucht worden, waarna zowel de mannelijke als de vrouwelijke vissen sterven. Ze paren dus slechts éénmaal in hun leven, wat de soort wel kwetsbaar maakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beekprikken Europees beschermde dieren zijn. In het kader van de Europese natuurdoelen streven het agentschap en de andere waterbeheerders ernaar de juiste omstandigheden te creëren in het leefgebied waarin deze dieren leven. Het feit dat deze vissen voorkomen én paren in bronbeken van de Vlaamse Ardennen, toont aan dat het beschermen, herstellen en goed beheren van deze beekstelsels cruciaal zijn voor het voortbestaan van deze uiterst zeldzame vissen.

Parende beekprikken krijg je bijna nooit te zien. Dit maakt deze beelden ook zo uniek.

Bron: ANB

Sociale media

189VolgersLiken!
16VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe