Verzekeringen

Foto Jef WijckmansRUMST – Het bericht dat de provincie het gebied tussen buurgemeente Boom en Terhagen dorp gaat ophogen, zorgt bij de Terhaagse visclub voor ongenoegen. Ze dreigen hun visvijver, die hun eigendom is, te verliezen.

Lees het volledige artikel op de website van Gazet Van Antwerpen

Ter verduidelijking: Deze club is jammer genoeg niet aangesloten bij Sportvisserij Vlaanderen en is daardoor ook geen erkende Vlaamse sportclub. Moest dat wel het geval zijn, konden ze via ons op gratis advies en juridische ondersteuning rekenen.

Meer info over het aansluiten als club bij Sportvisserij Vlaanderen vind je hier 

Foto Karel Heymerijckx

HERK-DE-STAD – Vrijdagvoormiddag werden brandweer, ambulance en politie opgeroepen voor twee mannen die in het Schulensmeer in Herk-de-Stad terecht kwamen nadat hun bootje kantelde. Een zestiger geraakte op eigen krachten aan wal, de andere werd kritiek naar het ziekenhuis afgevoerd.

Lees het volledige artikel op de website van Het Belang Van Limburg

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 27 oktober ll. een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij.

Schriftelijke vraag nr. 98

van Francesco Vanderjeugd

datum: 27 oktober 2017

aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw

Recreatieve visserij  –  Overbevissing

Er blijkt onder hobbyvissers ongenoegen te bestaan over mensen die de openbare wateren leegvissen. In Facebookgroepen laten veel recreatieve Vlaamse vissers zich kritisch uit over mensen die de vijvers haast letterlijk leegroven. Er is zelfs sprake van bendes, die volgens sommige bronnen vaak uit Polen en Bulgaren zouden bestaan. De praktijk zou zijn om ’s nachts in groep te gaan vissen en alle vangsten mee naar huis te nemen. Om de vangsten te verhogen, wordt ook gebruik gemaakt van pulstechnologie. Ook in het buitenland blijken deze fenomenen zich voor te doen. In Duitsland is er bijvoorbeeld een meertje dat al meerdere keren leeggevist werd door ‘vissers’ die zich bedienden van elektrische technologie. Er loopt momenteel een petitie waarin de minister wordt verzocht een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren op te leggen. Vanzelfsprekend kan het niet de bedoeling zijn dat goedmenende recreatieve vissers het slachtoffer worden van een beperkte groep die te kwader trouw handelt.

  1. Heeft de minister kennis van groepen die openbare wateren zouden leegvissen?
  2. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van pulstechnologie of andere elektrische toepassingen?
  3. Is er duidelijkheid over het profiel van die groepen? Zo neen, zal hiertoe een onderzoek worden opgestart?
  4. Welke schade wordt aan het visbestand in de openbare wateren aangericht door deze praktijken?
  5. Op welke manier wordt er gecontroleerd in hoeverre recreatieve vissers niet aan overbevissing doen?
  6. Werden de afgelopen jaar recreatieve vissers gesanctioneerd omdat ze de voorschriften niet naleefden? Zo ja, hoeveel en welke sancties werden uitgedeeld?
  7. Werd de minister reeds gevat door de lopende petitie waarin haar onder meer wordt gevraagd over te gaan tot een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren? Zo ja, hoe reageert de minister hierop?
  8. Is de minister al dan niet voorstander van de invoering van een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren?

Antwoord

op vraag nr. 98 van 27 oktober 2017

van Francesco Vanderjeugd

1-4. Een van de vaakst gehoorde klachten bij Natuurinspectie gaat over het meenemen van vissen en het ter plaatse consumeren van vis. Dit betreft vooral individuele gevallen. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen bekend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat er systematische en georganiseerde circuits hieromtrent actief zouden zijn op openbaar water.

5. Op dit ogenblik kan een leefnet worden gebruikt waarin de vissen gedurende de hengelbeurt onbeperkt in aantal kunnen worden bewaard. Dat betekent dat het vaststellen van de meeneembeperking van 5 vissen per hengelaar alleen kan wanneer de vissen na de hengelbeurt effectief worden meegenomen.

6. In 2016 werden 3.642 vissers gecontroleerd door het ANB. Er werden 118 aanmaningen en 281 processen-verbaal opgesteld, voornamelijk voor het vissen in gesloten tijd, het vissen zonder visverlof of het vissen met méér dan 2 hengels. Bijna alle visserijdelicten worden door het parket doorgestuurd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De afdeling Handhaving legt in alle gevallen een bestuurlijke boete op. De bestuurlijke boetes bedragen in de regel tussen de 50 en de 125 euro.

7-8. Een petitie met de vraag om een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren is mij niet bekend. Wel heb ik recent overlegd met de vertegenwoordigers van de hengelsector over voorstellen om te komen tot een betere handhaafbaarheid van de visserijwetgeving. Op basis van het overleg met de hengelsector en de resultaten van de enquête zal het ANB een voorstel tot aanpassing van de visserijregelgeving uitwerken.

Foto Tom Timpens De vijver lag begin oktober vol dode vissen

Het gemeentebestuur van Brasschaat gaat de twee aannemers die verantwoordelijk waren voor het afvissen én ruimen van de vijver in het Gemeentepark verplichten om het visbestand weer aan te vullen. De gemeente gaat ook met de politie overleggen om voortaan sneller in te grijpen.

Lees het volledige artikel op de website van HLN

611

Eindelijk ‘’mijn lidkaart Sportvisserij Vlaanderen” zullen een aantal van onze leden misschien zeggen als ze straks alsnog volgend schrijven met hun lidkaart ontvangen:

“Graag duiden we even hoe het komt dat uw lidkaart nu pas in de bus valt. Simpel: ondanks de in 2017 gevoerde communicatie missen wij nog steeds uw rijksregisternummer en die is voor onze ledenadministratie onontbeerlijk. Temeer omdat vanuit Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) ieder lid verplicht een uniek lidnummer moet krijgen, en daarbij is uw rijksregisternummer het meest unieke nummer dat u ooit kunt krijgen. Mocht u bvb. om wat voor reden een of meerdere jaren niet aansluiten, en daarna terugkeren, dan heeft u via uw rijksregisternummer nog steeds uw zelfde unieke lidnummer. En wees gerust, voor andere doeleinden kunnen we uw rijksregisternummer niet aanwenden; Sport Vlaanderen kan er enkel uw geboortedatum en geslacht uit afleiden. En op basis van uw rijksregisternummer kan Sport Vlaanderen ook identificeren binnen hoeveel sporten u actief bent. Meer niet, dus geen reden tot paniek.

Waarom dit voor ons, Sportvisserij Vlaanderen, zo belangrijk is? Wél: zoals u weet ontvangen wij jaarlijks van Sport Vlaanderen een belangrijke werkingstoelage, en laat deze nu net berekend zijn op basis van dit unieke nummer per lid. Kortom, wij hebben uw rijksregisternummer nodig teneinde uw favoriete sport in stand te houden en de belangen van uw club of federatie te kunnen blijven verdedigen.”

Hierbij doen wij een warme oproep om uw rijksregisternummer alsnog door te geven, dit kan telefonisch 050 41 40 77 of per mail info@sportvisserijvlaanderen.be 

Foto’s Le Républicain Lorrain

Vorige week waren twee Duitse mannen gaan vissen op een groot Frans meer. Na de storm van vorige woensdag hoorden hun naasten echter niks meer van hen en werd een grootschalige zoekactie opgezet op het meer van Gondrexange (Departement Moselle, Frankrijk). Echter waar velen voor vreesden geschiedde en na dagen zoeken werden hun levenloze lichamen teruggevonden.

RIP Patrick en Andreas 

Of een reddingsvest hen gered zou hebben blijft natuurlijk giswerk… Toch raden wij onze leden graag  aan om dit toch steeds te doen.

Lees hier meer

Sportvisserij Vlaanderen investeerde in nieuwe brandblusapparaten voor haar burelen. Wij stippen dit even aan omdat het ook voor uw clubwerking van belang is dat de sportaccommodatie of clubkantine aan alle eisen qua brandveiligheid voldoet!

Hierbij doen we een oproep naar alle clubbesturen om even de brandblusapparaten in de sportaccommodatie of clubkantine te controleren naar houdbaarheidsdatum
of het nodige te doen om er één aan te schaffen!

Volgens de wettelijke bepaling dient er minimum 1 blustoestel aanwezig te zijn per 150m2, met een minimum aan 2 toestellen per constructieniveau( = per verdieping). Deze toestellen dienen elk jaar gecontroleerd en onderhouden worden door een erkende instantie die hiervoor bevoegd is. Alle wettelijke bepalingen rond brandveiligheid kunt u terugvinden onder ARAB52.

Tevens willen we meedelen dat clubs die over een kantine uitbating beschikken waarvan de oppervlakte 50 m² of meer bedraagt, ze via Sportvisserij Vlaanderen een extra verzekering objectieve aansprakelijkheid na brand & ontploffing kunnen afsluiten.

Alle info vindt u onder de rubriek afdeling -verzekering – andere mogelijke waarborgen: http://www.sportvisserijvlaanderen.be/andere-mogelijke-waarborgen/

 

Sociale media

1,009VolgersLiken!
76VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe