Verzekeringen

De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven starten – binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ – met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig, ‘de Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde.

Tijdens het kick-offevent op 13 november in Diksmuide lichtten de projectpartners de concrete werking en talrijke voordelen van dit innovatief navigatieconcept toe. Het gebruik van autonome vaartuigen biedt heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie onderhoud, daling aantal ongevallen, vermindering brandstofkosten, zoektocht naar geschikt personeel …

Lees het volledige artikel op de website van de Vlaamse Waterweg

279

Een visser die een tijdlang vastzat tussen rotsen op zee in het noordoosten van China, is gered door de tussenkomst van enkele toeristen op het strand. Zij gooiden een touw naar de man, met daaraan een reddingvest. Er moesten meer dan tien mensen helpen om hem uit het water te krijgen. De visser werd naar het ziekenhuis gebracht, maar even later weer ontslagen.

Bekijk het filmpje hier! (bron HLN)

In samenwerking met Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby’s
Contact: mail info@vchhd.be of bel 050 41 40 77

Datum: zaterdag 13 oktober 2018

Tijdstip: 09:00 tot 12:00

Locatie: Sint-Niklaas

Type bijscholing: De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub!

PROGRAMMA: 

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR”). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Tijdens deze bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je vereniging. Geen gegoochel met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een stappenplan en tools op maat van je vereniging.

Dankzij het Dynamo Project kan je sportclub zich met een minimum aan extra administratie in regel stellen met de nieuwe privacywetgeving.

LOCATIE EN WEGBESCHRIJVING: 

De Graanmaat

Grote Markt 24
9100 Sint-Niklaas

VOORDEELTARIEF

Bestuurders van sportclubs, aangesloten bij de Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobbys, kunnen gratis aan deze opleiding deelnemen

Voordeeltarief:  0.00€

Klik op deze link om in te schrijven: https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-sint-niklaas-13102018

 

Door enkele aangesloten clubs van de vliegvisfederatie kwam de vraag om meer duidelijk te verschaffen omtrent de meldingsplicht van buitenlandse vistrips. Sommige clubs organiseren jaarlijks heel wat vistrips zowel naar het binnen- als het buitenland. Dergelijke initiatieven kunnen we vanuit de algemene werking van Sportvisserij Vlaanderen alleen maar toejuichen, maar er bleek ook behoefte aan een duidelijke en haalbare regelgeving omtrent enerzijds de meldingsplicht en anderzijds het vergezellen van de groep door een bestuurslid.

In het kader van de meldingsplicht bij het organiseren van hengelactiviteiten die doorgaan in het buitenland in clubverband is er een versoepeling van de polisvoorwaarden doorgevoerd in overleg met de verzekeringsmaatschappij Arena.

 

 

Voorheen was de onderstaande bepaling in de sportpolis Sportvisserij Vlaanderen opgenomen:

Uitbreidingen dewelke eveneens als verzekerde activiteiten worden beschouwd : (pagina 2 bijzondere voorwaarden)

Wereldwijde deelname aan hengelactiviteiten, doch enkel voor zover zij plaatsvinden in clubverband en onder toezicht staan van clubverantwoordelijken en op voorhand werden medegedeeld aan het federaal secretariaat.

Versoepeling van de polisvoorwaarden:

Bij buitenlandse vistrips (wereldwijd) die georganiseerd worden in clubverband is er vanaf meer dan 5 deelnemers meldingsplicht tav het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen.

Vanaf meer dan 10 deelnemers (bij buitenlandse vistrips) moet de groep vergezeld worden van een bestuurslid van de organiserende club.

© AP – HLN

Skimmen of skimming is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van betaalkaartgegevens. Professionele hackers nemen op een snelle en efficiënte manier de online identiteit van een bestuurslid over om zo op een heel geloofwaardige manier geld buit te kunnen maken.

Onderstaand artikel uit Gazet van Antwerpen gaat over een sportclub die het zelf meemaakte. Door de melding van de Belgische Surfcasting club (een van onze sportfederaties) t.a.v. de bank heeft men in het verhaal van deze club de betaling tijdig kunnen onderscheppen.

Lees hier het krantenartikel van GVA

Gezien er enkele melding zijn binnengekomen van aangesloten clubs die een gelijkaardige ervaring hebben meegemaakt, willen wij onze clubs op de hoogte stellen van deze frauduleuze praktijken en vragen om steeds intern overleg te plegen vooraleer betalingen uit te voeren.

Vanuit Sportvisserij Vlaanderen doen wij een oproep om deze informatie te verspreiden!

Op 3, 4 en 5 april organiseert de Sportdienst van de stad Poperinge in samenwerking met de Jeugdcel van Sportvisserij Vlaanderen een driedaagse hengelinitiatie aan de oevers van de Vleterbeek. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de visserij, de wetgeving, de kennis van de vissoorten, de waterplanten en het materiaal. Met dank aan Eddy Coffyn, gediplomeerde (Sport Vlaanderen) initiator hengelen die alles in goed banen leidt.

Wens je nog in te schrijven? Of wil je wat meer praktische info? Je vindt alles via deze link.

Wil jouw visclub of gemeente ook een initiatie hengelen organiseren? Klik hier voor alle info!

 

 

 

Foto Jef WijckmansRUMST – Het bericht dat de provincie het gebied tussen buurgemeente Boom en Terhagen dorp gaat ophogen, zorgt bij de Terhaagse visclub voor ongenoegen. Ze dreigen hun visvijver, die hun eigendom is, te verliezen.

Lees het volledige artikel op de website van Gazet Van Antwerpen

Ter verduidelijking: Deze club is jammer genoeg niet aangesloten bij Sportvisserij Vlaanderen en is daardoor ook geen erkende Vlaamse sportclub. Moest dat wel het geval zijn, konden ze via ons op gratis advies en juridische ondersteuning rekenen.

Meer info over het aansluiten als club bij Sportvisserij Vlaanderen vind je hier 

Foto Karel Heymerijckx

HERK-DE-STAD – Vrijdagvoormiddag werden brandweer, ambulance en politie opgeroepen voor twee mannen die in het Schulensmeer in Herk-de-Stad terecht kwamen nadat hun bootje kantelde. Een zestiger geraakte op eigen krachten aan wal, de andere werd kritiek naar het ziekenhuis afgevoerd.

Lees het volledige artikel op de website van Het Belang Van Limburg

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 27 oktober ll. een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege i.v.m. overbevissing in de recreatieve visserij.

Schriftelijke vraag nr. 98

van Francesco Vanderjeugd

datum: 27 oktober 2017

aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw

Recreatieve visserij  –  Overbevissing

Er blijkt onder hobbyvissers ongenoegen te bestaan over mensen die de openbare wateren leegvissen. In Facebookgroepen laten veel recreatieve Vlaamse vissers zich kritisch uit over mensen die de vijvers haast letterlijk leegroven. Er is zelfs sprake van bendes, die volgens sommige bronnen vaak uit Polen en Bulgaren zouden bestaan. De praktijk zou zijn om ’s nachts in groep te gaan vissen en alle vangsten mee naar huis te nemen. Om de vangsten te verhogen, wordt ook gebruik gemaakt van pulstechnologie. Ook in het buitenland blijken deze fenomenen zich voor te doen. In Duitsland is er bijvoorbeeld een meertje dat al meerdere keren leeggevist werd door ‘vissers’ die zich bedienden van elektrische technologie. Er loopt momenteel een petitie waarin de minister wordt verzocht een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren op te leggen. Vanzelfsprekend kan het niet de bedoeling zijn dat goedmenende recreatieve vissers het slachtoffer worden van een beperkte groep die te kwader trouw handelt.

  1. Heeft de minister kennis van groepen die openbare wateren zouden leegvissen?
  2. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van pulstechnologie of andere elektrische toepassingen?
  3. Is er duidelijkheid over het profiel van die groepen? Zo neen, zal hiertoe een onderzoek worden opgestart?
  4. Welke schade wordt aan het visbestand in de openbare wateren aangericht door deze praktijken?
  5. Op welke manier wordt er gecontroleerd in hoeverre recreatieve vissers niet aan overbevissing doen?
  6. Werden de afgelopen jaar recreatieve vissers gesanctioneerd omdat ze de voorschriften niet naleefden? Zo ja, hoeveel en welke sancties werden uitgedeeld?
  7. Werd de minister reeds gevat door de lopende petitie waarin haar onder meer wordt gevraagd over te gaan tot een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren? Zo ja, hoe reageert de minister hierop?
  8. Is de minister al dan niet voorstander van de invoering van een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren?

Antwoord

op vraag nr. 98 van 27 oktober 2017

van Francesco Vanderjeugd

1-4. Een van de vaakst gehoorde klachten bij Natuurinspectie gaat over het meenemen van vissen en het ter plaatse consumeren van vis. Dit betreft vooral individuele gevallen. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen bekend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat er systematische en georganiseerde circuits hieromtrent actief zouden zijn op openbaar water.

5. Op dit ogenblik kan een leefnet worden gebruikt waarin de vissen gedurende de hengelbeurt onbeperkt in aantal kunnen worden bewaard. Dat betekent dat het vaststellen van de meeneembeperking van 5 vissen per hengelaar alleen kan wanneer de vissen na de hengelbeurt effectief worden meegenomen.

6. In 2016 werden 3.642 vissers gecontroleerd door het ANB. Er werden 118 aanmaningen en 281 processen-verbaal opgesteld, voornamelijk voor het vissen in gesloten tijd, het vissen zonder visverlof of het vissen met méér dan 2 hengels. Bijna alle visserijdelicten worden door het parket doorgestuurd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De afdeling Handhaving legt in alle gevallen een bestuurlijke boete op. De bestuurlijke boetes bedragen in de regel tussen de 50 en de 125 euro.

7-8. Een petitie met de vraag om een meeneemverbod van vangsten in openbare wateren is mij niet bekend. Wel heb ik recent overlegd met de vertegenwoordigers van de hengelsector over voorstellen om te komen tot een betere handhaafbaarheid van de visserijwetgeving. Op basis van het overleg met de hengelsector en de resultaten van de enquête zal het ANB een voorstel tot aanpassing van de visserijregelgeving uitwerken.

Sociale media

1,302VolgersLiken!
80VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe