Verzekeringen

Wordt net als deze twee Engelse toppers lid van Sportvissserij Vlaanderen! Waarom en hoe, lees je hieronder.

Wat hebben wij onze clubs en leden te bieden?
 • De leden ontvangen 3- maandelijks het ledenblad Hengelsport magazine
 • Een unieke hengelsportverzekering voor persoonlijke lichamelijke schade en voor lichamelijk en materiële schade aan derden aan Sport-Vlaanderen normen
 • Bij aansluiten met de club is de club BA verzekerd voor alles wat ze organiseert in het kader van de hengelsport (elk aangesloten lid draagt een stukje mee af aan de verzekering van de club)
 • De bestuurders van de club zijn ook verzekerd voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. (enkel voor lichamelijke schade)
 • Alle leden zijn tevens verzekerd als vrijwillige helper bv. bij opruimwerken rond de vijver…
 • Alle leden kunnen een attest bekomen voor een terugbetaling van sportvoordeel via hun mutualiteit (15 à 30 euro afhankelijk van de mutualiteit) aangezien wij een erkende sportfederatie zijn
 • De verdediging van hengelsport belangen op alle niveaus
 • Alle aangesloten clubs kunnen gratis gebruik maken van het dynamoproject (via Vlaamse Sport Federatie) dit naar juridisch advies en ondersteuning
 • Verdere kunt als club een attest en gehomologeerde ledenlijst bekomen voor het aanvragen van subsidies via uw gemeente. (op te vragen voor einde van het lopend jaar)
 • Op regelmatige basis sturen wij digitale nieuwsbrieven naar onze aangesloten leden met allerhande info omtrent de hengelsport, wetgeving…
 • Professionele ondersteuning bij allerhande hengelsport gerelateerde vragen

Aansluiten bij Sportvisserij Vlaanderen kan bij een provinciale federatie, een discipline of in eigen naam. Meer info vind je hier op onze website (klik op de link) 

 

Terugbetaling van sportvoordeel via de mutualiteit, betekent dat je tot 15 à 30 euro kan terugtrekken van je lidgeld als je bent aangesloten bij een Sportvisserij Vlaanderen club of federatie! Sportvisserij Vlaanderen is immers een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie! Een aanvraagformulier kan je bekomen bij het lokaal kantoor van je Ziekenfonds of via onze website (klik op de link) downloaden.

Wij maken jullie er graag op attent dat de medewerkers van Sportvisserij Vlaanderen gedurende de feestdagen even in vakantiemodus gaan. Daardoor zijn onze burelen enkele volle en halve dagen gesloten:

Maandag 24 december, dinsdag 25 december (kerstmis), maandag 31 december en dinsdag 1 januari (nieuwjaar) : Gesloten

Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 december: Open van 8-12u

Sportvisserij Vlaanderen wenst al zijn leden alvast prettige feestdagen en een uiterst visrijk 2019!

 

Als dynamische sportfederatie in een snel veranderende visserswereld, zitten wij bij Sportvisserij Vlaanderen uiteraard niet stil. De baggerwerken gaan vlot vooruit en zijn zelfs iets voor op de planning. Nog deze maand gaan we samen met onze onmisbare vrijwilligers een paar meterslange schuilkooien voor de vissen (tegen aalscholver predatie) maken. Begin 2019 gaan we die te water laten en voorzien van boeien op beide koppen. Meer nieuws hieromtrent volgt nog, maar de wijzigingen aan het reglement wilden we jullie alvast niet onthouden. In grote lijnen komen die hierop neer:

Wijzigingen:

 1. Palingvergunning geschrapt omdat de paling met uitsterven bedreigd wordt en we als Vlaamse Sportfederatie beter het goede voorbeeld tonen.Voorheen mocht men enkel paling meenemen en geen andere vissoorten. Als gevolg van het wegvallen van de palingvergunning geldt er nu een totaal meeneemverbod.
 2. Een nieuw soort vergunning toegevoegd omdat bepaalde vissers (bv. roofvissers, feedervissers) daarom vroegen, want zij ‘moesten’ steeds dagtickets kopen. Met deze vergunning van 50 euro/jaar kan gevist worden met 1 hengel van 2u vóór zonsopgang tot 2u na zonsondergang.
 3. De gesloten tijd voor het vissen op snoek, baars en snoekbaars aangepast omdat die samenvalt met die op openbaar water en lokale vissers (vroeger voor de aanpassing van het reglement in 2017) steeds op Dikkebus terecht konden tijdens de gesloten tijd op openbaar water.  Art 4.2 Gericht hengelen op snoek en snoekbaars is niet toegelaten in de periode van 15 januari t.e.m. 15 april.

De reglementen en alle info over het bekomen van een vergunning voor Dikkebus vijver vind je terug op onze website: Dikkebusvijver

De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven starten – binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ – met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig, ‘de Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde.

Tijdens het kick-offevent op 13 november in Diksmuide lichtten de projectpartners de concrete werking en talrijke voordelen van dit innovatief navigatieconcept toe. Het gebruik van autonome vaartuigen biedt heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie onderhoud, daling aantal ongevallen, vermindering brandstofkosten, zoektocht naar geschikt personeel …

Lees het volledige artikel op de website van de Vlaamse Waterweg

366

Een visser die een tijdlang vastzat tussen rotsen op zee in het noordoosten van China, is gered door de tussenkomst van enkele toeristen op het strand. Zij gooiden een touw naar de man, met daaraan een reddingvest. Er moesten meer dan tien mensen helpen om hem uit het water te krijgen. De visser werd naar het ziekenhuis gebracht, maar even later weer ontslagen.

Bekijk het filmpje hier! (bron HLN)

In samenwerking met Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby’s
Contact: mail info@vchhd.be of bel 050 41 40 77

Datum: zaterdag 13 oktober 2018

Tijdstip: 09:00 tot 12:00

Locatie: Sint-Niklaas

Type bijscholing: De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub!

PROGRAMMA: 

Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR”). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Tijdens deze bijscholing verneem je welke impact deze nieuwe wetgeving heeft op je vereniging. Geen gegoochel met onverstaanbare technische termen, maar wel concrete informatie, een stappenplan en tools op maat van je vereniging.

Dankzij het Dynamo Project kan je sportclub zich met een minimum aan extra administratie in regel stellen met de nieuwe privacywetgeving.

LOCATIE EN WEGBESCHRIJVING: 

De Graanmaat

Grote Markt 24
9100 Sint-Niklaas

VOORDEELTARIEF

Bestuurders van sportclubs, aangesloten bij de Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobbys, kunnen gratis aan deze opleiding deelnemen

Voordeeltarief:  0.00€

Klik op deze link om in te schrijven: https://www.dynamoproject.be/bijscholing/de-nieuwe-privacywet-gdpr-op-maat-van-je-sportclub-sint-niklaas-13102018

 

Door enkele aangesloten clubs van de vliegvisfederatie kwam de vraag om meer duidelijk te verschaffen omtrent de meldingsplicht van buitenlandse vistrips. Sommige clubs organiseren jaarlijks heel wat vistrips zowel naar het binnen- als het buitenland. Dergelijke initiatieven kunnen we vanuit de algemene werking van Sportvisserij Vlaanderen alleen maar toejuichen, maar er bleek ook behoefte aan een duidelijke en haalbare regelgeving omtrent enerzijds de meldingsplicht en anderzijds het vergezellen van de groep door een bestuurslid.

In het kader van de meldingsplicht bij het organiseren van hengelactiviteiten die doorgaan in het buitenland in clubverband is er een versoepeling van de polisvoorwaarden doorgevoerd in overleg met de verzekeringsmaatschappij Arena.

 

 

Voorheen was de onderstaande bepaling in de sportpolis Sportvisserij Vlaanderen opgenomen:

Uitbreidingen dewelke eveneens als verzekerde activiteiten worden beschouwd : (pagina 2 bijzondere voorwaarden)

Wereldwijde deelname aan hengelactiviteiten, doch enkel voor zover zij plaatsvinden in clubverband en onder toezicht staan van clubverantwoordelijken en op voorhand werden medegedeeld aan het federaal secretariaat.

Versoepeling van de polisvoorwaarden:

Bij buitenlandse vistrips (wereldwijd) die georganiseerd worden in clubverband is er vanaf meer dan 5 deelnemers meldingsplicht tav het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen.

Vanaf meer dan 10 deelnemers (bij buitenlandse vistrips) moet de groep vergezeld worden van een bestuurslid van de organiserende club.

© AP – HLN

Skimmen of skimming is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van betaalkaartgegevens. Professionele hackers nemen op een snelle en efficiënte manier de online identiteit van een bestuurslid over om zo op een heel geloofwaardige manier geld buit te kunnen maken.

Onderstaand artikel uit Gazet van Antwerpen gaat over een sportclub die het zelf meemaakte. Door de melding van de Belgische Surfcasting club (een van onze sportfederaties) t.a.v. de bank heeft men in het verhaal van deze club de betaling tijdig kunnen onderscheppen.

Lees hier het krantenartikel van GVA

Gezien er enkele melding zijn binnengekomen van aangesloten clubs die een gelijkaardige ervaring hebben meegemaakt, willen wij onze clubs op de hoogte stellen van deze frauduleuze praktijken en vragen om steeds intern overleg te plegen vooraleer betalingen uit te voeren.

Vanuit Sportvisserij Vlaanderen doen wij een oproep om deze informatie te verspreiden!

Op 3, 4 en 5 april organiseert de Sportdienst van de stad Poperinge in samenwerking met de Jeugdcel van Sportvisserij Vlaanderen een driedaagse hengelinitiatie aan de oevers van de Vleterbeek. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de visserij, de wetgeving, de kennis van de vissoorten, de waterplanten en het materiaal. Met dank aan Eddy Coffyn, gediplomeerde (Sport Vlaanderen) initiator hengelen die alles in goed banen leidt.

Wens je nog in te schrijven? Of wil je wat meer praktische info? Je vindt alles via deze link.

Wil jouw visclub of gemeente ook een initiatie hengelen organiseren? Klik hier voor alle info!

 

 

 

Sociale media

1,417VolgersLiken!
0VolgersVolgen!
98VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe