Viswater

In de media was er voorbije dagen veel te doen over wijzigingen aan de visserijwetgeving. Het ANB informeerde ons daarnet hierover, om correcte info te geven en verwarring te vermijden.

“Het klopt dat het nieuwe visserijbesluit afgelopen vrijdag een eerste principiële goedkeuring kreeg van de Vlaamse Regering. Dat maakt het echter nog geen wet: dit is slechts het begin van het traject. De volgende stap is het inwinnen van advies van de Minaraad (Mina = Milieu en Natuur). De eindfase is een 2e principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering, en die wordt pas binnen enkele maanden verwacht. De zaken die je in de pers hierover vernam, zijn dus NOG NIET van kracht. We verwachten dat deze pas op 01/01/2019 effectief in voege zullen zijn.”

De hengelaars zullen door het ANB worden geïnformeerd worden via het infomagazine Vislijn en via het Reglement Openbare Visserij dat als bijlage bij Vislijn wordt gevoegd.

Het ANB houdt ook Sportvisserij Vlaanderen op de hoogte zodat wij ook onze leden tijdig de juiste info kunnen bezorgen.

1674

Goed nieuws! Sportvisserij Vlaanderen heeft in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen een compleet nieuw project op stapel: G Hengelen op het pas ingerichte domein Polderwind in Zuienkerke. Een unicum waar beide partners enorm trots op zijn!

Domein Polderwind is een nieuw initiatief van Rode Kruis-Vlaanderen dat na jarenlange ervaring in het organiseren van groepsreizen voor mensen met een beperking, onder het motto ‘Aangepaste Vakantie’, de hoge nood aan aangepaste accommodaties voor deze doelgroep in Vlaanderen inzag. Het was dan ook een bewuste keuze van Rode Kruis Vlaanderen een eigen zorghotel te bouwen om in Vlaanderen meer mensen met een zorgbehoefte de kans te geven te genieten van een vakantie. En dat is wat het recent opgeleverde domein Polderwind hen bieden zal.

En dat is waar wij van Sportvisserij Vlaanderen een mooie kans zagen. Heel eerlijk: in 2005 dienden we al onze eerste aanvraag in bij de toenmalige eigenaar om op de bijhorende 15 ha grote plas ons ding te kunnen doen, maar het was vorig voorjaar dat ons dossier in stroomversnelling raakte. Ook wij beseften de hoge nood aan hengelmogelijkheden voor mensen met een beperking, die vaak naar het buitenland moeten reizen als ze van een welverdiend ‘visverlof’ willen genieten.

Na diverse malen overleg heeft Sportvisserij Vlaanderen sinds kort officieel het medebeheer over de visrechten op het domein Polderwind. Let wel: in eerste instantie zal er enkel na afspraak gehengeld kunnen worden door mensen met een erkende beperking, dit vanaf de door Rode Kruis aangelegde (rolstoel)hengelsteiger. De specifieke modaliteiten worden op dit moment nog uitgeschreven. Wel is er ondertussen al volop controle door onze diensten, en zullen we een gans stewardsysteem op poten zetten.

Voor vragen, mail polderwind@sportvisserijvlaanderen.be 

© Foto Rijkswaterstaat NL

De Afsluitdijk bracht Nederland veiligheid, maar veroorzaakte tegelijkertijd ook schade aan de natuur. De afsluiting creëerde  een hindernis voor trekvissen. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Zo kunnen straks vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.

Lees het volledige artikel van dit project en bekijk de uiterst interessante video op de website van De Afsluitdijk

 

747
Dikkebusvijver, toonvoorbeeld van onze stewardwerking

Het zal jullie misschien verbazen, of misschien ook niet gezien de hoge vinger-aan-de-pols-mentaliteit die we tegenwoordig aan de dag leggen, maar achter de schermen heeft Sportvisserij Vlaanderen opnieuw het initiatief genomen inzake een heus Stewardssysteem!

Na het daverende succes van reeds lopende projecten (Rode Sluis, Dikkebusvijver, Egleghems Collectief,…) en diverse op stapel staande nieuwe (Watersportbaan, Kruibeke, Lokeren,…) zijn de diverse agentschappen, overheden en ook wijzelf wakker geschud; visclubs of vissers die een bepaald water – gedeeltelijk of volledig – in stewardhanden onder hun (sociale) controle hebben scóren, overal en op alle vlak. Ook bij de overheid, en de agentschappen! De komende weken werken onze medewerkers naarstig verder met de agentschappen… De bedoeling? Een basiskader Stewardship uitdokteren naar analogie met andere sporttaken, dat uiteindelijk moet leiden tot een sluitend Stewardsysteem voor gans Vlaanderen, dit zowel openbaar als privaat. Toekomstmuziek waar onze nieuwe medewerker David Bral zich duidelijk in vastgebeten heeft, waarvoor mijn dank. Wat in Nederland al zoveel jaren geleden zo succesvol gelukt is, moet ook gewoon in Vlaanderen kunnen!

In die zin lanceren we hier graag een persoonlijke oproep naar onze leden, clubs en federaties: engageer jullie ook! Hoe sneller, hoe liever! Ideeën rond bepaalde waters, of kandidaturen kan je sturen naar ons nieuwe emailadres stewards@sportvisserijvlaanderen.be

Nog een schot in de roos is dat wij recent het Polish Fishing Team bij Sportvisserij Vlaanderen aangesloten hebben! PFT is een verzameling van Poolse hengelaars die in Vlaanderen wonen en een schitterende werking hebben: enerzijds willen ze duidelijk de naam van de Poolse hengelaars in Vlaanderen zuiveren, anderzijds willen ze sensibiliseren door middel van vertalingen en duidelijke info aan hun achterban. Meer info over dit lovend werk in de volgende editie van dit magazine.

Tot de volgende,

Jean Geerts

225

Vorige week was er in Nederland heel wat commotie over de ontheffing die visbedrijf Klop kreeg voor schubvis te vangen in de Biesbosch, zeker gezien de waarde van deze habitat en de paaitijd voor heel wat vissen. Wij stuurden de Nederlandse overheid alvast even een email, alsook berichtten we onze Vlaamse achterban over wat er aan de gang is.

Zonet kregen we van Team Visserijregelingen, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, volgende reactie:

“Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw bericht aan Informatie Rijksoverheid kan ik u het volgende antwoorden.
Het verbod op zegenvisserij gedurende het paaiseizoen is in de wetgeving ingesteld om de schubvis gedurende deze periode te beschermen. Bij de behandeling van het verzoek tot ontheffing van een week van het verbod op zegenvisserij is door RVO beoordeeld of het paaiseizoen nog niet was begonnen. De start van het paaiseizoen is onder andere afhankelijk van de watertemperatuur en locatie. RVO heeft de ontheffing verleend omdat aannemelijk was dat het paaiseizoen voor de soorten waarop wordt gevist nog niet was begonnen, gezien de aangetoonde koudeperiode in februari en maart. In de visserijwet is het zo geregeld dat naast ontheffing op wetgeving, een visser tevens de toestemming van de eigenaar van een water nodig heeft om de visserij ook daadwerkelijk uit te voeren. Inmiddels is gebleken dat door de ontheffinghouder werd gevist op een locatie waar deze toestemming niet was afgegeven. De ontheffing is daarop ingetrokken door RVO.

Hopende uw bericht hiermee voldoende te hebben beantwoord.”

Meer informatie kunt u steeds vinden op de site van onze broeders van Sportvisserij Nederland.

Op 3, 4 en 5 april organiseert de Sportdienst van de stad Poperinge in samenwerking met de Jeugdcel van Sportvisserij Vlaanderen een driedaagse hengelinitiatie aan de oevers van de Vleterbeek. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de visserij, de wetgeving, de kennis van de vissoorten, de waterplanten en het materiaal. Met dank aan Eddy Coffyn, gediplomeerde (Sport Vlaanderen) initiator hengelen die alles in goed banen leidt.

Wens je nog in te schrijven? Of wil je wat meer praktische info? Je vindt alles via deze link.

Wil jouw visclub of gemeente ook een initiatie hengelen organiseren? Klik hier voor alle info!

 

 

 

© VDV Een graafmachine werkt aan de vistrap in vallei van de Aa.

Naast de Poederleeseweg tussen Herentals en Vorselaar plaatst de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de laatste vistrap in de vallei van de Aa. “Deze visdoorgang zorgt ervoor dat de vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kunnen bereiken”, luidt het bij VMM.

Lees het volledige artikel op de website van HLN

Sociale media

1,099VolgersLiken!
78VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe