Viswater

1315

Vanaf 22 september 2018 treedt een wijziging van het visserijbesluit in werking. Er zijn heel wat wijzigingen voor de hengelaars.

Alle wijzigingen zijn verwerkt in een aangepaste versie van het Reglement Openbare Visserij, met name het “Reglement Openbare Visserij 2018bis”. Dit aangepaste Reglement vervangt de vorige versie. In bijlage gaat het aangepaste Reglement alsook de Coördinatie visserijwetgeving v12092018 (waarin alle wijzigingen verwerkt zijn).

Vanaf 22 september zullen de wijzigingen in het visserijbesluit ook verwerkt zijn op website van het Agentschap voor Natuur en Bos: neem vanaf die datum dus zeker een kijkje op www.natuurenbos.be/visserij

Vanaf 1 januari 2019 wordt nog een wijziging verwacht betreft de visverloven.

Via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bereikte ons het heuglijke nieuws dat het recreatieverbod op de bevaarbare waterlopen in Antwerpen en Limburg zijn opgeheven. Er kan dus weer volop gevist worden op deze waterlopen.

Op de website van De Vlaamse Waterweg (klik op de link) vind je meer info. Bovendien vind je daar de besluiten van de gouverneurs en kun je daar precies lezen om welke kanalen het gaat.

569

Op Domein Polderwind gaat binnenkort in samenwerking met Sportvisserij Vlaanderen een exclusief arrangement hengelen voor mensen met een beperking door. Dit van vrijdag 12 tot zondag 14 oktober. De plaatsten zijn beperkt wees er dus snel bij! Op zaterdag is het hengelen geblazen; in eerste instantie was dat enkel bedoeld als initiatie, maar ook reeds ervaren hengelaars met een beperking zijn meer dan welkom voor dit arrangement!

Met dit arrangement krijg je de kans om te genieten van een weekendverblijf in het gloednieuwe viersterrenhotel Domein Polderwind én een initiatie hengelen (theorie en praktijk) te volgen, dan wel zelfstandig te hengelen (voor reeds ervaren hengelaars)! Wij verwelkomen je graag met een drankje in de bar, ‘s avonds kan je genieten van een koud buffet.

De dag nadien heb je heel de dag tijd om te (leren) vissen, al dan niet onder begeleiding van een initiator SportVisserij Vlaanderen. De dag wordt afgesloten met een driegangen vis-menu. Zondagochtend word je voor vertrek nog verwend met een ontbijtbuffet!

Dit arrangement staat open voor personen met een beperking, samen met familie, begeleider of mantelzorger. En dit alles voor €170/p met 2 personen/kamer of €230/p met 1 persoon/kamer(€98/kind voor kinderen 4-10 jaar (1 kind/kamer)).

Te reserveren via info@domeinpolderwind.be of www.domeinpolderwind.be Inhoud van dit arrangement:

 • Welkomstdrankje in de bar of op het terras
 • 2 overnachtingen keuze uit Comfort Care of Comfort kamer
 • 2x ontbijtbuffet
 • 1x koud buffet, inclusief dranken tijdens het eten
 • 1x driegangen vis-menu met aangepaste wijnen of dranken naar keuze
 • Initiatie vissen voor de persoon met beperking, begeleider of mantelzorger.
 • Vismateriaal is ter beschikking
 • Gratis parkeren
 • Gratis WiFi

voorwaarden:
– Koud buffet enkel bij een bezetting van minstens 10 personen, anders wordt er een 3 gangenmenu aangeboden
– Dranken naar keuze: water, frisdrank, bier, wijn of koffie. Andere dranken zijn betalend.

1629

Deze voormiddag tal van telefoontjes gedaan om jullie en de hengelsector in het algemeen wat duidelijkheid te kunnen geven m.b.t. de recreatieverboden die momenteel nog gelden in kanaal Ieper-Ijzer en Roeselare-Leie.

Voor Roeselare-Leie zijn er momenteel geen indicaties dat het probleem al van de baan is. Uiteraard zal, zodra uit metingen blijkt dat er geen blauwalgen noch hun toxische producten meer in het water aanwezig zijn, het verbod opgeheven worden.

Voor kanaal Ieper-Ijzer heb ik deze info:

 • De Vlaamse Waterweg heeft deze middag nog stalen genomen en naar het labo van VMM gebracht;
 • Tegen morgenmiddag zouden de resultaten bekend moeten zijn.

Er zijn enkele hoopgevende evoluties: de drijflaag met blauwalg is volledig verdwenen, zowel op Hoge Vaart als op het Middenpand. Er wordt ook regen verwacht, en de temperaturen zijn gezakt + er is meer bewolking (blauwalg heeft ook zonlicht nodig).

De stalen die genomen werden, zijn dan ook genomen om te controleren of de gifstoffen nog in het water aanwezig zijn. Ook al zijn de blauwalgen verdwenen, is dat nog geen garantie dat er geen gifstoffen meer in het water aanwezig zijn.

Ik heb met de Vlaamse Waterweg afgesproken dat:

 • Bij negatief resultaat (dus: géén gifstoffen meer aanwezig) wordt het recreatieverbod voor kanaal Ieper-Ijzer zo snel mogelijk ingetrokken;
 • Als de metingen in Hoge Vaart ok zijn maar in het Middenpand nog niet, wordt het recreatieverbod DEELS ingetrokken voor het kanaal: dan kan er in het bovenpand gevist worden terwijl het verbod in het Middenpand gehandhaafd blijft.

Dus: morgenmiddag verwacht ik jullie meer info te kunnen geven, in ieder geval heeft de waterbeheerder getracht zo snel mogelijk oplossing te bieden (water pompen) en het op de voet op te volgen zodat het verbod ook niet nodeloos lang moet blijven gelden.

Overigens vernam ik dat er intussen op het water zou zijn gekanood: als dit klopt, dan was dat dus in overtreding want het recreatieverbod was nog van kracht. Er zijn géén uitzonderingen op dit verbod gegeven (dat verhaal ging ook even rond in de hengelwereld, maar het klopt niet). Ik vermoed gewoon dat sommige mensen (de kanoërs dus) nog niet ten volle beseffen wat het gevaar is bij blauwalg en botulisme. Om het even cru te stellen: er zijn een achttal gekende botulismegiften, waarvan het krachtigste meteen ook het sterkste gif ter wereld is. Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Botulinum_toxin Ook blauwalg is niet te onderschatten. Microcystine, een van de stoffen die ze vrijgeven, tast de lever onomkeerbaar aan.

Dus samengevat: morgenmiddag meer info, mijn verwachting is dat voor kanaal Ieper-Ijzer de waarden terug goed gaan zitten maar morgen hebben we dus zekerheid.

Groeten,

Alain

 

Visserijbioloog Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Agentschap voor Natuur en Bos

De laatste maanden werd er op meerdere Vlaamse kanalen een recreatieverbod ingesteld omwille van blauwalgen. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over en net daarom willen we hier even uit de doeken doen hoe zo’n verbod tot stand komt.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) neemt stalen en analyseert deze op aanwezigheid van blauwalgen. Dat resulteert in een eerste beoordeling: “geen”, “matig” en “veel”. Verder wordt ook gekeken naar concentraties giftige stoffen die de blauwalgen afscheiden in het water. Op basis van deze meetresultaten neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) de beslissing om al dan niet een verbod in te laten stellen. Enkel het AZG is bevoegd om te oordelen of de gemeten waarden veilig zijn dan wel een risico inhouden. Het is dan de gouverneur die bij politiebesluit een verbod instelt. Voor de hengelsport een probleem, zeker als je een hengelwedstrijd wil organiseren, maar wel een logisch gevolg van het onvoorspelbare karakter van de bloei van die blauwalgen: Op zo’n verbod kan onmogelijk al meteen een einddatum worden gezet. Daarom kan een verbod op waterrecreatie ten gevolge van blauwalg op dit moment enkel en alleen door een nieuw politiebesluit opgeheven worden. Na het instellen van een verbod, blijft VMM regelmatig waterstalen nemen en analyseren. Wanneer de waarden van blauwalgen duidelijk dalen of onder een bepaalde grenswaarde komen, geeft AZG positief advies voor het opheffen van het verbod en volgt het politiebesluit dat dit verbod opheft.

Op dit moment staat er een overzicht van de verboden op bevaarbare waterlopen op de website van de Vlaamse Waterweg: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/update-blauwalgen-vlaamse-waterwegen

Voor het kanaal Gent-Oostende is het recreatieverbod recent opgeheven. Ik vermoed dat de signalisatieborden nog weggehaald moeten worden. Meer hierover op: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/captatie-en-recreatieverbod-ingetrokken-op-kanaal-gent-oostende

Met dank aan Alain dillen, visserijdeskundige voor Oost- en West-Vlaanderen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, voor de nuttige info.

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Gent-Oostende in de zone tussen de Sint-Jorisbrug in Beernem tot de Hoge Plassendalebrug in Oostende is sinds 31/08/2018 ingetrokken. Uit de meest recente staalnames op verschillende locaties blijkt dat de waarden voor de blauwalgbacterie ver onder de norm liggen en een verbod is dus niet langer noodzakelijk.

Lees meer op de website van De Vlaamse Waterweg

Tijdens de Maand van de Sportclub gaat Sport Vlaanderen samen met MNM op zoek naar de Coolste sportclub van Vlaanderen.

Eergisteren werd op MNM tijdens de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ de oproep officieel gelanceerd naar alle sportclubs.

SportStan van MNM legt in bijgevoegd filmpje uit hoe je kan deelnemen:   https://www.facebook.com/SportVlaanderen/videos/471482040017452/

Meer info over deze actie vind je op www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer.

In een aantal waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv werd de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Op deze waterwegen werd een captatie- en recreatieverbod ingesteld.  Hieronder vind je een overzicht van de locaties:

 • Zeekanaal Brussel-Schelde : insteekdok Grimbergen – Vilvoorde
 • Zuid-Willemsvaart
 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 • Kanaal Dessel-Kwaadmechelen: vanaf het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (km-punt 3.125 = brug Zuiderring N71 Mol)
 • Kanaal naar Beverlo
 • Kanaal Bocholt-Herentals
 • Kanaal Roeselare-Leie
 • Kanaal Gent-Oostende: vanaf Beernem tot sluis in Plassendaele
 • Kanaal Ieper – IJzer: tussen sluis ‘Boezine-Sas’ en stad Ieper
 • Oude Dender

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen – of cyanobacteriën – zijn bacteriën die leven in zoet water en die eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. De aanwezigheid van potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater werd bevestigd door de laboresultaten.

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. Ook als er visueel niets waarneembaar is op het wateroppervlak, kunnen de bacteriën zich nog in het water bevinden. De Vlaamse waterweg volgt de situatie op de voet en neemt regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

Wens je op de hoogte te blijven van de duur van het recreatieverbod op de wateren in de bovenstaande lijst? Volg dan zeker de berichtgeving op de website van De Vlaamse Waterweg (klik op de link)

Let op het gaat hier enkel om bevaarbare waterlopen in beheer van De Vlaamse Waterweg, lokale beheerders/autoriteiten zoals polderbesturen, regionale besturen, burgemeesters enz. kunnen zelf ook een recreatieverbod instellen op hun waterlopen of plassen.

Sociale media

1,246VolgersLiken!
80VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe