Viswater

116
OU BIG SPLASH OP DONKVIJVER met The Outsider

Ken Vindevogel (32) uit Gavere verbijt de pijn, nadat hij aan de Donkvijver in Oudenaarde hardhandig werd aangepakt door een zeskoppige vechtersbende. “Twee tieners scheurden hier rond met een brommer. Nadat ik opmerkte dat dit hier verboden en ronduit gevaarlijk is, stoven ze luid roepend weg. Een uur later keerden ze met een knokploeg terug om me in elkaar te slaan”, vertelt Ken.

Lees verder: HLN.be

115

Via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kregen we volgende stand van zaken door betreffende de Kruibeekse Polders:

1. onderzoek vismigratie

De vrijwilligers van Kruin doen nog verder voor zo lang het nog gaat (en ze nog willen). Als je besluit er mee op te houden, laat de fuik aub liggen onder water aan de stuw, met de achterkant geopend natuurlijk.

Ik heb met Wim afgesproken dat hij op 31 mei een ander stuwtje komt openzetten en dat hij dan de fuik zelf opnieuw zet aan de andere stuw. Op 1 juni kom ik de fuik legen en weer terugzetten, op 2 juni haal ik ze dan definitief uit het water. Op die manier hebben we nog twee dagen bijkomende gegevens voor een andere stuw, wat nuttig is om goede aanbevelingen te maken voor optimalisatie van de vismigratie.

Belangrijk: vergeet niet af te spreken intern wie de veldformulieren voor het onderzoek vismigratie kan meebrengen, je kan ze dan op 1 of op 2 juni aan mij meegeven.

2. onderzoek visbestand in watergangen

Op 1 en 2 juni vis ik samen met Pieter Boets (PCM) de watergangen af langsheen de Blauwe Gaanweg. De eerste dag gaan we fuiken zetten op verschillende plaatsen (niet in de omgeving waar de otters en bevers regelmatig gezien worden) en kijken hoever we geraken met elektrisch vissen. Op dag 2 halen we de fuiken op en vissen we de nog resterende trajecten af.

We zetten op 1 juni ook fuiken in de L-vormige vijver die naast de Bazelse Kreek ligt. Die vijver gaat later dicht begroeid geraken en is niet bevisbaar (eerder bedoeld voor amfibieën en libellen). Bedoeling is de gevangen vissen over te zetten naar de Bazelse Kreek waar wel gehengeld kan worden.

Start afvissingen op 1 juni: afspraak om 10u aan de L-vormige vijver. Daarna (vermoedelijk rond 11u-11u30) aan het stroomafwaartse stuk van de watergang langs de Blauwe Gaanweg.

3. onderzoek Rupelmondse Kreek

Dit najaar gaat er opnieuw een visonderzoek gebeuren in de Rupelmondse Kreek. Dit wordt uitgevoerd door ATKB uit Nederland, in opdracht van het Visserijfonds. Zij maken gebruik van afslepingen en elektrisch vissen (en zijn gewend aan dit soort onderzoeken in omgeving van bevers en otters, die zitten in NL iets dikker gezaaid dan bij ons J ). Hier heb ik nog geen concrete datum voor maar ik laat iets weten zodra ik zelf meer weet.

153

HASSELT / SINT-LAMBRECHTS-HERK / WIMMERTINGEN / KERMT / SPALBEEK / KURINGEN / STOKROOIE / STEVOORT / LUMMEN – De afgelopen dagen moeten vissers honderden zwemmers wegjagen in ’t Koet, de grote vijver in het natuurgebied de Groene Delle op de grens met Lummen en Hasselt. De vijver is privéterrein en de eigenaar is de overlast van de afgelopen jaren grondig beu. Afval, vuur, er zijn heel wat problemen. Er is nu een nultolerantie aan de vijver. Niemand mag er nog zwemmen.

Bekijk het filmpje hier.

139

Het afvalwater van de gevangenis in Oudenaarde stroomt niet langer rechtstreeks in de Schelde. Een lozingspunt ter hoogte van de ingang van de gevangenis aan de Bourgondiëstraat, dat tot voor kort al het vuil water uit dit gebied – en dus ook van de gevangenis – verzamelde, is bij de heraanleg van de straat afgekoppeld.

Het vuil water stroomt voortaan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Drijf in Eine.

Bron: HLN.be

Recent wateronderzoek wees uit dat er in de vijver cyanobacteriën (blauwalgen) ontwikkelden. Aangezien deze giftig zijn, werd een waterrecreatie verbod ingesteld. Dit verbod geldt tot de drijflaag verdwijnt en de concentraties aan microcystines opnieuw onder de drempel liggen.

Hengelen blijft toegelaten, maar de vissers moeten elk contact met het water vermijden.

Hieronder enkel aandachtspunten:

  • Was je handen grondig na het vissen
  • Bij gezondheidsklachten (rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, …) contacteer je huisarts
  • Vermijd de zone waar de drijflaag met blauwalgen zich bevindt
  • Indien je dode vissen of vogels aantreft, verwittig de stad Ieper of Sportvisserij Vlaanderen
  • Huisdieren (honden) mogen het water niet betreden

545

Sinds december jl. zijn er in Wallonië een aantal wijzigingen aan de visserijwetgeving. Een handig overzicht vind je in deze brochure, hier digitaal te downloaden:

Wij hebben op het Sportvisserij Vlaanderen secretariaat een 25tal Nederlandstalige brochures liggen. Wie graag een versie wil, stuurt gewoon een geldige Belgische standaardtarief postzegel op naar:

 

Sportvisserij Vlaanderen vzw

tav/ Gio Vanhooren

Astridlaan 30

8370 Blankenberge

147

De snoeken en snoekbaarzen in Zillebeke Vijver zullen niet geweten hebben wat hen overkwam toen ze op zaterdag met grote getale uit het water werden gehaald. Op zaterdagmorgen werden acht boten te water gelaten, met aan boord de beste ‘roofvissers’ van het westen. Organisator Rik Herkelbout (56) uit Reningelst blikt tevreden terug. “Het Belgisch record van 134 cm voor de grootste snoek, dat op naam staat van Luc Coppens, werd niet verbroken, maar de wereldkampioen haalde hier wel de grootste naar boven, met een lengte van 103 cm.

Lees meer: HLN.be

414

Art. 1.19:
Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist.

En nog:

Art. 1.4:
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:
– Na een eerste overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het
Sportvisserij Vlaanderen – bestuur.
– Na een tweede overtreding volgt er een aangetekend schrijven van het
Sportvisserij Vlaanderen – bestuur waarbij de vergunning wordt ingetrokken voor
een periode van 6 maanden.
– Na een derde overtreding en verdere herhalingen volgt er een steeds
aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – bestuur waarbij de
vergunning wordt ingetrokken voor een periode van 1 jaar.
– Negeren van opmerkingen en richtlijnen van stewards/viswachters: volgt er
een aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – bestuur en wordt de
vergunning ingetrokken voor periode van 3 maanden.
– Elk verbaal of fysiek geweld tegen stewards/viswachters: volgt er een
aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – bestuur en wordt de
vergunning ingetrokken voor alle waters in Sportvisserij Vlaanderen en V.B.K.
vzw voor een periode van 3 opeenvolgende jaren. 
– Het opzettelijk vissen zonder vergunning zal steeds politioneel vervolgd
worden.

203

Speciaal voor buitenlanders heeft Sportvisserij Nederland www.fishinginholland.nl gelanceerd. Hier vind je als Belgische sportvisser alle belangrijke informatie – de gaafste visbestemmingen, beste accommodaties, regelgeving en nog veel meer – over het vissen in Nederland. Dit is dus hét vertrekpunt voor een visvakantie bij de buren!

Nederland is een topbestemming voor de sportvisser, ook die uit België. Bijna nergens ter wereld vind je zoveel goed viswater en zo’n gevarieerde visstand als in Nederland: zowel in het zoete water als langs de kust. Van kapitale 50 cm+ baarzen op de grote rivieren, tot grote snoeken in de polder. En van relaxed witvissen vanaf de campingoever, tot zeevissen vanaf het strand, havenhoofd of in de zeehavens van Rotterdam. Met www.fishinginholland.nl maakt Sportvisserij Nederland – de landelijke hengelsportbond én verstrekker van de VISpas – het de buitenlandse sportvisser zo gemakkelijk mogelijk om een succesvolle visvakantie in Nederland door te brengen.

Top-20 bestemmingen
Op www.fishinginholland.nl vind je als bezoeker snel en gemakkelijk de voor jou meest interessante visbestemmingen. Je kunt zoeken op vistechniek – bijvoorbeeld roofvissen, zeevissen of witvissen – of zelfs op vissoort. In beide gevallen word je automatisch naar de beste locaties geleid. Ook is er een overzicht van de top-20 visbestemmingen van Nederland, inclusief beschrijving en de beste stekken. Denk aan hartje Amsterdam, de grote rivieren, het zeehavengebied van Rotterdam of juist de rustieke polders van Friesland en het Groene Hart. Op de digitale kaart zie je bovendien in één oogopslag waar in de regio de hengelsportzaken, accommodaties, visgidsen en andere sportvisvoorzieningen zijn. Dit alles wordt ondersteund door fraaie fotografie en ingesproken video’s.

VISpas
Waar het regelen van een visvergunning in veel landen ingewikkeld en prijzig is, heeft Nederland een simpel en gebruikersvriendelijk visdocumentensysteem. Met slechts één document – de VISpas – kun je voor rond de 40 euro per kalenderjaar door heel Nederland vissen! Op www.fishinginholland.nl lees je er alles over, inclusief de mogelijkheid om de VISpas heel eenvoudig online te bestellen.

Nederland heet sportvissers uit de omringende landen van harte welkom. Jaarlijks komen er al een kleine 50.000 sportvissers – waaronder zo’n 20.000 Belgen – naar Nederland om te vissen. Ben je benieuwd waarom? Neem dan een kijkje op www.fishinginholland.nl en laat je overtuigen door de visavonturen die je in Nederland kunt beleven!

361

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) voeren vanaf morgen tot en met vrijdag een grootschalig visonderzoek uit in de Zwalm.

Het hele gebeuren speelt zich voornamelijk af op het grondgebied van Zwalm en buurgemeente Brakel. De onderzoekers maken gebruik van elektrovisserij. Dat is een techniek met gespecialiseerde apparatuur die de vissen in de directe omgeving van het schepnet tijdelijk verdooft. Zo kunnen ze gemakkelijk opgeschept worden. Van elke vis wordt bepaald welke soort het is en wordt de lengte en het gewicht gemeten. Daarna worden de vissen terug in de Zwalm gezet op de plaats waar ze werden gevangen. Het doel van het onderzoek is een duidelijk beeld te krijgen van de huidige visstand evenals de verandering in de visstand doorheen de jaren. Daarenboven lopen er ook herstelprogramma’s voor zeldzame vissoorten in het Zwalmbekken.

Bron: HLN.be

Sociale media

133VolgersLiken!
16VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe