Dieptekaarten en slibkaarten (2D en 3D)

Dieptekaarten en slibkaarten (2D en 3D)

Er zijn heel veel hengelsportverenigingen die geen kennis hebben of slechts een globaal beeld van het bodemverloop van hun viswater. Het kan echter gunstig zijn om een goed inzicht in de waterdiepte te hebben, bijvoorbeeld in het kader van het te voeren visstandbeheer of bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen.

Sportvisserij Vlaanderen is gespecialiseerd in het digitaliseren van dieptekaarten. Dit voor van zowel kleine vijver van 1000 m² als van grote meren en rivieren.

Sportvisserij Vlaanderen werkt voor overheden, hengelsportverenigingen en particulieren.

Voor sportvissers is een gedetailleerde dieptekaart een ideaal hulpmiddel bij het bepalen van goede visstekken.