Géén vaste stekken op Dikkebusvijver!

Géén vaste stekken op Dikkebusvijver!

766

Art. 1.19:
Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist.

En nog:

Art. 1.4:
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:
– Na een eerste overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het
Sportvisserij Vlaanderen – bestuur.
– Na een tweede overtreding volgt er een aangetekend schrijven van het
Sportvisserij Vlaanderen – bestuur waarbij de vergunning wordt ingetrokken voor
een periode van 6 maanden.
– Na een derde overtreding en verdere herhalingen volgt er een steeds
aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – bestuur waarbij de
vergunning wordt ingetrokken voor een periode van 1 jaar.
– Negeren van opmerkingen en richtlijnen van stewards/viswachters: volgt er
een aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – bestuur en wordt de
vergunning ingetrokken voor periode van 3 maanden.
– Elk verbaal of fysiek geweld tegen stewards/viswachters: volgt er een
aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – bestuur en wordt de
vergunning ingetrokken voor alle waters in Sportvisserij Vlaanderen en V.B.K.
vzw voor een periode van 3 opeenvolgende jaren. 
– Het opzettelijk vissen zonder vergunning zal steeds politioneel vervolgd
worden.