Is er een dokter in de zaal?

Is er een dokter in de zaal?

918

Vanuit de federatie VCHHD (Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden-, en andere dierenhobby’s) zijn wij (Sportvisserij Vlaanderen dus ook) dringend op zoek naar een sportarts die onze federatie wil vertegenwoordigen en verdedigen inzake het dossier ethisch en medisch verantwoord sporten.

Vandaar de rondvraag bij onze leden of er een arts is die ons zijn diensten wil verlenen? Meer details via info@sportvisserijvlaanderen.be