Krantenartikel: Gevangenis loost geen afvalwater meer in Schelde

Krantenartikel: Gevangenis loost geen afvalwater meer in Schelde

549

Het afvalwater van de gevangenis in Oudenaarde stroomt niet langer rechtstreeks in de Schelde. Een lozingspunt ter hoogte van de ingang van de gevangenis aan de Bourgondiëstraat, dat tot voor kort al het vuil water uit dit gebied – en dus ook van de gevangenis – verzamelde, is bij de heraanleg van de straat afgekoppeld.

Het vuil water stroomt voortaan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Drijf in Eine.

Bron: HLN.be