Krantenartikel: Vis gevangen? Niet mee naar huis, maar terugzetten

Krantenartikel: Vis gevangen? Niet mee naar huis, maar terugzetten

Foto Ronny De coster

Vorige vrijdag 23 februari werd tijdens een persmoment in de Boembekemolen te Brakel het ministerieel besluit “Terugzetplicht in de Zwalm en in de Ijse” toegelicht. Deze waterlopen herbergen een aantal beschermde en/of zeldzame vissoorten. De waterbeheerders, hengelsportsector, visserijcommissies en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ijveren samen al jaren voor het herstel van vissoorten zoals kopvoorn, beekforel en serpeling en ook minder zichtbare soorten als beekprik en rivierdonderpad. Dit ministerieel besluit is een proefproject om het herstel van die soorten nog meer en beter te ondersteunen.

Lees meer in dit krantenartikel van HLN (klik op de link)