Lid worden

Lid worden

Individueel lidmaatschap

Net als vorige jaren is het lidmaatschap niet verhoogd en blijft op 15 €/kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u 6x per jaar het magazine Hengelsport (incl. Milieucelnieuwsbrief) en bent u verzekerd lid.

Noot
Individuele leden die van het Sportvoordeel Ziekenfonds gebruiken willen maken dienen het formulier van hun mutualiteit per post aan ons te bezorgen samen met een gefrankeerde envelop. Bent u aangesloten bij een club/federatie, dan dient u hiervoor uw secretaris of verantwoordelijke te contacteren.

Jeugdlid

Kinderen -16 jaar kunt u aansluiten aan het voordeeltarief van 7,00 euro inbegrepen lidmaatschap verzekering + Hengelsport-magazine ( mededeling Jeugd, naam, adres en geboortedatum)

Bijlid

In het kader van onze actie neem iemand mee uit vissen biedt Sportvisserij Vlaanderen vzw u de bijkomende mogelijkheid om inwonende leden van uw gezin mee te verzekeren kan voor een bedrag van 7,00 euro per persoon. Deze leden zijn verzekerd maar ontvangen geen Hengelsportmagazine (mededeling bijlid, naam en geboortedatum)

Complementaire verzekering boot

Wij bieden u tevens de mogelijkheid een complementaire verzekering af te sluiten voor het boothengelen op zee. U betaalt hiervoor slechts 10 € premie boothengelen extra bovenop 15 € kostprijs individueel lidmaatschap. (mededeling + BOOT)

Stort het bedrag van uw keuze op het rekeningnummer IBAN BE11 7755 3767 3748 / BIC GKCC BE BB, op het volgend adres: Sportvisserij Vlaanderen – Astridlaan 30 – 8370 Blankenberge met duidelijke vermelding van uw naam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer (als mededeling).

Club/viswater aansluiten

Naast individueel lidmaatschap kunt u uiteraard ook uw club collectief aansluiten bij een van onze federaties en verbonden, voor meer info hieromtrent mail info@sportvisserijvlaanderen.be 

Als club of viswaterbeheerder kunt u zich ook aansluiten bij de Milieucel vzw, een onderdeel van Sportvisserij Vlaanderen vzw dat ook uw belangenverdediging en -behartiging tot doel heeft, maar zich meer specifiek richt op Viswaterbeheer en alles wat daarbij te pas komt. Voor meer info en aansluiten kunt u hier terecht.