Marien ruimtelijk plan 2020 – 2026

Marien ruimtelijk plan 2020 – 2026

649

Van Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de Noordzee en een kabinet waar Romina Vanhooren (de zus van onze hoofdredacteur Gio) Directeur Noordzee is, ontvingen we recent volgende communicatie, iets wat we onze leden toch niet willen onthouden:

“Beste burger,

Beste stakeholder,

In de lente van dit jaar is het proces tot herziening van het marien ruimtelijk plan, voor de periode 2020-2026, op gang geschoten met een informele bevraging van de burgers, stakeholders en overheidsdiensten. Wij hebben een veertigtal reacties ontvangen, die we intussen verwerkt hebben in een voorontwerp van marien ruimtelijk plan. Wij willen u van harte bedanken voor uw bijdrage, die ons in staat gesteld heeft om zoveel als mogelijk rekening te houden met uw verwachtingen.

Het proces tot herziening van het marien ruimtelijk plan is nu een nieuwe, formele fase ingetreden. Ik heb het voorontwerp van marien ruimtelijk plan op 14 november 2017 voorgelegd aan de raadgevende commissie, samengesteld uit alle federale en Vlaamse overheidsdiensten met een bevoegdheid op zee. Deze commissie zal binnen een termijn van 30 dagen een advies verstrekken op dit voorontwerp. Binnen deze periode wordt van u geen bijdrage verwacht.

In de eerste helft van 2018 zal vervolgens een grote (formele) publieksconsultatie georganiseerd worden (met inbegrip van minstens een openbare overlegvergadering) waar u uw opmerkingen op het ontwerp van MRP zal kunnen overmaken.

Het marien ruimtelijk plan zal in het voorjaar van 2019 dan aangenomen worden, voor inwerkingtreding ten laatste op 20 maart 2020.

Ik wil u dus nu al uitnodigen om in het voorjaar van 2018 opnieuw massaal deel te nemen aan de (formele) publieksconsultatie. Dit moet ons in staat stellen om onze internationale voortrekkersrol betreffende mariene ruimtelijke planning te herbevestigen met een optimaal marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026.”