Nieuwe restricties op het vangen van zeebaars

Nieuwe restricties op het vangen van zeebaars

Na weken van onzekerheid en ongerustheid bij de zeehengelaars omtrent het voorstel van ICES aan de Europese Commissie om de vangsten van zeebaars drastisch te verminderen en de recreatieve visserij volledig aan banden te leggen heeft de Europese Raad van Visserijminister gisterenmorgen vroeg (13/12/2017) de knoop doorgehakt.

In het kader van het vaststellen van TAC’s en quota’s werd beslist om de vangsten van zeebaars met niet minder dan 60 procent te reduceren voor 2018.

Wat de recreatieve visserij betreft werd het eerdere voorstel om in het eerste halfjaar een verbod op te leggen om gericht op zeebaars te vissen en het tweede halfjaar enkel Catch en Release toe te laten niet weerhouden. Maar werd een volledig meeneemverbod ingesteld voor het ganse jaar 2018. Dus mag een recreatieve visser, bootvisser of kantvisser, volgend jaar geen enkele zeebaars meer behouden. Daarmee wordt de sector van de recreatieve visserij, die het minst betrokken was bij de dramatisch terugval van de zeebaars, andermaal het zwaarst getroffen.

Ter vervollediging moet nog vermeld worden dat ook de beroepsvisserij  moet inleveren. Zo mag in de demersale visserij (bodemvisserij met bordennetten en boomkorren) slecht één procent van de totale vangst uit zeebaars bestaan met een maximum van 100 kilogram per maand en mogen de professionele handlijnvissers nog slechts 5 ton per jaar vangen in plaats van 10 ton in de afgelopen jaren.

Ter afsluiting nog een positieve noot: Als uit de vaststellingen van ICES zou blijken dat het zeebaarsbestand in 2018 toch spectaculair zou verbeteren zou er eventueel overwogen kunnen worden om alsnog een baglimit in te stellen voor de tweede helft van 2018. Hoop doet leven zeker ?

Met dank aan Daan Wintein – onze expert zoutwater – voor de tekst.