Nog geen lidkaart ontvangen? Geef ons je rijksregisternummer door

Nog geen lidkaart ontvangen? Geef ons je rijksregisternummer door

944

Eindelijk ‘’mijn lidkaart Sportvisserij Vlaanderen” zullen een aantal van onze leden misschien zeggen als ze straks alsnog volgend schrijven met hun lidkaart ontvangen:

“Graag duiden we even hoe het komt dat uw lidkaart nu pas in de bus valt. Simpel: ondanks de in 2017 gevoerde communicatie missen wij nog steeds uw rijksregisternummer en die is voor onze ledenadministratie onontbeerlijk. Temeer omdat vanuit Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) ieder lid verplicht een uniek lidnummer moet krijgen, en daarbij is uw rijksregisternummer het meest unieke nummer dat u ooit kunt krijgen. Mocht u bvb. om wat voor reden een of meerdere jaren niet aansluiten, en daarna terugkeren, dan heeft u via uw rijksregisternummer nog steeds uw zelfde unieke lidnummer. En wees gerust, voor andere doeleinden kunnen we uw rijksregisternummer niet aanwenden; Sport Vlaanderen kan er enkel uw geboortedatum en geslacht uit afleiden. En op basis van uw rijksregisternummer kan Sport Vlaanderen ook identificeren binnen hoeveel sporten u actief bent. Meer niet, dus geen reden tot paniek.

Waarom dit voor ons, Sportvisserij Vlaanderen, zo belangrijk is? Wél: zoals u weet ontvangen wij jaarlijks van Sport Vlaanderen een belangrijke werkingstoelage, en laat deze nu net berekend zijn op basis van dit unieke nummer per lid. Kortom, wij hebben uw rijksregisternummer nodig teneinde uw favoriete sport in stand te houden en de belangen van uw club of federatie te kunnen blijven verdedigen.”

Hierbij doen wij een warme oproep om uw rijksregisternummer alsnog door te geven, dit kan telefonisch 050 41 40 77 of per mail info@sportvisserijvlaanderen.be