Nu online: volledige gedragscode Sportvisserij Vlaanderen vzw!

Nu online: volledige gedragscode Sportvisserij Vlaanderen vzw!

712

Vorig jaar gepubliceerd als Milieucelgids naar onze Milieucelclubs toe, maar nu ook voor iedereen te consulteren: onze gloednieuwe gedragscode!

De erkende sportfederatie Sportvisserij Vlaanderen verwacht en verlangt van
haar bestuursleden, leden van commissies, werkende- en toegetreden leden,
dat zij deze gedragscode en overige richtlijnen kennen en toepassen.
De Sportvisserij Vlaanderen gedragscode is ontleend aan wat in de statuten is
omschreven en de uitwerking daarvan in het huishoudelijk reglement.
Een Federatie, club of het aangesloten lid van de federatie Sportvisserij
Vlaanderen die bij de toepassing van deze gedragscode twijfelt over de te
kiezen handelwijze, dient tijdig en vóóraf contact op te nemen met één van de
leden van het bestuur. Het bestuur zal de vraag met de uiterste zorgvuldigheid
en met alle zorg en respect behandelen.

Lees/download onze gedragscode hier