Oplossingen Dikkebusvijver in de maak

Oplossingen Dikkebusvijver in de maak

1773

Na de commotie rond de vissterfte op Dikkebusvijver door de laagwaterstand en daaraan verbonden predatie door aalscholvers en meeuwen is er na aandringen door Sportvisserij Vlaanderen een spoedvergadering met alle betrokken partners waaronder Stad Ieper en De Watergroep uit de bus gekomen. 

Als voorlopige oplossing is de aanvoer – de Kemmelbeek – achteraan momenteel uitgekuist en uitgediept waardoor de vissen opnieuw over een gedegen schuilplaats beschikken.

Plannen 2018

  • In 2018 staan heuse baggerwerken gepland; Dikkebusvijver wordt over het ganse wateroppervlak minstens één meter dieper.
  • Tijdens bovenstaande werken slibruiming door de provincie zal er op een vijftal plaatsen een diepere geul met een lengte van 40/50 meter gegraven worden. Locatie: in de randzones van de vijver, op een redelijke afstand van het waterafnamepunt, maar wel zeker onder laagwaterniveau van 25,50.
  • Inbrengen van schuilplaatsen van vissen in die diepere geulen, met advies van Sportvisserij Vlaanderen.
  • Installatie van drijvende plantenmatten boven de geulen.
  • Aanbrengen fijnmazig rooster aan waterafnamepunt om zo ook onnodige vissterfte te voorkomen (cfr. plaatsing Zillebekevijver in 2014)

Nieuwe stewards

Sportvisserij Vlaanderen is momenteel haar stewardsysteem aan het aanvullen en vanuit onze roofvisfederatie VRF komen alvast twee nieuwe stewards onze rangen versterken, nl. Rik Herkelbout en Paul Temperville.