Opnieuw een baglimit van één zeebaars in de maak?

Opnieuw een baglimit van één zeebaars in de maak?

Beste leden,

 

Op 06 juni jongstleden werd een nieuwe aanvraag ingediend door het E.A.A en het E.F.T.T.A.  bij  Commissionaris Karmenu Vella voor Leefmilieu, Maritieme aangelegenheden en Visserij (Europees Parlement) om het verbod op het behouden van zeebaars op te heven/ te herzien.

https://www.eaa-europe.org/news/12641/sea-bass-eaa-and-eftta-ask-fisheries-commissioner-vella-for-a-bag-limit-now.html

Deze aanvraag werd gedaan na de herziening van het ICES-rapport waarin adviezen geformuleerd worden om de zeebaarsbestanden te beschermen.  Dit rapport is de basisreferentie inzake de beleidsbeslissingen voor het Europees visserijbeleid.

In een eerdere versie van dit rapport werd steeds uitgegaan van een veel te hoge aanlanding door de recreatieve zeevisserij en een te hoog sterftecijfer bij zeebaars die terug gezet werd. Dit sterftecijfer is nu met 74% omlaag herzien.  Een positieve herziening voor de recreatieve visser die hopelijk kan zorgen voor een postieve herziening van de 0-baglimit voor 2018 naar een baglimit van één zeebaars per man per dag in de resterende maanden van 2018 en de “open tijd” in 2019.

Wij houden jullie alvast op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en beslissingen,

Met vriendelijke groeten,

Het Sportvisserijvlaanderen team