Parlementaire vraag Francesco Vanderjeugd over Visverloven

Parlementaire vraag Francesco Vanderjeugd over Visverloven

1650

Dhr. Francesco Vanderjeugd, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie landbouw, stelde op 19 mei een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege over de visverloven.

 • Schriftelijke vraag
 • nr. 681
  van FRANCESCO VANDERJEUGD
  datum: 19 mei 2017

  aan JOKE SCHAUVLIEGE
  VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

  Visverloven – Online aanvragen

  In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 554 van 12 april 2017 ontving ik van de minister de cijfers van het aantal visverloven dat online en via de post werd aangevraagd in de periode 2007-2016. Daaruit blijkt dat momenteel nog maar 11,9% van de visverloven online wordt aangevraagd. Helaas ontving ik geen antwoord op mijn vraag naar een opsplitsing per type visverlof.

  1.
  a) Hoe valt het geringe aandeel van de online aanvragen van visverloven te verklaren?
  b) Zijn er ter zake verschillen vast te stellen tussen aanvragen voor jeugdvisverloven en andere?
  2. Worden er speciale inspanningen gedaan om online aanvragen bekend te maken en te stimuleren?
  Zo ja, welke en hoe worden de visclubs hierbij betrokken?
  3. Graag kreeg ik voor de periode 2007-2016 een overzicht van het jaarlijkse aantal visverloven dat werd uitgereikt per type: jeugd-, gewone en grote visverloven.
  4. Voor de periode 2010-2016 ontving ik graag een overzicht van het jaarlijkse aantal jeugd-, gewone en grote visverloven dat online werd aangevraagd en welk aandeel dit vertegenwoordigde in het totaal aantal aanvragen.

 • Antwoord
 • JOKE SCHAUVLIEGE
  VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

  ANTWOORD
  op vraag nr. 681 van 19 mei 2017
  van FRANCESCO VANDERJEUGD

  1. a) In een enquête over de openbare visserij die eind 2015 werd uitgevoerd, gaven veel hengelaars aan dat ze graag hun visverlof online wensten aan te vragen op voorwaarde dat ze het ook onmiddellijk digitaal zouden ontvangen. Nu wordt bij een online aanvraag en pas na online betaling het visverlof afgedrukt en opgestuurd. Op het postkantoor ontvangt men het visverlof direct na betaling.

  b) Voor het jeugdvisverlof bedraagt het aandeel online 21% tegenover 11% tot 12% voor het gewone en grote visverlof. Vermits het jeugdvisverlof gratis is, moet men in tegenstelling tot de andere visverloven geen online betaling verrichten, hetgeen de drempel verlaagt voor een online aanvraag.

  2. Zowel in de brochure Vislijn als in het infoblad over de openbare visserij en in het Reglement Openbare Visserij dat elke visser krijgt bij het visverlof, wordt promotie gemaakt voor het online visverlof. Rekening houdend met de resultaten van de enquête ontwikkelt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een nieuwe applicatie om het visverlof online aan te vragen waarbij de hengelaar na aanvraag en betaling het visverlof onmiddellijk digitaal zal ontvangen. De nieuwe toepassing zal vanaf 2018 in werking treden en hierover zal uitgebreid gecommuniceerd worden naar de visclubs en de provinciale visserijcommissie, zodat zij het online visverlof bij hun achterban verder kunnen promoten.

  3-4. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage.

  BIJLAGE

  Overzicht 2007-2016 van de uitgereikte visverloven online en via het postkantoor antw.681.bijl.1