Sonarvisserij

Sonarvisserij

IMG_2126Bij sonarvisserij wordt een volledig ruimtelijk beeld gemaakt van het gebied onder de waterspiegel en dit door middel van geluidsgolf (of ping) die verstuurd wordt en ook weer opnieuw ontvangen wordt. Zo kan men de afstand tot een object meten (men meet dus de tijd die verstrijkt tussen het uitzenden en het ontvangen van de puls). Op deze manier kan de grootte en plaats van objecten in de waterkolom en de bodem (reliëf, obstakels, enz.) gedefinieerd.

Specifiek bij visstandonderzoek wordt een volledig beeld (in verschillende tracks) van de plas gemaakt en opgenomen.  Al deze data wordt verwerkt naar aantal vissen in het water. Op deze manier kan een berekening worden gemaakt van het aantal stuks en de aanwezige visbiomassa (=het totale gewicht aan vissen per volume eenheid).

Deze methode is snel, goedkoop en de vissen ondervinden hiervan geen hinder want ze dienen het water niet te verlaten. Het wordt vaak toegepast op intensieve wedstrijdvijvers om een biomassabepaling te kennen en het bepotingsplan voor het komende jaar op af te stemmen.