Update gepland visonderzoek Kruibeke

Update gepland visonderzoek Kruibeke

534

Via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kregen we volgende stand van zaken door betreffende de Kruibeekse Polders:

1. onderzoek vismigratie

De vrijwilligers van Kruin doen nog verder voor zo lang het nog gaat (en ze nog willen). Als je besluit er mee op te houden, laat de fuik aub liggen onder water aan de stuw, met de achterkant geopend natuurlijk.

Ik heb met Wim afgesproken dat hij op 31 mei een ander stuwtje komt openzetten en dat hij dan de fuik zelf opnieuw zet aan de andere stuw. Op 1 juni kom ik de fuik legen en weer terugzetten, op 2 juni haal ik ze dan definitief uit het water. Op die manier hebben we nog twee dagen bijkomende gegevens voor een andere stuw, wat nuttig is om goede aanbevelingen te maken voor optimalisatie van de vismigratie.

Belangrijk: vergeet niet af te spreken intern wie de veldformulieren voor het onderzoek vismigratie kan meebrengen, je kan ze dan op 1 of op 2 juni aan mij meegeven.

2. onderzoek visbestand in watergangen

Op 1 en 2 juni vis ik samen met Pieter Boets (PCM) de watergangen af langsheen de Blauwe Gaanweg. De eerste dag gaan we fuiken zetten op verschillende plaatsen (niet in de omgeving waar de otters en bevers regelmatig gezien worden) en kijken hoever we geraken met elektrisch vissen. Op dag 2 halen we de fuiken op en vissen we de nog resterende trajecten af.

We zetten op 1 juni ook fuiken in de L-vormige vijver die naast de Bazelse Kreek ligt. Die vijver gaat later dicht begroeid geraken en is niet bevisbaar (eerder bedoeld voor amfibieën en libellen). Bedoeling is de gevangen vissen over te zetten naar de Bazelse Kreek waar wel gehengeld kan worden.

Start afvissingen op 1 juni: afspraak om 10u aan de L-vormige vijver. Daarna (vermoedelijk rond 11u-11u30) aan het stroomafwaartse stuk van de watergang langs de Blauwe Gaanweg.

3. onderzoek Rupelmondse Kreek

Dit najaar gaat er opnieuw een visonderzoek gebeuren in de Rupelmondse Kreek. Dit wordt uitgevoerd door ATKB uit Nederland, in opdracht van het Visserijfonds. Zij maken gebruik van afslepingen en elektrisch vissen (en zijn gewend aan dit soort onderzoeken in omgeving van bevers en otters, die zitten in NL iets dikker gezaaid dan bij ons J ). Hier heb ik nog geen concrete datum voor maar ik laat iets weten zodra ik zelf meer weet.