Waterrecreatie verbod Dikkebusvijver vanaf 23 mei 2017

Waterrecreatie verbod Dikkebusvijver vanaf 23 mei 2017

Recent wateronderzoek wees uit dat er in de vijver cyanobacteriën (blauwalgen) ontwikkelden. Aangezien deze giftig zijn, werd een waterrecreatie verbod ingesteld. Dit verbod geldt tot de drijflaag verdwijnt en de concentraties aan microcystines opnieuw onder de drempel liggen.

Hengelen blijft toegelaten, maar de vissers moeten elk contact met het water vermijden.

Hieronder enkel aandachtspunten:

  • Was je handen grondig na het vissen
  • Bij gezondheidsklachten (rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, …) contacteer je huisarts
  • Vermijd de zone waar de drijflaag met blauwalgen zich bevindt
  • Indien je dode vissen of vogels aantreft, verwittig de stad Ieper of Sportvisserij Vlaanderen
  • Huisdieren (honden) mogen het water niet betreden