Waterrecreatieverbod Dikkebusvijver opgeheven, hengelen nooit in gedrang

Waterrecreatieverbod Dikkebusvijver opgeheven, hengelen nooit in gedrang

440

Sinds 23 mei gold er door een cyanobacteriënbloei een waterreactratieverbod op de Dikkebusvijver die we met Sportvisserij Vlaanderen in beheer hebben. Hengelen kon weliswaar nog steeds, maar de hengelaars dienden contact met het water te vermijden. Eind vorige week bereikte ons het nieuws dat het waterrecreatieverbod opgeheven was.