Zoeken

ongeval - search results

Indien je niet tevreden bent met de resultaten zoek dan op een ander woord

  0

  Ongeval met lichamelijke schade

  We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. Gelieve binnen de 48 uur een melding van het ongeval te doen t.a.v. het secretariaat. Tel: 050 41 40 77 of mail: info@sportvisserijvlaanderen.be
  2. De club of de federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
  3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift op de keerzijde van het formulier dient in te vullen.
  4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op naar het Secretariaat van uw federatie:
   Sportvisserij Vlaanderen vzw
   NIEUW ADRES Steenovenstraat 6, bus 0103, 8370 Blankenberge
  5. Eens zij de documenten heeft ontvangen stuurt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U rechtstreeks aan het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen overmaken zodat zij – als het dossier volledig is – dit kunnen doorsturen naar Arena die dan tot vergoeding kunnen overgaan.

  Klik hier om een ongevalsaangifte lichamelijke schade te downloaden.
  Klik hier voor de franstalige versie.

  Aangifte burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden ongeval met materiële schade

  Gelieve het formulier ongevalsaangifte BA zo volledig mogelijk in te vullen en terug te sturen naar het secretariaat van Sportvisserij Vlaanderen.
  Opgelet ! De sportbeoefenaars worden alleen in geval van lichamelijke schade onderling als derden beschouwd, niet voor materiaal schade (hengel)!

  Klik hier om een ongevalsaangifte B.A. te downloaden.
  Klik hier voor de franstalige versie.

   0

   Onder ongeval dient te worden verstaan: een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt.

   Dit klassieke ongevalsbegrip werd uitgebreid tot hartfalen:

   Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.

   Deze uitbreiding geldt voor alle waarborgen binnen de dekking lichamelijke ongevallen!

    0
    • BA bestuurders
     Deze polis waarborgt de bestuurders tegen de geldelijke gevolgen van een eventuele fout in het administratief en financieel beheer van de vzw. Een verkeerde BTW-aangifte, een veel te dure aankoop die de vzw niet kan dragen, etc.
     Klik hier om het verzekeringsvoorstel en de tarieven te downloaden.
     Klik hier om het intekenformulier te downloaden.

     

    • Reisbijstand
     De dekkingen van de waarborgen LO in de polis afgesloten door de federatie gelden wereldwijd.Bij verre verplaatsingen naar het buitenland is het aangeraden een bijkomende dekking reisbijstand te nemen ter aanvulling van deze waarborgen.Hierdoor is een lid niet alleen voor een ongeval maar eveneens bij ziekte verzekerd.Er werd een mogelijkheid voorzien om enkel de dekking repatriëring naar België na een gedekt ongeval te onderschrijven.
     Klik hier om het intekenformulier te downloaden.
     Klik hier om de polis te downloaden.

     

    • Objectieve aansprakelijkheid na brand & ontploffing
     Bij brand of ontploffing in een gelegenheid waar veel personen samen zijn, kunnen er ontzettend veel slachtoffers vallen. Met de wet van 30 juli 1979 heeft de overheid dan ook een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing opgelegd. De uitbater wordt objectief aansprakelijk gesteld, wat betekent dat het slachtoffer hem kan aanspreken zonder een fout te moeten bewijzen. De wet beperkt deze objectieve aansprakelijkheid tot:
     € 15.000.000 voor de lichamelijke schade
     € 750.000 voor de stoffelijke schadeDeze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.Een 25-tal ‘inrichtingen’ vallen onder de toepassing van de wet. Enkelen zijn belangrijk voor de sportwereld : drankgelegenheden met een totale oppervlakte voor het publiek toegankelijk vanaf 50 m², polyvalente zalen voor o.m. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties, sportzalen, stadions, opblaasbare structuren.Om de controle te vergemakkelijken heeft men voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet opgestuurd worden door de uitbater aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.Arena biedt deze dekking aan via een collectieve polis aan zeer concurrentiële voorwaarden.
     Klik hier om het intekenformulier te downloaden.

     0

     Het beheer en de organisatie van alle gereglementeerde hengelsportactviteiten door de federatie en haar aangesloten clubs, de beoefening door de leden, alsmede het inrichten van sportpromotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden:

     • Hengelsport in openbare- en/of privé-wateren;
     • Strandhengelen;
     • Casting;
     • Sportzeevissen per boot;

     Er werden echter talloze uitbreidingen voorzien zoals de individuele beoefening van de hengelsport, dekking in lichamelijke ongevallen voor de leden tijdens hun vrijwilligerswerk, etc. .

     Klik hier om de bijzondere voorwaarden te downloaden met het volledige overzicht van de uitbreidingen op pagina 2 tot 4.

      0

      In aansprakelijkheid:
      Lichamelijke schade : € 5.000.000 ( max. per slachtoffer € 2.500.000)
      Stoffelijke schade : € 620.000
      Vrijstelling : nihil

      Met uitzondering voor de stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen.

      In lichamelijke ongevallen:
      Overlijden : € 25.000
      Blijvende invaliditeit : € 50.000
      Dagvergoeding : € 30 ( conform Decreet) + bijkomende optie 5,60 per dag gedurende 75 weken
      Behandelingskosten:

      R.I.Z.I.V.-BAREMA + € 700 – per ongeval
      Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten) : GEEN
      Duurtijd : 104 weken
      Tandprothesen : € 150 – per tand / max. € 600 – per ongeval
      Vervoerkosten : basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van
      art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.

      Vervoer per helikopter bij ongevallen overkomen tijdens bootexcursies : € 2.500- per ongeval
      Vrijstelling : € 250-
      Klik hier om het beknopt overzicht van de poliswaarborgen te downloaden.

       0

       De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen : aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

       Enerzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de hengelsport.

       De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers ( leden en niet-leden) is hierbij automatisch gedekt.

       De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.

       Opgelet ! De sportbeoefenaars worden alleen in geval van lichamelijke schade onderling als derden beschouwd, niet voor materiaal schade (hengel)!

       De aansprakelijkheid van een club voor de inrichting van niet-sportactiviteiten ( BBQ, kwisavond, mosselfeest) is niet automatisch gewaarborgd maar kan verzekerd worden via de comfort-opties.

       Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van de hengelsportactiviteiten in clubverband waarbij de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding, medische en reddingskosten werden voorzien.

       Klik hier om de algemene polisvoorwaarden te downloaden.

       Klik hier om het bijvoegsel van AIG Europe S.A. (30/09/2020) aan de polissen te downloaden.

        0

        Het Algemeen Secretariaat ondersteunt technisch en administratief deze werkingsorganen en fungeert tevens als ombudsdienst voor de sportvisserij.

        Het Algemeen Secretariaat Sportvisserij Vlaanderen-V.C.H.H.D. vzw zorgt voor:

        • Leden- en financiële administratie;
        • Beheer sportverzekering;
        • Ongevalaangiften en dossieropvolging;
        • Ondersteuning activiteiten en clubs;
        • Organisatie van opleidingscursussen;
        • Info- en adviesverlening naar alle leden!

        Sportvisserij Vlaanderen en V.C.H.H.D. vzw hebben secretariaat in Blankenberge, voor alle info contacteer:

        Secretariaat
        Steenovenstraat 6 bus 0103
        8370 Blankenberge
        Tel. 050 41 40 77
        Fax 050 42 87 59
        Mail

        Sociale media

        0VolgersLiken!
        0VolgersVolgen!
        0VolgersVolgen!
        0SubscribersSubscribe