Aanspreekpunt Integriteit (API)

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Heeft u te maken met grensoverschrijdend gedrag, een probleemsituatie of een ander probleem op uw federatie/club waar u niet onmiddellijk een oplossing voor vindt? Dan kunt u terecht bij Isabelle De Leu (API isabelle@sportvisserijvlaanderen.be) of Andrea Baruti (vervangend API andrea@dierenhobbys.be) van de federatie Sportvisserij Vlaanderen.

Bij deze personen kunt u als, ouder, begeleider of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Deze personen zijn neutraal  en handelen discreet en onafhankelijk. De aangestelde API’s zullen de melder van de klacht wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele doorverwijzing. Zij zullen uw klacht of vraag met alle discretie en respect behandelen.

Melding maken? Vul dan het contactformulier in onder het tabblad Meldpunt.