Algemeen

Algemeen

Wat doet een hengelsteward?

Hengelstewards zijn vrijwilligers, aangesloten bij een plaatselijke hengelvereniging (vzw). Ze staan hoofdzakelijk in voor het uitvoeren van sociale controles langs de waterkant. Ze vormen een aanspreekpunt voor de plaatselijke hengelaars of andere waterrecreanten en staan in nauw contact met de lokale politie en de inspecteurs van de cel Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hun aanwezigheid zorgt voor een daling in het aantal overtredingen op de wetgeving van de openbare visserij door het signaleren van overtredingen en stroperij, rechtstreeks bij de bevoegde instanties.

Naast deze sociale controle voeren hengelstewards ook verschillende taken uit die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot een goed beheer van het visbestand en een breder algemeen beheer van het water zelf. Denk hierbij aan hulp bij visuitzettingen, het ruimen van zwerfvuil of het onderhouden van hengelplaatsen en oeverzones d.m.v snoei- en maaiwerken. Visuele controles op de aanwezigheid van blauwalgen, vissterfte, illegale lozingen, botulisme,…

Wat is het doel van de hengelstewardwerking?

Een plaatselijke hengelstewardwerking zorgt in de eerste plaats voor een betere bescherming van de vissen zelf en hun biotoop. Daarnaast is ze erop gericht om een aangenaam en veilig klimaat te creëren voor alle hengelaars, met een goede verstandhouding naar andere waterrecreanten toe.

Het is een unieke vorm van betrokkenheid van lokale hengelaars en hengelverenigingen bij het openbare visserijbeleid. Via zijn of haar engagement zet de hengelsteward zich in voor het beschermen en het verbeteren van het welzijn van de vissen en het hengelwater als ecosysteem op zich. Hengelstewards staan mee in voor een goed beheer van de ‘open ruimte’ waarin elke hengelaar op een aangename en veilige zijn/haar hobby kan beoefenen en kan genieten van de natuur.

Wat zijn de voorwaarden om hengelsteward te worden?

 1. Lidmaatschap: Ben je nog geen lid van Sportvisserij Vlaanderen maak je dan zo snel mogelijk lid van onze belangenvereniging en krijg alle informatie via onze website, social media of het magazine “Hengelsport”.

Het lidmaatschap is een voorwaarde om deze opleiding te kunnen volgen! Stewards moeten immers lid zijn van een vzw en bovendien verzekerd volgens de wettelijke voorwaarden.

Via de sportpolis van Sportvisserij Vlaanderen zijn al onze aangesloten leden automatisch verzekerd bij het uitvoeren van de specifieke taken en activiteiten van een hengelsteward. Wens je meer informatie te ontvangen over een lidmaatschap bij Sportvisserij Vlaanderen? Klik dan hier

Wens je onmiddellijk lid te worden? Inschrijven kan je hier

2. Een steward heeft een voorbeeldfunctie!

Om een goede en doeltreffende stewardgroep op te kunnen bouwen vragen wij U vrijblijvend om op een later tijdstip de volgende bewijzen te tonen bij het samenstellen van de effectieve stewardwerking/groep. Deze bewijzen zullen dus pas in een laatste fase aan bod komen maar wij wensen jullie hier reeds van in het begin op te attenderen. (de  documenten moeten dus niet opgestuurd worden of gemaild naar Sportvisserij Vlaanderen!)

Deze bewijzen zijn van belang:

  • Een verklaring op eer dat dat je geen veroordeling of bestuurlijke boete hebt opgelopen betreffende overtredingen van de visserijwetgeving. Een blanco strafblad bezitten inzake overtredingen op de visserijwetgeving is een basisvoorwaarde om steward te kunnen worden.
  • Uittreksel uit het strafregister (Model 2) als bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Als hengelsteward zal je namelijk zeker en vast in contact komen met minderjarige personen.

3. Als hengelsteward maak je steeds deel uit van een plaatselijke actieve stewardwerking, je werkt dus enkel in teamverband en kan dus nooit alleen of in eigen naam sociale controles uitvoeren.  De stewardwerking sluit onder onze begeleiding een op maat gemaakt dienstencontract af met het Agentschap voor Natuur en bos en de Provinciale Visserijcommissie.

4. Je gaat akkoord met het volgen van de specifieke opleiding voor hengelstewards, georganiseerd door Sportvisserij Vlaanderen vzw in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos.

5. Je gaat akkoord met de gedragscode voor hengelstewards.

Belangrijk:

Enkel recente en originele uittreksels/documenten zullen door ons aanvaard worden. Deze documenten kunnen meestal gratis opgevraagd worden op het stadhuis of gemeentehuis en in vele gevallen kan dit zelfs online aangevraagd worden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld conform de regels inzake de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (De documenten moeten dus niet opgestuurd worden of gemaild!)

Meer info:
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister

Besluit:
Vanuit Sportvisserij Vlaanderen vzw is het onze topprioriteit om er zeker van te zijn dat al onze stewards de gevraagde bewijzen kunnen voorleggen. Daarnaast kan je er best rekening mee houden dat hengelsteward worden veel inzet zal vragen en dit liefst gedurende een voldoende lange periode. Contracten worden namelijk meestal opgesteld voor een periode van 2 jaar.