Andere mogelijke waarborgen

Andere mogelijke waarborgen

 • BA bestuurders
  Deze polis waarborgt de bestuurders tegen de geldelijke gevolgen van een eventuele fout in het administratief en financieel beheer van de vzw. Een verkeerde BTW-aangifte, een veel te dure aankoop die de vzw niet kan dragen, etc.
  Klik hier om het verzekeringsvoorstel en de tarieven te downloaden.
  Klik hier om het intekenformulier te downloaden.

 

 • Reisbijstand
  De dekkingen van de waarborgen LO in de polis afgesloten door de federatie gelden wereldwijd.Bij verre verplaatsingen naar het buitenland is het aangeraden een bijkomende dekking reisbijstand te nemen ter aanvulling van deze waarborgen.Hierdoor is een lid niet alleen voor een ongeval maar eveneens bij ziekte verzekerd.Er werd een mogelijkheid voorzien om enkel de dekking repatriëring naar België na een gedekt ongeval te onderschrijven.
  Klik hier om het intekenformulier te downloaden.
  Klik hier om de polis te downloaden.

 

 • Objectieve aansprakelijkheid na brand & ontploffing
  Bij brand of ontploffing in een gelegenheid waar veel personen samen zijn, kunnen er ontzettend veel slachtoffers vallen. Met de wet van 30 juli 1979 heeft de overheid dan ook een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing opgelegd. De uitbater wordt objectief aansprakelijk gesteld, wat betekent dat het slachtoffer hem kan aanspreken zonder een fout te moeten bewijzen. De wet beperkt deze objectieve aansprakelijkheid tot:
  € 15.000.000 voor de lichamelijke schade
  € 750.000 voor de stoffelijke schadeDeze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.Een 25-tal ‘inrichtingen’ vallen onder de toepassing van de wet. Enkelen zijn belangrijk voor de sportwereld : drankgelegenheden met een totale oppervlakte voor het publiek toegankelijk vanaf 50 m², polyvalente zalen voor o.m. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties, sportzalen, stadions, opblaasbare structuren.Om de controle te vergemakkelijken heeft men voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet opgestuurd worden door de uitbater aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.Arena biedt deze dekking aan via een collectieve polis aan zeer concurrentiële voorwaarden.
  Klik hier om het intekenformulier te downloaden.