Artikel: Overeenkomst met de Maasvissers voor beheer en onderhoud van hengelgebied.

Artikel: Overeenkomst met de Maasvissers voor beheer en onderhoud van hengelgebied.

De gemeenteraad van Kinrooi besliste op 4 februari 2019 om een overeenkomst af te sluiten met de Maasvissers Geistingen. De vereniging engageert zich om gedurende zes jaar diverse taken in het hengelgebied op zich te nemen.

Schepen van sport en natuur en tevens voorzitter van de Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK) Mark Hoedemakers vat het geheel mooi samen: “Per dienstjaar leveren de Maasvissers een syntheserapport af waarin ze de uitgevoerde beheersactiviteiten, het totaal aantal uitgereikte vispasjes, de stewardwerking (sociale controles) en en het totaal aantal viswedstrijden in kaart brengen. De vereniging krijgt geen geldelijke vergoeding voor deze inspanningen maar kan in ruil beschikken over de exclusieve en geregelde gemotoriseerde toegang tot het visgebied. Eigenlijk voerde de vereniging deze werkzaamheden al uit sinds 2001 en was ze daarmee trendzetter voor Vlaanderen voor wat betreft medebeheer van openbaar water. De mondelinge afspraak van voorheen is nu in een officieel kader gegoten.”

Lees het volledige artikel op de website van Grensland Actueel (klik op de blauwe tekst)