Algemeen

Vanaf 1 februari 2023 moeten meerderjarige jeugdsportbegeleiders een uittreksel strafregister voorleggen aan hun sportorganisatie (zoals een hengelclub of verbond). Het betreft alle sportorganisaties die jeugdactiviteiten organiseren waarbij jeugd structureel wordt begeleid. Eénmalige activiteiten worden niet geviseerd. Een sportorganisatie die éénmaal per jaar een jeugdnamiddag organiseert, valt niet in het toepassingsgebied. Het gaat over meerdaagse (bijvoorbeeld een hengelkamp of een initiatiereeks) of langdurige activiteiten (bijvoorbeeld: jeugdwerking club, meerdere jeugdnamiddagen doorheen het jaar). De sportorganisatie (de federatie, het verbond of de hengelclub maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke sportdienst) moet dan beoordelen of deze persoon geschikt is om minderjarigen te begeleiden.

We vatten het kort samen:

 • Wie moet dit voorleggen? 
  De verplichting geldt voor medewerkers die rechtstreeks minderjarigen begeleiden zoals initiatoren of coaches. Scheidsrechters of andere officials bij jeugdwedstrijden vallen hier niet onder (zij begeleiden de wedstrijd, niet de deelnemer). Dit is niet van toepassing op mensen die enkel instaan voor catering of andere ondersteuning vallen hier ook niet onder.
 • Wanneer moet dit worden voorgelegd?
  De medewerker moet dit voorleggen vóór zijn aanstelling en bij elke nieuwe aanstelling of functiewijziging.
 • Wat moet de medewerker voorleggen?
  De medewerker legt een papieren uittreksel strafregister model 2 voor van maximum één maand oud. Dit uittreksel kan je bekomen via je gemeente- of stadsbestuur of online via ‘Mijn Burgerprofiel’ (https://www.burgerprofiel.be/).
 • Wie moet wat controleren?
  De verantwoordelijkheid voor naleving van de verplichting ligt bij de sportorganisatie (de hengelclub of verbond). Zij moet dit controleren vóór zij de medewerker aanstelt. De sportorganisatie controleert enkel de uittreksels van de medewerkers die zij effectief wil aanstellen. Ze controleert ook enkel medewerkers die het laatste jaar geen uittreksel hebben moeten voorleggen. De sportorganisatie kan een specifiek persoon aanduiden voor de controle. Dat kan zowel een bestuurder als lid zijn.
 • Hoe beoordeel je het uittreksel?
  Bij een blanco uittreksel is er geen beoordeling nodig. Pas als er vermeldingen (concreet is dit een verwijzing naar een artikel in het Strafwetboek) zijn opgenomen, moet er een beoordeling gebeuren. Hiervoor moet je met de betrokken medewerker spreken want de feiten zelf staan niet beschreven in het uittreksel. Bij de beoordeling moet je nagaan of er nog sprake kan zijn van goed en zedelijk gedrag en een onberispelijk gedrag in de omgang met jongeren. Er zijn enkele richtsnoeren:
  • Wat is de context van de feiten?
  • Hoe oud zijn de feiten?
  • Zijn de feiten gepleegd ten aanzien van minderjarigen?

Als je moeite hebt om een medewerker te beoordelen, contacteer dan het Centrum Ethiek in de Sport (ethischsporten.be of 092431136). Blijft de twijfel, plaats je het belang van de minderjarige in je sportorganisatie voorop.

 • Wanneer moet je een medewerker weigeren?
  De sportorganisatie weigert automatisch personen met een bijkomende straf zoals voorzien in art. 382bis, 1°, 2° of 3° van het Strafwetboek. Deze straf wordt als dusdanig in het formulier vermeld. De sportorganisatie weigert in het algemeen plegers van zedenmisdrijven ten aanzien van kinderen.
 • Hoe ga je om met de inhoud van het uittreksel?
  Het uittreksel zelf houdt de organisatie niet bij. De gemandateerde bekijkt het uittreksel in bijzijn van de medewerker en geeft het dan terug. De gemandateerde noteert enkel dat het uittreksel is gecontroleerd en de datum van de controle. De Vlaamse Sportfederatie heeft een model beschikbaar in haar kennisbank (zie link hieronder).

Opmerking: Dit is een sterk vereenvoudigde versie van het Draaiboek Sport waarvoor je de link hieronder vindt. Alle details over de verplichte controle vind je in dat Draaiboek Sport. 

Zit je nog met vragen? Contacteer het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen (info@sportvisserijvlaanderen of 050414077), het Aanspreekpunt Integriteit van Sportvisserij Vlaanderen (Isabelle@sportvisserijvlaanderen.be) of het Aanspreekpunt Integriteit van Dierenhobby’s vzw (christophe@sportvisserijvlaanderen.be). Heb je vragen over de beoordeling van het uittreksel van een medewerker? Contacteer dan het Centrum Ethiek in de Sport (https://www.ethischsporten.be/ of 092431136).

Bijkomende info Vlaamse Sportfederatie (alle aangesloten clubs Sportvisserij Vlaanderen kunnen een login aanvragen voor de kennisbank):

Sport Vlaanderen kent in het kader van de energiecrisis noodsubsidies toe aan sportclubs aangesloten bij erkende sportfederaties. In het kader daarvan is een e-mailcommunicatie uitgestuurd naar clubs aangesloten bij Sportvisserij Vlaanderen. Clubs die niets hebben ontvangen kunnen de informatie bekomen via info@sportvisserijvlaanderen.be.

Sporten in tijden van energiecrisis | Sport Vlaanderen

Minister Weyts heeft een steunpakket klaar waar sportclubs vanaf begin 2023 een beroep op kunnen doen. Het steunpakket bestaat uit 53 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro aan noodleningen en 3 miljoen euro aan rechtstreekse financiële ondersteuning voor sportclubs. Een update met de informatie waarover we momenteel beschikken!

Lees meer…

Inschrijven kan via de QR-codes of onderstaande links.

Geef je sportclub een digitale boost: website – 19.11.2022 09u – 10u30

Geef je sportclub een digitale boost: socials – 19.11.2022 11u – 12u30

U wordt automatisch doorverwezen naar de inschrijvingspagina op de website van de Vlaamse Sportfederatie.

Indien u wenst deel te nemen aan de studiedag, dient u zich in te schrijven voor beide onderdelen.

Vandaag, 3 oktober, start op het secretariaat VCHHD – Sportvisserij Vlaanderen een nieuwe medewerker: Marc Torbeyns (56). Hij vervangt Ruben Deschuytter die eerder dit jaar verkoos een andere weg in te slaan. Bij deze herhalen we ook nog eens dat na het vertrek van Ruben beslist is om de milieuceldienstverlening stop te zetten. We blijven wel actief werken op milieu- en omgevingsproblematieken die de hengelsport treffen. Daar zal Marc, die een achtergrond in milieu- en landschapsarchitectuur heeft, een rol in spelen. Hij heeft ook nog wat andere pijlen op zijn boog die van pas kunnen komen.

Marc zal eerst een inloopperiode doorlopen waarna hij o.a. de opvolging van het stewardproject voor zijn rekening zal nemen. Hij heeft ook ervaring met evenementenorganisatie, hij brengt dus ook nuttige beroepservaring mee voor Hengel Expo en Countrylife. Daarnaast is hij ook fotograaf en een administratieve duizendpoot.

Hartelijk welkom Marc! We kijken uit naar een fijne samenwerking!

Support voor sportclubbestuurders, daar gaan we voor!
We doen veel. Maar wat kan jouw club nu best gebruiken? En wat bieden we zo allemaal aan? 

We maken het jou gemakkelijk en zetten ons aanbod van sportclubondersteuning op een rijtje. Kijk even mee naar het overzicht en ontdek hoe we jou volgend sportseizoen kunnen ondersteunen.

foto: VMM

Dat kan je nu zeer snel zelf bekijken dankzij het onderstaande overzicht van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen/overzicht-blauwalgen-2022

 

De lokale overheid of waterbeheerder is verantwoordelijk om een verbod (op zwemmen, recreatie, captatie) in te stellen op locaties waar blauwalgen voorkomen. 
Wil je weten of er (nog) een verbod geldt? Neem dan even contact op met het betrokken gemeentebestuur of waterbeheerder.

Een samenkomst van factoren zoals beschikbaarheid van materiaal, stijging van allerlei kosten zoals brandstofprijzen, grondstoffen, … heeft een merkbare impact op de markt van het hengelen en zorgt voor teveel onzekerheid voor een deelname van onze exposanten. Hierdoor is duidelijk geworden dat we deze editie geen voldoende en volwaardig aanbod meer zullen kunnen presenteren aan onze bezoekers. Als beurs plaatsen wij steeds de beleving van onze bezoeker op de eerste plaats, en deze
beleving zouden wij hen nu dus helaas niet meer kunnen bieden.

Daarom werd, na grondige evaluatie, beslist om Hengel Expo uit te stellen naar 2023. We hopen dat de markt zich tegen dan heeft gestabiliseerd en dat we opnieuw een succesvol Hengel Expo kunnen organiseren zoals de bezoekers en exposanten van ons gewoon zijn.
We blijven echter niet bij de pakken zitten en hebben alvast een nieuwe datum geprikt voor Hengel Expo volgend jaar: 2 en 3 december 2023.

We blijven hoopvol en vooral constructief en gaan er van uit dat we dan opnieuw een topeditie kunnen neerzetten.
Hebt u vragen, dan kunt u ons best uw vraag bezorgen via pietercanniere@kortrijkxpo.com
Bedankt voor uw begrip.
Met sportieve groeten
Team Hengel Expo

Sociale media

0VolgersLiken!
0VolgersVolgen!
0VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe