Nieuws

Laat zien dat jouw club de coolste sportclub van Vlaanderen is en win een waardebon van €2.000!

Van 1 tot 30 september gaan MNM en Sport Vlaanderen op zoek naar de ‘Coolste sportclub van Vlaanderen’. De actie werd woensdag 4 september gelanceerd door MNM.

Wil jouw sportclub kans maken op de hoofdprijs en eeuwige roem? Stuur dan voor 30 september jullie filmpje in via de website van Sport Vlaanderen.

Waaraan moet het filmpje voldoen?

– Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren

– Het filmpje moet volgende items bevatten: de sport, de vrijwilligers of de trainers en de sfeer in de club

– 1 filmpje per club

De provinciale winnaar wint € 1.000. Uit de 5 provinciale winnaars wordt op zaterdag 19 september de overall winnaar uitgeroepen. Deze wint een extra prijs van € 1.000.

Meer info + het inschrijvingsformulier vind je op de website van Sport Vlaanderen (klik op de blauwe tekst)

In ons laatste magazine kon je er al alles over lezen, maar nu de deadline van 30 september nadert, willen we de bij ons aangesloten VZW’s er toch nog even aan herinneren! 

Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als VZW aan deze verplichting?

Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België. (de Engelse term ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). Elke vzw is verplicht om de ‘uiteindelijke begunstigden’ van de vzw mee te delen aan het UBO-register, via de elektronische applicatie op MyMinFin. De deadline om dit register in te vullen is uitgesteld tot 30 september 2019.

Wie is nu de ‘uiteindelijke begunstigde’?

De benaming ‘uiteindelijke begunstigde’ is nogal verwarrend. De term ‘begunstigde’ lijkt een persoon aan te duiden die de middelen van een vzw kan verkrijgen. In een vzw is echter geen winstuitkering mogelijk aan natuurlijke personen. Eventuele winsten moeten opnieuw geïnvesteerd worden in de werking van de vzw. Ook bij ontbinding en vereffening van de vzw gaat het netto-actief naar een belangeloos doel en dus nooit naar één of meer natuurlijke personen.

Daarom is het van belang dat u weet wat de UBO-wetgeving bedoelt met de uiteindelijke begunstigden van een vzw!

Het gaat om de volgende categorieën van personen:

– de bestuurders van de vzw

– de gemachtigde personen die de vereniging in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen

– de dagelijkse bestuurders van de vzw

– elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de         vereniging uitoefent.

– de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is

De uiteindelijke begunstigden zijn in de meeste gevallen de personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw en het vermogen kunnen aanwenden ter realisatie van de belangeloze doelstelling van de vzw. Deze personen hebben niet zelf recht op het vermogen van de vzw! Voor de meeste vzw’s volstaat het om de leden van de raad van bestuur te registreren.

Meer info:

Elektronische applicatie op MyMinFin via https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Aangesloten clubs bij Sportvisserij Vlaanderen kunnen via dynamoproject informatie opvragen via www.dynamoproject.be

DESSEL – In de provincie Antwerpen heeft gouverneur Cathy Berx een nieuwe uitbreiding van het recreatie- en captatieverbod op waterlopen aangekondigd na de vondst van blauwalgen. Ditmaal gaat het om bijkomende blauwalgenhaarden die door metingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en in de Schelde-Rijnverbinding aan het licht zijn gekomen.

Blauwalgen of cyanobacteriën zijn schadelijke bacteriën die een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en bij mens en dier tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Ze gedijen vooral bij aanhoudend warm en droog weer. Normaal gezien komen ze vooral voor in waterlopen of vijvers zonder of met zeer weinig stroming.

In de provincie Antwerpen was er al een recreatie- en captatieverbod voor (delen van) het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals. Nu komen daar ook het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en delen van de Schelde-Rijnverbinding bij. Je mag er geen water capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en zachte recreatie zoals kajakken, wakeboarden en watersurfen is er verboden. Pleziervaart mag wel nog, zwemmen is sowieso verboden in kanalen.

Bekijk het artikel op de website van Het Nieuwsblad

Check de actuele lijst met wateren waar een recreatieverbod geldt via deze link

De Universiteit Antwerpen onderzoekt welke vissoorten graag knijten(larven) eten. Met die kennis kan een permanente én ecologische oplossing gevonden worden voor de terugkerende muggenplaag in regio Gent-Wichelen. Elke zomer krijgen mensen die er aan de Schelde wonen af te rekenen met vervelende knijtenbeten. Bepaalde vissoorten zouden ingezet kunnen worden om de larven te bejagen.

“Vissen zijn de belangrijkste predatoren van knijten. Dat betekent dat ze de voornaamste bejagers zijn van de kleine muggen. Knijten brengen het grootste deel van hun leven onder water door, als larven. Als we dus te weten komen welke vissen graag knijten eten, kunnen we ervoor proberen zorgen dat die soorten het beter gaan doen in de Schelde”, legt doctoraatsstudent Sam Franquet uit. “Het is niet de bedoeling dat we die vissoorten gaan uitzetten op de Schelde, wel dat we de natuurlijke leefomstandigheden voor die dieren verbeteren zodat ze vanzelf met meer zijn en de knijtenpopulatie kunnen terugdringen.” Franquet is nu pas begonnen met veldonderzoek in de Scheldevallei. Hij heeft er bodemstalen genomen en laat die onderzoeken in laboratoria.

Ecologische doorbraak? 

Het inzetten van bepaalde vissoorten kan mogelijk een doorbraak zijn om de knijtenplaag te bestrijden. Al tien jaar lang teisteren de kleine muggen de bewoners van de wijken rond de Scheldevallei in de regio Wichelen-Gent. Het slib dat er vrij komt te liggen na lange warme of zonnige periodes is de ideale kweekvijver voor de knijten. Ze leggen er eitjes die dan later uitgroeien tot larven, die op hun beurt kleine muggen worden. Er werden al verschillende initiatieven genomen om de plaag aan te pakken.

Lees het volledige artikel op de website van VRT Nieuws

Begin juli waren daar blauwalgen opgedoken, die een irriterende en giftige stof bevatten voor mens en dier.

Recente labotesten hebben uitgewezen dat alle risico’s er geweken zijn en dat het water weer perfect veilig is om te baden en te vissen. Maar dat geldt nog niet voor de Koninginnevijver, de grootste vijver in het park. Daar geldt nog steeds een vaar-, baad en visverbod omwille van blauwalgen.

De stad Oostende volgt de situatie er op de voet.

Bekijk de video via Focus/WTV

Foto: Watermolen op de Demer te Zichem
– Vissen op de Demer is weer populairder dan ooit. En dat heeft te maken met de verbeterde kwaliteit van deze rivier. De meeste zoetwatervissen zijn terug, maar er is toch nog werk aan de winkel om de normen te halen. “Zolang nog bijna 20 procent van de bevolking haar afvalwater ongezuiverd loost, kunnen er geen wonderen verwacht worden van de waterkwaliteit en het visbestand.”

Het aantal huizen van het Demerbekken dat via riolering aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is van 2002 tot nu gestegen van 63 naar 79 procent. Dat is een behoorlijk positieve evolutie maar er is nog een grote weg te gaan voor het einddoel van 98 procent gehaald is. “Met die nog geen 79 procent scoort het Demerbekken vijf procent lager dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt Veerle Boey, adviseur communicatie van Aquafin NV. “Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente. Soms is er nog te weinig gemeentelijke riolering aangelegd, soms moet er vooral nog gewerkt worden aan de aanleg van gewestelijke collectoren en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er is een zone met een zuiveringsgraad van minder dan 50 procent. Dat moet aangepakt worden.”

Lees verder op Het Laatste Nieuws (klik op de blauwe tekst)

Maar door de hittegolf nu blijkt dat er toch blauwalgen in de vijver zitten. En daarom geldt er vanaf vandaag – 27 augustus 2019 – opnieuw een waterrecreatieverbod op Dikkebusvijver.

De beslissing van de burgemeester werd genomen na advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en recente waarnemingen van de Vlaamse Milieumaatschappij van een duidelijke bloei van cyanobacteriën. Gezien de risico’s wordt opnieuw een tijdelijk recreatieverbod uitgevaardigd.

Mensen en dieren komen beter niet in contact met de giftige algen: zwemmen en watersporten zijn er dus verboden. Ze trachten de situatie zo goed en kort mogelijk op te volgen. Er gebeurt regelmatig controle van het water. Gezien de huidige weersomstandigheden wordt de komende dagen evenwel geen verandering verwacht.

Morgenochtend worden er infoborden rond de vijver geplaatst.

Bekijk de video op de website van Focus/WTV

Foto © Aan de plas
– De stad Brugge neemt een studiebureau in de arm om de mogelijkheden aan de Sint-Pietersplas, net buiten de stad, uit te breiden. Er zijn immers geïnteresseerden om er openluchtzwemmen, een camping of zelfs een paintballsite onder te brengen. “Als je het succes van het zwemmen aan de Coupure ziet, dan doet dat verlangen naar meer”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

De aanstelling van zo’n studiebureau voor de opmaak van een masterplan voor het recreatiegebied Aan De Plas is geen verrassing. De voorbije jaren gonsde het al van de activiteit aan de Sint-Pietersplas en waren er meermaals voorstellen van privé-organisaties om iets extra’s te kunnen doen. Zo was er de vraag voor een vaste paintballsite, maar ook voor een zone voor openluchtzwemmen of recreatie met opblaasbare watertoestellen. Een uitbater kwam zelfs met het idee voor glamping, de chiquere en comfortabelere vorm van kamperen. “Al die voorstellen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen en zouden hier kunnen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Alleen zijn die mogelijkheden er nu op ruimtelijk vlak niet. We moeten daarvoor een kader scheppen.”

Vandaag wordt de site gebruikt voor watersporten zoals windsurfen, paddle, zielen, hengelen en zwemtrainingen. Het domein is in concessie gegeven en wordt uitgebaat door Caroline Uyttendaele.

Lees verder op de website van HLN

 

Traditiegetrouw organiseren we met Hengel Expo 2019 opnieuw de Grote Sportvisserij Vlaanderen enquête. 

Vul de enquête hieronder in en win 1 van de 10 Hengel Expo baseball caps!

PERSMEDEDELING
KOEN VAN DEN HEUVEL
MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
21 augustus 2019

 

Verbod op pulsvisserij in Belgische twaalfmijlszone

Op initiatief van Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel geldt vanaf woensdag 14 augustus 2019 een volledig verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone.  Het Europees verbod treedt pas op 1 juli 2021 in werking, maar ons land maakt gebruik van de mogelijkheid die de Europese verordening creëert om het pulsvissen op nationaal niveau al vlugger te verbieden. Minister Koen Van den Heuvel bracht vandaag tijdens een bezoek aan de visveiling van Nieuwpoort meer duiding bij deze beslissing.

 

Koen Van den Heuvel: “Pulsvisserij is een vistechniek waarbij platvissen, zoals tong en schol, met stroomstoten van de zeebodem worden verjaagd en zo in de netten zwemmen. Deze techniek, die vooral wordt toegepast door Nederlandse vissersvaartuigen, is oneerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat de zeebodem wordt leeggehaald. Op vraag van de kustvissers en de recreatieve vissers heb ik de Europese verordening omgezet naar een ministerieel besluit. Er geldt nu, twee jaar vroeger dan Europa verplicht, een volledig verbod op pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone. Het verbod is op 14 augustus 2019 in werking is getreden en wordt ruim gecommuniceerd. Vanaf heden zullen overtreders geverbaliseerd en vervolgd worden.”

 

Het verbod op pulsvisserij werd op 16 april goedgekeurd door het Europees Parlement. De Europese verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen die het verbod vanaf 1 juli 2021 doet ingaan, werd op 25 juli 2019 gepubliceerd.  De verordening laat toe dat lidstaten in de wateren tot 12 zeemijl vanaf de basislijn die onder hun soevereiniteit of jurisdictie vallen, niet-discriminerende maatregelen nemen om het gebruik van elektrische pulskorren te beperken of te verbieden.

 

Bron:

Kabinet van Koen Van den Heuvel

Sociale media

1,549VolgersLiken!
0VolgersVolgen!
0VolgersVolgen!
0SubscribersSubscribe