De Comfort-opties (uitbreidingen op de hoofdpolis)

De Comfort-opties (uitbreidingen op de hoofdpolis)

De hengelactiviteiten zijn automatisch verzekerd via de polis van de federatie.

Via de comfort-opties kan deze dekking uitgebreid worden tot:

 • B.A. UITBATING CAFETARIA / VOEDSELVERGIFTIGING
  Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van het uitbaten van cafetaria’s, clubkantines,…
  Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen) : € 25
 • B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
  Deze optie biedt de mogelijkheid alle door de clubs georganiseerde niet-sportactiviteiten (zonder beperking in aantal noch mededeling aan de maatschappij), zoals een eetfestijn, een fuif, een kwis, een bbq, de jaarlijkse koekjesverkoop, enz. te verzekeren. Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen) : € 65
  In deze beide waarborgen is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun vrijwilligers inbegrepen conform de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005.
  Klik hier om het intekenformulier te downloaden .