Dikkebus vijver reglementen aangepast voor 2019

Dikkebus vijver reglementen aangepast voor 2019

Als dynamische sportfederatie in een snel veranderende visserswereld, zitten wij bij Sportvisserij Vlaanderen uiteraard niet stil. De baggerwerken gaan vlot vooruit en zijn zelfs iets voor op de planning. Nog deze maand gaan we samen met onze onmisbare vrijwilligers een paar meterslange schuilkooien voor de vissen (tegen aalscholver predatie) maken. Begin 2019 gaan we die te water laten en voorzien van boeien op beide koppen. Meer nieuws hieromtrent volgt nog, maar de wijzigingen aan het reglement wilden we jullie alvast niet onthouden. In grote lijnen komen die hierop neer:

Wijzigingen:

  1. Palingvergunning geschrapt omdat de paling met uitsterven bedreigd wordt en we als Vlaamse Sportfederatie beter het goede voorbeeld tonen.Voorheen mocht men enkel paling meenemen en geen andere vissoorten. Als gevolg van het wegvallen van de palingvergunning geldt er nu een totaal meeneemverbod.
  2. Een nieuw soort vergunning toegevoegd omdat bepaalde vissers (bv. roofvissers, feedervissers) daarom vroegen, want zij ‘moesten’ steeds dagtickets kopen. Met deze vergunning van 50 euro/jaar kan gevist worden met 1 hengel van 2u vóór zonsopgang tot 2u na zonsondergang.
  3. De gesloten tijd voor het vissen op snoek, baars en snoekbaars aangepast omdat die samenvalt met die op openbaar water en lokale vissers (vroeger voor de aanpassing van het reglement in 2017) steeds op Dikkebus terecht konden tijdens de gesloten tijd op openbaar water.  Art 4.2 Gericht hengelen op snoek en snoekbaars is niet toegelaten in de periode van 15 januari t.e.m. 15 april.

De reglementen en alle info over het bekomen van een vergunning voor Dikkebus vijver vind je terug op onze website: Dikkebusvijver