Ethisch Verantwoord Sporten

Ethisch Verantwoord Sporten

Sportvisserij Vlaanderen vzw is al altijd enorm begaan geweest met Ethisch Verantwoord Sporten. Logisch ook, want wie met dieren sport beoefent komt onvermijdelijk met ethische kwesties en knelpunten in aanraking. Precies om die reden is Ethiek in de Dierensport al altijd een belangrijk onderdeel van onze Sport Vlaanderen/VTS Initiatoropleidingen.

In de afgelopen twee Olympiades 2009-2012 en 2013-2016 is Sportvisserij Vlaanderen vzw weliswaar specifieker rond Ethisch Verantwoord Sporten dossiers gaan uitwerken.

Lees het volledige overzicht hier: Ethisch Verantwoord Sporten

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Vanuit de koepelorganisatie is David Bral sinds 1 januari 2019 aangesteld als API voor de OSV VCHHD en zal hij deze taak ook op zich waarnemen voor de erkende sportfederatie Sportvisserij Vlaanderen vzw. Bij afwezigheid is zijn vervanger Isabelle De Leu.