Goed bestuur

Goed bestuur

Statuten Sportvisserij Vlaanderen: Sportvisserij Vlaanderen statuten 2021
Intern Reglement Sportvisserij Vlaanderen: Intern Reglement 27-4-2022

Voor de laatste versie van de statuten en neerlegging van de akte ter griffie publicatie Raad van Bestuur verwijzen we graag naar het Belgisch staatsblad via de volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl
Zoek op ondernemingsnummer 420.808.863