Goed bestuur

Goed bestuur

Huishoudelijk reglement

Voor de laatste versie van de statuten en neerlegging van de akte ter griffie publicatie Raad van Bestuur verwijzen we graag naar het Belgisch staatsblad via de volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl
Zoek op ondernemingsnummer 420.808.863