Handelingsprotocol

Handelingsprotocol

Download het handelingsprotocol hier (klik op de blauwe tekst)

Wegwijzer bij problemen:

 1. Contacteer de vertrouwenspersoon van je club of federatie (API – Meldpunt)
 2. Anoniem chatten: www.nupraatikerover.be
 3. Telefoon : 1712 : advies, melding en hulpverlening (seksueel) misbruik of geweld
 4. Telefoon  en chat : 106: tele onthaal : om je verhaal kwijt te kunnen
 5. Telefoon : childfocus: advies en melding vermiste en seksueel uitgebuite kinderen : tel 116000 (24/24 u – 7/7 d)
 6. Huisarts : advies en medische hulp + doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp
 7. Politie : als je een klacht wil neerleggen : 101 ofwel lokalepolitie.be
 8. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
 9. Sensoa : vragen en informatie over seksualiteit + opleiding(Sensoa)
 10. Centrum algemeen welzijnswerk als je algemene vragen hebt
 11. VOICE : verzamelde getuigenissen over misbruik in de sport
 12. Website gezond sporten van de Vlaamse overheid
 13. Decreet inzake gezond en ethisch sporten
 14. Panathlonverklaring : ethiek in jeugdsport
 15. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) : informatie en opleiding