Heet van de naald: Wijziging visserijbesluit vanaf vandaag in werking!

Heet van de naald: Wijziging visserijbesluit vanaf vandaag in werking!

4057

Vanaf 22 september 2018 treedt een wijziging van het visserijbesluit in werking. Er zijn heel wat wijzigingen voor de hengelaars.

Alle wijzigingen zijn verwerkt in een aangepaste versie van het Reglement Openbare Visserij, met name het “Reglement Openbare Visserij 2018bis“. Dit aangepaste Reglement vervangt de vorige versie. In bijlage gaat het aangepaste Reglement alsook de Coördinatie visserijwetgeving v12092018 (waarin alle wijzigingen verwerkt zijn).

Vanaf 22 september zullen de wijzigingen in het visserijbesluit ook verwerkt zijn op website van het Agentschap voor Natuur en Bos: neem vanaf die datum dus zeker een kijkje op www.natuurenbos.be/visserij

Vanaf 1 januari 2019 wordt nog een wijziging verwacht betreft de visverloven.