Krantenartikel: 87 procent van Vlaamse waterlopen is van slechte kwaliteit.

Krantenartikel: 87 procent van Vlaamse waterlopen is van slechte kwaliteit.

Het Europese Milieuagentschap beoordeelt de ecologische toestand van 87 procent van de Vlaamse rivieren als slecht of ontoereikend. Eén van de oorzaken is het feit dat één op de acht Vlamingen niet is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. “Om de Europese doelstellingen te halen, moet het afvalwater van een extra half miljoen Vlamingen tegen 2027 gezuiverd worden”, waarschuwt kenniscentrum VLARIO vandaag.

De Europese kaderrichtlijn Water legt op dat onze waterlopen en rivieren zich tegen uiterlijk 2027 in “een goede ecologische toestand” moeten bevinden. “Vandaag haalt geen enkele Vlaamse rivier die norm”, schrijft het kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. “Meer nog, 87 procent van onze waterlopen wordt als ronduit slecht of ontoereikend beoordeeld.”

Een van de oorzaken is de aanhoudende vervuiling door huishoudens, zegt het kenniscentrum. Zo’n 84 procent van de Vlaamse inwoners is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie, wat betekent dat het afvalwater van één op de acht Vlamingen nog steeds ongezuiverd geloosd wordt.

Lees verder via de website van HLN (klik op de blauwe tekst)