Krantenartikel: Grootscheepse baggerwerken in parkvijver op til.

Krantenartikel: Grootscheepse baggerwerken in parkvijver op til.

Foto afvissing januari 2018
 -De komende maanden staan er grote werken gepland aan de parkvijver achter het gemeentehuis van Wemmel. Ongeveer 5000 m³ slib zal worden afgegraven. Deze baggerwerken zijn nodig omdat de vijver nog amper 50 cm diep is en anders volledig zou dichtslibben op termijn.

Het afgraven van het slib zal er ook voor zorgen dat de vissen meer ruimte krijgen, wat tot minder vissterfte moet leiden. Bovendien zal de pomp die de fontein laat functioneren beter werken, want momenteel loopt die geregeld vast door de grote hoeveelheid modder in de vijver. Het is al sinds de jaren 60 geleden dat de vijver nog uitgebaggerd werd.

Lees meer op de website van HLN (klik op de blauwe tekst)