Krantenartikel: Riviervissen niet gespaard van plastiekvervuiling

Krantenartikel: Riviervissen niet gespaard van plastiekvervuiling

Ook een beperkt aantal van de zoetwatervissen in rivieren bevat microplastics, zo blijkt uit een eerste verkennend onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO, de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel. 

De onderzoekers onderzochten het verteringssysteem van riviergrondels gevangen op 17 plaatsen in 15 Vlaamse rivieren. Grondels zijn een een vrij algemene soort in onze rivieren en beken en zijn dus interessant voor dergelijk onderzoek. In vier rivieren bleken riviergrondels microplastics te bevatten.

Lees het volledige artikel op de website van HLN (klik op de link).