Alle info op een rij

Alle info op een rij

Aansluiten als club bij Sportvisserij VlaanderenWat hebben wij onze clubs en leden te bieden?

 

 • De leden ontvangen 3- maandelijks het ledenblad Hengelsport magazine
 • Een unieke hengelsportverzekering voor persoonlijke lichamelijke schade en voor lichamelijk en materiële schade aan derden aan Sport-Vlaanderen normen
 • Bij aansluiten met de club is de club BA verzekerd voor alles wat ze organiseert in het kader van de hengelsport (elk aangesloten lid draagt een stukje mee af aan de verzekering van de club)
 • De bestuurders van de club zijn ook verzekerd voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. (enkel voor lichamelijke schade)
 • Alle leden zijn tevens verzekerd als vrijwillige helper bv. bij opruimwerken rond de vijver…
 • Alle leden kunnen een attest bekomen voor een terugbetaling van sportvoordeel via hun mutualiteit (15 à 30 euro afhankelijk van de mutualiteit) aangezien wij een erkende sportfederatie zijn
 • De verdediging van hengelsport belangen op alle niveaus
 • Alle aangesloten clubs kunnen gratis gebruik maken van het dynamoproject (via Vlaamse Sport Federatie) dit naar juridisch advies en ondersteuning
 • Verdere kunt als club een attest en gehomologeerde ledenlijst bekomen voor het aanvragen van subsidies via uw gemeente. (op te vragen voor einde van het lopend jaar)
 • Op regelmatige basis sturen wij digitale nieuwsbrieven naar onze aangesloten leden met allerhande info omtrent de hengelsport, wetgeving…
 • Professionele ondersteuning bij allerhande hengelsport gerelateerde vragen

Aansluiten kan op meerdere manieren

Bij een provinciaal verbond:

De provinciale verbonden verenigen hoofdzakelijk de hengelaars die openbare wedstrijden vissen (en dus een nationale of internationale wedstrijdkaart wensen), maar ook recreatieve hengelaars kunnen indien ze wensen ook hierbij aansluiten, naar gelang de ligging van de club.

Kostprijs: Afhankelijk van het verbond

 

Bij een discipline:

Kostprijs: Afhankelijk van de discipline

 • Federatie van Vlaamse Vliegvissers (FVV): Neem contact op met Tom D’hondt: tdh@vvva.be
 • Vlaamse Roofvis Federatie (VRF): Neem contact op met Johny Schots: johnnyschots@telenet.be
 • Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK): Neem contact op met Etienne ’t Kindt: VBK_etienne@telenet.be
 • Vlaams Verbond Boothengelen op Zee (VVBZ): Neem contact op met Guido Breemeersch: gie.brem@telenet.be
 • Vlaamse Federatie Kusthengelen (VFK): Neem contact op met Carina Impens: carina.impens@ugent.be

 

Bij het Vlaams recreatief hengel verbond (VRHV):

Het recreatief verbond verenigt hengelaars die geen openbare wedstrijden vissen (en dus geen nationale of internationale wedstrijdkaart wensen) en enkel recreatief vissen.

 

In eigen naam aansluiten:

Als je niet bij een club, verbond of discipline wenst aan te sluiten, of gewoon de hengelsport wil steunen.

Aansluiten als club bij de Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen

De Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen biedt advies en bijstand over allerhande zaken rond vijver- en visstandbeheer:

 •  Als overkoepelende sportfederatie heeft Sportvisserij Vlaanderen de opdracht om hengelclubs en al hun leden lid te laten worden van de doelgroep. Daarom bedraagt het lidgeld Milieucel voor clubs die bij ons aangesloten zijn slechts 90 (=210€ korting voor leden!). Dit zijn clubs die lid zijn bij een federatie aangesloten bij Sportvisserij Vlaanderen met al hun leden. Al hun leden ontvangen dan gratis ons 3-maandelijks magazine HengelSport en zijn verzekerd tijdens alle hengelsportactiviteiten.
 • Voor clubs/gemeentes/particulieren die niet (met al hun leden) aangesloten zijn bij Sportvisserij Vlaanderen bedraagt het lidgeld 300€.

Beroep doen op ons werkt nog steeds door het lidgeld over te maken op volgend rekeningnummer: BE54 7755 5218 0197

Vermeld hierbij clubnaam, adres van de club en de contactpersoon.

 

Inbegrepen in dit lidmaatschap:

 •  Jaarlijks een water-, bodemanalyse en/of microscopisch onderzoek (afhankelijk van de reden van het eerste bezoek) inclusief transport.
 • Jaarlijks ontvangt u een uitgave van onze Milieucelgids
 • Het ganse jaar advies en bijstand voor vijverbeheer, visstandbeheer, slibruiming, vergunningen, visziektes, etc.

Bijkomende analyses (na een 1° bezoek) en andere werken

 

1.       FORFAIT TRANSPORT € 40

Bij een eerste bezoek inbegrepen in het lidgeld. Vanaf een tweede bezoek forfaitair, dus om het even waar in Vlaanderen jullie vijver ligt, betaalt iedereen dezelfde bijdrage

2.       WATER ANALYSE € 30

Het nemen van 1 waterstaal met bijhorend analyserapport. 14 gemeten parameters: doorzicht, temperatuur, zuurstof in mg, zuurstofverzadiging, pH, geleidbaarheid, ammonium, ammoniak, nitraat, nitriet, fosfaat, hardheid, ijzer en redoxpotentiaal

3.       BODEM ANALYSE € 20

Het nemen van 1 bodemstaal met bijhorend analyserapport. 3 Gemeten parameters: pH, redoxpotentiaal en geleidbaarheid

4.       SLIBKAARTEN € 45/u

Opmeten van dikte sliblaag m.b.v. een prikstok en opmaak van de slibkaart

5.       MICROSCOPISCH ONDERZOEK €30

Microscopie om de oorzaak van een ziekte vast te stellen met bijhorend advies naar bestrijding en preventie

6.       AFVISSEN met externe partner.

Vraag vrijblijvende offerte aan

7.       ANDERE WERKEN in regie offerte: €45/u

Dringende zaken zoals bijvoorbeeld een vis ophalen voor universitair onderzoek, onderhoudswerken zoals het maaien van visplaatsen, het huren van een beluchter in geval van nood, tot zelfs het behandelen/ontsmetten van een vijver m.b.v. een boot…

8.       GROEPSAANKOPEN

Schrijf in, bespaar stockage ruimte en geniet -dankzij de grote, gemeenschappelijke afname– van de beste prijs die wij voor jullie bij verschillende leveranciers onderhandelden. Bv. Coccolietenkrijt, medicijnen, producten tegen algen, etc. Vind je niet wat je zoekt? Contacteer ons en wij zoeken het voor jou uit, met garantie van de scherpste prijs.

 

Hebt u nog vragen over het beheer van een vijver? Wenst u verdere inlichtingen?

U kan steeds direct contact opnemen via onderstaande gegevens:

Mail ruben@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0471 21 99 88