Alle info op een rij

Alle info op een rij

Aansluiten als club bij Sportvisserij VlaanderenWat hebben wij onze clubs en leden te bieden?

 • De leden ontvangen 3- maandelijks het ledenblad Hengelsport magazine
 • Een unieke hengelsportverzekering voor persoonlijke lichamelijke schade en voor lichamelijk en materiële schade aan derden aan Sport-Vlaanderen normen
 • Bij aansluiten met de club is de club BA verzekerd voor alles wat ze organiseert in het kader van de hengelsport (elk aangesloten lid draagt een stukje mee af aan de verzekering van de club)
 • De bestuurders van de club zijn ook verzekerd voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. (enkel voor lichamelijke schade)
 • Alle leden zijn tevens verzekerd als vrijwillige helper bv. bij opruimwerken rond de vijver…
 • Alle leden kunnen een attest bekomen voor een terugbetaling van sportvoordeel via hun mutualiteit (15 à 30 euro afhankelijk van de mutualiteit) aangezien wij een erkende sportfederatie zijn
 • De verdediging van hengelsport belangen op alle niveaus
 • Alle aangesloten clubs kunnen gratis gebruik maken van het dynamoproject (via Vlaamse Sport Federatie) dit naar juridisch advies en ondersteuning
 • Verdere kunt als club een attest en gehomologeerde ledenlijst bekomen voor het aanvragen van subsidies via uw gemeente. (op te vragen voor einde van het lopend jaar)
 • Op regelmatige basis sturen wij digitale nieuwsbrieven naar onze aangesloten leden met allerhande info omtrent de hengelsport, wetgeving…
 • Professionele ondersteuning bij allerhande hengelsport gerelateerde vragen

Aansluiten kan op meerdere manieren

Bij een provinciaal verbond:

De provinciale verbonden verenigen hoofdzakelijk de hengelaars die openbare wedstrijden vissen (en dus een nationale of internationale wedstrijdkaart wensen), maar ook recreatieve hengelaars kunnen indien ze wensen ook hierbij aansluiten, naar gelang de ligging van de club.

Kostprijs: Afhankelijk van het verbond

Bij een discipline:

Kostprijs: Afhankelijk van de discipline

Bij het Vlaams recreatief hengel verbond (VRHV):

Het recreatief verbond verenigt hengelaars die geen openbare wedstrijden vissen (en dus geen nationale of internationale wedstrijdkaart wensen) en enkel recreatief vissen.

In eigen naam aansluiten:

Als je niet bij een club, verbond of discipline wenst aan te sluiten, of gewoon de hengelsport wil steunen.