Loodalternatieven

Loodalternatieven

Inleiding

Via deze rubriek wensen wij u als fervente hengelaar te informeren over de huidige problematiek en actualiteit rondom het gebruik van lood. Lood is namelijk een zogenaamd ‘zwaar metaal’ met een giftige invloed op mens, dier en milieu. De negatieve effecten op mens en dier kunnen hele lange tijd onopgemerkt blijven om vervolgens ettelijke jaren later tot uiting komen. Langdurige blootstelling aan lood kan leiden tot onomkeerbare schade aan de hersenen met dementie tot gevolg.

Het is dus niet zonder reden dat reeds enkele decennia geleden zo vaak als mogelijk afgestapt werd van het gebruik van lood voor dagdagelijkse doeleinden in ons leven, denk maar aan drinkwaterleidingen uit lood,  loodverf en andere toepassingen zoals de klassieke loodbatterij/-accu . Enkele eeuwen geleden gebruikte men zelfs borden en bekers uit lood, en gebruikten vrouwen cosmetica op basis van loodpoeder om die mooie bleke tint te bekomen.

Lood vond velerlei toepassingen in ons dagelijkse leven in vaak gebruikte materialen omdat het net een heel gemakkelijk verwerkbaar materiaal is en gemakkelijk vindbaar. Ga zelf maar eens na hoeveel woorden je gebruikt of spreekwoorden je kent die de term “lood” bevatten…

Een code voor loodgebruik…?

Enige jaren terug werd reeds lood gebannen in de jacht, benzine, verf,…. De huidige ‘loodhagels’ bestaan uit staal of bismuth e.a. metaallegeringen om de impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Voor het gebruik van lood in de sportvisserij werd door het ANB (Agentschap Natuur en bos) een loodcode opgesteld die raadpleegbaar zal zijn in het Reglement Openbare Visserij 2019

Daarnaast zal op de nieuwe visverloven voor 2019 eveneens een loodcode opgenomen worden.

Het is niet de bedoeling om het gebruik van lood in de hengelsport op korte termijn te verbannen maar een duidelijke bewustwording van iedereen die het gebruikt om stil te staan bij de schadelijke gevolgen op ons zelf en het milieu en het aanreiken van voldoende informatie over loodalternatieven om het gebruik van het klassieke vislood in al zijn vormen zo veel mogelijk te verminderen.

Sportvisserij Vlaanderen staat volledig achter deze filosofie en werkt op verschillende fronten samen met verschillende overheidsinstanties om het gebruik van loodalternatieven in onze geliefde hobby uit te testen en te beoordelen.

Binnenkort kan je op deze pagina meer informatie terug vinden over verschillende loodvervangers specifiek per hengelsportdiscipline. Daarnaast verschijnen er ook op op regelmatige basis diverse interessante artikelen in ons “Hengelsportblad”.

voor meer informatie en vragen rondom het gebruik van lood of loodvervangers kan U steeds bij ons terecht via info@sportvisserijvlaanderen.be