Milieucel gids 2018 Cyanobacteriën

Milieucel gids 2018 Cyanobacteriën

Elk jaar ontvangen de leden van de Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen onze Milieucel gids. Voor deze 15de uitgave kozen we als onderwerp een heel actueel thema namelijk Cyanobacteriën.  Daarin behandelen we onder andere de volgende zaken:

  • Wat zijn cyanobacteriën?
  • Hoe herken je cyanobacteriën?
  • Welke factoren dragen bij tot een (massale) bloei?
  • Welke problemen veroorzaken cyanobacteriën?
  • In hoeverre zijn cyanobacteriën giftig?
  • Maatregelen voor de volksgezondheid
  • Maatregelen om bloeien te beperken

Omdat de beste stuurlui meestal aan wal staan (ahum) willen we met deze gids o.a. verduidelijken waarom de overheden bijvoorbeeld een captatie- en recreatieverbod uitvaardigen. Maar bovenal willen we natuurlijk dat al onze sportvissers gezond blijven.

De gids is vandaag verzonden naar alle leden van onze Milieucel. Veel leesplezier!